Na stiahnutie

Navigácia

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

  Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 boli pridané fotografie.

 • 23. 6. 2020 ZŠ s MŠ Malženice , oznamuje, že dňa 30.6.2020 v čase od 7:30 do 12:00 hod. , bude vydávať rozhodnutia o prijatí / neprijatí do  MŠ na šk. rok 2020/2021 v kancelárii p. zástupkyne pre MŠ.
 • Letné olympijské hry v ŠKD

  Do galérie Letné olympijské hry v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Oddych v ŠKD

  Do galérie Oddych v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Tvoríme v ŠKD

  Do galérie Tvoríme v ŠKD boli pridané fotografie.

 • ŠKD - Pobyt vonku

  Do galérie ŠKD - Pobyt vonku boli pridané fotografie.

 • Nové opatrenia platné od 15.6.2020

  Opatrenia platné od 15.6.2020

   

  • Prevádzka Základnej školy s materskou školou Malženice sa upravuje od 6.30 hod do 16.00 hod.
  • Žiaci základnej školy budú naďalej používať hlavný vchod
  • Deti materskej školy budú naďalej používať vchod cez žabky
  • Naďalej platí dezinfekcia rúk pri príchode z vonku
  • Ranné meranie teploty bude náhodné
  • Rodiča detí základnej školy ráno odprevadia deti maximálne po vchodové dvere školy
  • Žiaci sa môžu po škole a v areáli školy pohybovať bez rúška na tvári
  • Nosenie rúška pre zamestnancov školy a rodičov prichádzajúcich do školy je dobrovoľné
  • Ruší sa „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ“
  • Naďalej je povinné priniesť Vyhlásenie o stave dieťaťa v prípade, že prišiel do kontaktu s infikovanou osobou alebo je podozrenie na prenosné ochorenie (Vyhlásenie je treba priniesť vždy, pokiaľ dieťa chýba viac ako 3 po sebe idúce dni). Vyhlásenie je dostupné na stránke školy.

   

 • Prázdniny

  Milí rodičia, ponúkame Vám možnosť prihlásiť svoje dieťa na prázdniny do MŠ alebo ŠKD. V prípade, že sa prihlási dostatočný počet detí (MŠ - 12, ŠKD - 15), bude prevádzka MŠ a ŠKD otvorená. Prihlášku nájdete na hornej lište. 

 • Nástup do školy 1.6.2020

  1.6.2020 sa po dlhej dobe vrátime opäť do materskej a základnej školy.

  Pri návrate do školy treba dodržiavať nasledujúce opatrenia a nariadenia:

  - prevádzka materskej a základnej školy bude od 1.6.2020 do 30.6.2020 od 7.00 hod do 16.00 hod.

  - vstup do budovy je možný iba s prekrytím tváre (rúško, šatka, šál...)

  - po vstupe do budovy je povinná dezinfekcia rúk

  - deti základnej školy vstupujú do školy samostatne, rodičia odprevadia žiakov pred budovu školy

  - deti materskej školy odovzdajú rodičia učiteľke a v priestoroch školy sa zdržia maximálne 10 minút

  - deti ZŠ vstupujú do budovy hlavným vchodom

  - deti MŠ vstupujú do budovy vchodom cez ŽABKY

  - každej osobe, ktorá vstúpi do budovy, bude zmeraná telesná teplota (každý deň ráno)

  - v prvý deň nástupu odovzdá každý žiak ZŠ pri vstupe do budovy vyhlásenie o zdravotnom stave – vypísané a podpísané zákonným zástupcom (bez tohto tlačiva nebude žiak pustený do školy)

  - dieťa MŠ odovzdá toto tlačivo pani učiteľke v triede v prvý deň nástupu a každý deň ho zákonný zástupca podpíše

  - tlačivo si môžete stiahnuť na našej stránke → na hornej lište → v sekcii dokumenty na stiahnutie

  - každý žiak ZŠ a každé dieťa v MŠ bude mať so sebou 2 ochranné rúška (jedno na tvári, jedno náhradné v taške, v skrinke)

  - v triede ZŠ a v ŠKD bude sedieť každý žiak v lavici samostatne

  - v triede počas vyučovania žiaci ZŠ a deti MŠ rúško nosiť nemusia

  - v ostatných priestoroch školy budú deti MŠ a žiaci ZŠ nosiť rúško povinne

  - po vyučovaní budú rodičia čakať žiakov pred budovou školy, tiež po skončení ŠKD (okrem žiakov, ktorí chodia zo školy bez sprievodu dospelej osoby)

  - v prvý deň nástupu do školy napíše rodič dieťaťu do slovníčka, kedy bude dieťa odchádzať z vyučovania alebo z ŠKD (z dôvodu, aby vyučujúci vedeli žiaka pustiť von)

  - do MŠ si príde rodič pre dieťa osobne /starý rodič, súrodenec.../

   

 • Zber papiera

  Milé deti, milí rodičia a priatelia školy!

  Každoročne o takomto čase prebieha na škole zber papiera. Tento školský rok sa zber kvôli mimoriadnej situácii neuskutoční. Chceme Vás však poprosiť, ak máte papier odložený, nevyhadzujte ho, zber plánujeme presunúť na začiatok školského roku 2020/2021 (september, október).  

 • Výtvarný ateliér

 • 2 % dane

  Vážení rodičia a priatelia našej základnej a materskej školy!

  Obraciame sa na Vás s prosbou na darovanie 2% dane z príjmu. Získané peňažné prostriedky sú používané na podporu výchovno – vzdelávacieho procesu našich detí.

  Potrebné údaje o prijímateľovi 2 % nájdete v ľavom menu. 

  2% dane je možné darovať do konca apríla. 

   

  Za každý príspevok ĎAKUJEME!!!

 • Prvoaprílové učenie

  Aj taktéto fotky ste nám poslali. Ďakujeme.

 • Oznam

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR je vyučovanie od 30.3.2020 prerušené na neurčito. 

  I naďalej budeme pokračovať vo vyučovaní v takejto forme.

  Viem, že to nie je ľahká situácia a zo všetkých Vás sa nateraz stali okrem pracujúcich či nepracujúcich rodičov aj učitelia, no s našou pomocou to isto zvládnete. 

  Jednotliví učitelia majú s rodičmi vytvorené skupiny či už na viberi alebo v iných aplikáciách, kde máte možnosť spätnej väzby od vyučujúceho. Aspoň takouto formou si vieme skontrolovať, ako deti pracujú. 

  Buďte, prosím, dôslední pri vypracovávaní úloh a pracujte s deťmi tak, ako by boli v škole. 

  Nikto z nás nevie, koľko táto situácia potrvá, no teraz je vo Vašich rukách, ako žiaci prídu pripravení po tomto období do školy. 

  Určite ste postrehli na sociálnych sieťach alebo v televízii rôzne internetové stránky, kde nájdete rozličné doplnkové materiály pre deti. Či už školské úlohy alebo zábavné, aby ste vedeli deťom tento čas vyplniť. 

  Ak máte s niečím problém, neváhajte sa na nás obrátiť, sme tu pre Vás, aby sme Vám poradili. 

   

  Prevádzka v materskej škole je od 30.3.2020 tiež prerušená na neurčito.

   

  Prajem Vám všetkým hlavne veľa zdravia, pevné nervy a veľa trpezlivosti!!!

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Jana Hechtová


 • Upozornenie!!!

  Vážení rodičia, vzhľadom na vzniknutú situáciu bude škola zatvorená 14 dní, t.j. od 16.3.2020 do 27.3.2020. Žiakom budú denne zadávané domáce úlohy prostredníctvom webovej stránky školy v ľavom paneli pod domácimi úlohami. 

 • Dôležité!!!

 • Karneval 2020

  Do galérie Karneval 2020 boli pridané fotografie.

 • Karneval 2020

  Ako každý rok sme sa stretli na karnevale, kde sme sa super zabavili, zatancovali a užili krásne chvíle. 

 • Hollého pamätník

 • Karneval

  Milé deti! 
  Karneval pre deti základnej školy bude tento piatok 28.2.2020 o 16:00 hodine. Tešíme sa na Vás!!!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 29 Malženice č.203
 • +421 033/7434126
  0911 190 373

Fotogaléria