Na stiahnutie

Navigácia

 • ZŠ s MŠ Malženice , oznamuje, že dňa 30.6.2020 v čase od 7:30 do 12:00 hod. , bude vydávať rozhodnutia o prijatí / neprijatí do  MŠ na šk. rok 2020/2021 v kancelárii p. zástupkyne pre MŠ.
  23.06.2020 12:43 | viac »
 • Milí rodičia!!
   Prihlášky na zápis deti do MŠ na predprimárne vzdelávanie, Vás poprosíme vypĺňať len v dňoch 5.- 6.5.2020 .
  Za pochopenie ďakujeme
  04.05.2020 11:35 | viac »
 • Zápis detí do MŠ

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Malženiciach vyhlasuje

                                                                    ZÁPIS    
  detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v Malženiciach pre školský rok 2020/2021

  v zmysle § 59 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

  v dňoch  5.5.2020 - 6.5.2020

  Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou.

  Prihlášku nájdete v hornom menu na našej stránke. Prihlášku kompletne  vyplníte a následne odošlete. Odoslaním prihlášky budete informovaní mailom. Prihláška bude sprístupnená na stránke   4.5.2020.

  Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok, vydá riaditeľka ZŠ s MŠ písomne,  do 30.júna 2020. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka ZŠ s MŠ určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu max.3mesiacov.

  Kritériá pre príjem do materskej školy:

   

  • deti, ktoré k 31.8.2020 dovŕšia 5 rokov
  • deti , ktoré dovŕšia k 31.8.2020 3 roky
  • deti, s odloženou školskou dochádzkou
  • deti, s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
  • deti  riadne zapísané v termíne zápisu

                                 Tešia sa na vás deti včielky, lienky a žabky.

  22.04.2020 13:38 | viac »
 • Deň Zeme
  Ochranu životného prostredia vštepujeme deťom v našej MŠ celoročne, no dnes sme sa spolu s deťmi intenzívnejšie venovali práve environmentálnym aktivitám. Cieľom aktivít v rámci Dňa Zeme bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí chrániť prírodu a starať sa o jej čistotu.Ďakujeme rod. Rapantovej a Lietavcovej za zakúpenie kvietkov,ktoré sme spoločne zasadili a skrášlili si nimi prostredie školy. foto
  26.04.2019 14:14 | viac »
 • Deň narcisov 2019 - MŠ.
  Aj tento rok sme pomohli ušľachtilej veci - foto.
  11.04.2019 19:00 | viac »
 • Domáce zvieratká
  Ďakujeme rod.Kohútovej za pozvanie a prezentáciu ich domácich zvieratiek.  foto
  08.04.2019 13:40 | viac »
 • Dentálna prednáška

  Kto chce pekné zúbky mať, musí si ich umývať.
  Zober kefku, raz-dva-tri a na paste nešetri!

  Ako často a správne si umývať zúbky sme si dňa 5.4.2019  my a naši rodičia zopakovali s milou pani doktorkou a sestričkou.Ďakujeme Rade rodičov za zakúpenie detských zubných kefiek Curaprox pre všetky naše deti a p.Rybanskému za zorganizovanie prednášky. foto

  06.04.2019 15:19 | viac »
 • Recitovanie žiakov deťom MŠ
  Dnešný deň,29.3.2019, nám spríjemnili žiaci zo ZŠ ,ktorí nám predniesli veršované rozprávky,básne a prózu. Našich ,,veľkých,, kamarátov sme odmenili potleskom a sladkosťou , pani učiteľku Iku anjelikom . Už dnes sa tešíme na ďalšie stretnutia !!! foto
  29.03.2019 21:12 | viac »
 • Predškoláci na návšteve ZŠ
   Keď ja budem žiačikom prvej triedy,
  naučím sa písmenká z abecedy.....28.3.2019 sa na otvorenej hodine v ZŠ naši predškoláci na chvíľu stali žiačikmi a vyskúšali si, ako sa sedí v školských laviciach a učí s pani učiteľkou Katkou.            foto
  28.03.2019 16:40 | viac »
 • Deň vody 22.3.2019

   22.3. 2019 všetky deti materskej školy žili vodou. Nečudo, veď bol  Svetový deň vody.
  O vode sme sa rozprávali,kreslili a vystrihovali kvapky vody, spievali o nej piesne, ochutnávali  ju,tancovali ako dúhy ,v motivovaných hrách znázorňovali jej každodenné využitie a tak si pripomenuli skutočnosť,
  že voda je vzácna tekutina a je veľmi dôležitá nielen pre náš život ale i pre život na Zemi. foto

  22.03.2019 17:11 | viac »
 • Rozprávky a príbehy majú v živote detí výnimočné a nezastupiteľné miesto. Rodičia a Mš vo veľkej miere ovplyvňujú vzťah ku knihám a čitateľský vývin detí. Čítanie rodičov deťom utužuje vzájomné vzťahy a má vplyv na rozvoj slovnej zásoby, myslenia, fantázie      a buduje osobnosť dieťaťa. Preto sa naša Mš rozhodla osloviť rodičov a ponúkla im možnosť prísť čítať rozprávky detičkám pred popoludňajším spánkom. Rodičia pozvanie  s radosťou prijali a naši najmenší sa veľmi potešili. Čítanie sa konalo celý týždeň od 11.3-15.3.2019 v rámci mesiaca- MAREC MESIAC KNIHY. Detičky sa rodičom poďakovali veľkým potleskom a kvetinkou. 
  Ďakujeme mamičkám p.Bačkadyovej,p.Pjatekovej,p.Lačnej,sl.Jankechovej,p.Kurajovej,p.Rybanskej, p.Lietavcovej,p.Sokolovičovej,p.Hechtovej,p.Katrincovej,p.A.Hluchovej,p.R.Hluchovej, p.Bednárovej
    a oteckovi p.Balážovi .
  Fotoalbum  Dnes nám v škôlke číta mamička .
  15.03.2019 15:04 | viac »
 • Separujeme batérie
  Dnes sme sa s kamarátom Šmudlom vybrali na výskumnú výpravu a zistili, kto a čo znečisťuje naše prostredie,ako sa separuje odpad,čo sú batérie a na čo nám slúžia,kde môžeme použité batérie vyhodiť a čo sa s nimi deje potom,ako nám doslúžia.Zapojili sme sa do projektu , v ktorom budeme separovať a zbierať použité batérie . Prosíme všetkých rodičov,pomôžte nám i Vy separovať. Použité batérie z domácnosti odkladajte spolu s deťmi do B-BOXOV ,ktoré dnes deti dostali .Po ich naplnení vysypte batérie do zbernej nádoby v našej MŠ.Za každých 200 kg vyzbieraných batérií získa naša MŠ milé prekvapenie.ĎAKUJEME !!!!
  14.02.2019 14:16 | viac »
 • Vianočný koncert
      Predvianočné a vianočné zvyky v podaní rod.Hlbockých. foto
  20.12.2018 14:21 | viac »
 • Vianočný obed v MŠ
   19.12.2018  mali naše deti výnimočný obed - vianočný.Včielky ako koledníci nám koledovali,vypočuli sme si vianočný príbeh a v ňom sa zoznámili s niektorými vianočnými tradíciami,ktoré sme si predviedli - krájanie jabĺčok a rozhodenie orieškov.Oblátka ,polievka a rybka so zemiakmi nám dnes všetkým obzvlášť chutili :)foto
  19.12.2018 14:33 | viac »
 • Bublishow v MŠ
   

  „ Milí malí kamoši a kamošky, ste pripravení na veľkolepú bublinovú show ? Som Mr.Bubble a porozprávam vám svoj príbeh. Chcel som sa stať námorníkom, ale na svojej vzrušujúcej ceste som zistil, že s bublinami je väčšia sranda ! “                                                                                                  Týmito slovami  sa nám dopoludnia dňa 20.11.2018 predstavil Mr.Bubble a deti so zatajeným dychom sledovali jedičnú show plnú najlepších kreácií  z bublín –  vytvoril dymové bubliny ,mega bubliny ,bublinovú  búrku , žongloval s bublinami. Viete si predstaviť, akú majú deti radosť z obyčajných bublín z malého bublifuku? Ohromnú! A čo potom z bublín obrovských ?  Radosť bola neopísateľná.O to viac,že boli osobne zapojené do vystúpenia, asistovali bublinárovi a nachvíľu sa mohli stať malými kúzelníkmi. Všetky naše deťúrence ,  ale i pani učiteľky, zažili úžasný pocit a nezabudnuteľný zážitok byť vo vnútri mega bubliny.  Okrem skvelej nálady a dúhového výhľadu tak budeme mať aj krásnu spomienku a pamiatku v podobe fotky .

  foto
  20.11.2018 21:10 | viac »
 • Dopravné ihrisko

  Dňa 26.10.2018  sa naše deťúrence vybrali na dopravné ihrisko RM JET v Trnave. V rámci tejto exkurzie sme u detí rozvíjali schopnosť v praktických situáciách zachovávať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, pripravovať sa na samostatný pohyb v cestnej premávke atď. Návšteva dopravného ihriska pozostávala z dvoch častí ,z teoretickej a praktickej.V teoretickej sa oboznámili s pravidlami cestnej  premávky a značkami. Následne sa v praktickej časti  zahrali na chodcov, cyklistov a autá, pričom sa museli riadiť semafórom, dodržiavať pravidlo vidieť a byť videný, pri jazde na bicykloch dbať na svoju bezpečnosť,

  ale aj bezpečnosť iných detí .Za úspešné absolvovanie oboch častí získali naši malí vodiči vodičské preukazy.Veľmi poučné a zábavné dopoludnie sme ukončili poďakovaním inštruktorom a už teraz sa tešíme na budúce stretnutie. foto

  26.10.2018 16:56 | viac »
 • Deň jablka

  Ľudová múdrosť hovorí : Každý deň jablko, od lekára ďaleko....

  Aj tento rok sme si v našej materskej škole opäť pripomenuli DEŇ JABLKA a to 17.10.2018.

  Celý deň sa niesol v znamení tohto šťavnatého zázraku. Už od rána sa deti aktívne zapájali do tvorivých dielní, v ktorých maľovali, strihali, lepili a hlavne ochutnávali toto výnimočné ovocie plné vitamínov. Deti mali možnosť ochutnať jablko aj sušené, alebo odšťavené jablko v podobe džúsu. Najviac nám však chutil jablkový koláč, ktorý pre nás upiekli mamičky z Rodičovského združenia, za čo im ďakujeme.  Vôňu jablka bolo cítiť vo všetkých triedach. A aby nám bolo veselšie, zaspievali sme si aj našu obľúbenú pieseň Bolo raz jabĺčko krásne.

   foto
  26.10.2018 13:33 | viac »
 • Divadielko Slniečko a ,,Abeceda zdravia ,,
   

  Do našej materskej školy zavítalo dňa 25.9.2018 divadielko Slniečko s náučným predstavením Abeceda zdravia. Prostredníctvom bábok Miška a Katky, hovoreného slova, piesňou i pohybom nám ukázali, aké je potrebné cvičiť, hýbať sa a papať dostatok ovocia a zeleniny, v ktorých je veľa vitamínov. Do svojho predstavenia aktívne zapájali i deti a podľa začiatočných písmen abecedy určovali zdravé potraviny ako napr.:  A ako ananás, B ako banán, C ako citrón, H ako hruška, hrášok......Hra na hudobných nástrojoch, cvičenie, spev a tanec vyvolávali úsmev na tvárach všetkých detí. S bábkovými kamarátmi a ich bábkarom sa lúčili veľkým potleskom.

   foto
  26.10.2018 13:35 | viac »
 • Tvorenie s gaštanov
   Padol gaštan zo stromu,kotúľal sa ku tomu,
  kto ho pekne vyzdobí ,Gaštančeka vyrobí.
  A my ho už máme,aj sa s ním pohráme. foto
  21.09.2018 18:04 | viac »
 • Tekvičkovanie v MŠ-foto
   

  V jesennom období je v našej materskej škole už tradíciou vyrezávanie tekvíc a vytváranie tekvicových strašidiel.Dňa 12.9.2018 sa stretli pani učiteľky, rodičia a ich detičky, aby zmenili priestory materskej školy na jesenné tvorivé dielne.Rodičia pomocou svojich ratolestí menili tekvice rôznych tvarov, farieb a veľkostí na rozkošné zvieratká, príšerky, či rozprávkové bytosti. Naplno sa prejavila nielen zručnosť, ale i kreativita a fantázia deťúreniec a ich rodičov. Využili prírodniny ako šišky, listy, šípky, ihliče . Za nápadité a originálne výtvory boli detičky odmenené chutným koláčikom, ktorý pre nich upiekla p.Sokolovičová, ktorá je predsedníčkou ZRPŠ a sladkou odmenou boli i cukríky od p.učiteliek. Svojimi originálnymi výtvormi sme si zútulnili vstup do materskej školy. Svoje miesto si tu  tak nešiel tekvicový mimoň, sovička a ostatne zamračené, či usmiate, zubaté, či strapaté strašidielka.Ďakujeme rodičom za účasť pri vyrezávaní  tekvíc, pri ktorom sme si i tento rok spoločne utužili vzťahy medzi materskou školou, rodičmi a ich ratolesťamifoto

  26.10.2018 13:38 | viac »
 • Poďakovanie
     
  29.06.2018 14:42 | viac »
 • Týždeň ovocia
  Spoznávali sme ovocie prostredníctvom hmatu,čuchu,zraku a najmä chuti  :) foto
  13.10.2017 18:45 | viac »
 • Tekvičkovanie
    
  10.10.2017 19:53 | viac »
 • Čítame spolu aj v MŠ
  Ministerstvo školstva vyhlásilo školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti.Dňa 24. októbra 2016 o 9.00 h organizuje spoločné čítanie rozprávky v základných školách na celom území Slovenska.Aj my sme podporili našich kamarátov zo ZŠ a zapojili sa do akcie spoločným čítaním.   
  24.10.2016 13:56 | viac »
 • Smejko a Tanculienka
    
  23.06.2016 07:57 | viac »
 • Škôlkari na návšteve obecnej knižnice
          
  30.03.2016 13:19 | viac »
 • Bezpečne na ceste
   
  12.11.2015 20:43 | viac »
 • MDD 2015
   
  02.06.2015 20:40 | viac »
 • Marec-mesiac knihy.
   Beseda so spisovateľom Braňom Jobusom.
  10.03.2015 16:35 | viac »
 • Predškoláci na návšteve ZŠ
  Vyskúšali sme si byť na chvíľu prváčikmi smiley
  05.02.2015 10:08 | viac »
 • Maškarný ples MŠ
    
  02.02.2015 17:40 | viac »
 • Vianočná besiedka MŠ
     
  02.02.2015 17:37 | viac »
 • Vianoční vinšovníci materskej školy
     My sme malí vinšovníci, vinšujeme vám :
  nech sa splnia túžby detí, oteckov a mám!
  No a ešte nech ste zdraví celý dlhý rok,
  zo srdca vám vinšujeme všetci vospolok.
  Krásne Vianoce všetkým prajú deti 
  a kolektív materskej školy .
  20.12.2014 21:49 | viac »
 • Vianočné prázdniny v materskej škole
  Vianočné prázdniny v materskej škole začínajú v pondelok 22.12.2014 a trvajú do 7.1.2015. MŠ bude opäť v prevádzke od štvrtka 8.1.2015.
  16.12.2014 07:56 | viac »
 • Mikuláš v škôlke
  Aj naše dobré detičky navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi devil a angel.
  08.12.2014 18:30 | viac »
 •      
  29.10.2014 17:28 | viac »
 •   
  07.10.2014 20:22 | viac »
 •  
  04.03.2014 19:25 | viac »
 •  
  04.03.2014 19:24 | viac »
 •  
  04.03.2014 19:23 | viac »

 •  
  14.01.2014 18:12 | viac »

 • 27.11.2013 20:52 | viac »

 • 27.11.2013 20:50 | viac »

 • 27.11.2013 20:49 | viac »

 • 23.06.2013 14:43 | viac »

 • 14.04.2013 19:50 | viac »

 • 07.12.2012 13:33 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 29 Malženice č.203
 • +421 033/7434126
  0911 190 373

Fotogaléria