Na stiahnutie

Navigácia

3. ročník

Domáce úlohy

Dobré ránko!

Postupne sem budeme zadávať prácu na doma a domáce úlohy. Ak by ste mali akékoľvek otázky, môžete kontaktovať učiteľa, ktorý učí daný predmet. Všetky zadania tu budeme  nechávať po celý čas trvania karantény,  ak by niekto z nejakého dôvodu nepracoval, aby si to mohol pozrieť dodatočne. Deťom by som odporučila aby si vybrali nejakú peknú knižku a začali ju  čítať. V škole sa budeme o nich rozprávať. S pozdravom triedna učiteľka Zuzana Poláčková.

POZOR ZMENA!!!!!!!! 

Aby sme nemuseli listovať pokaždé úplne dolu, presunula som ďalší týždeň sem hore. Každý ďalší deň budeme zadávať odvrchu, bude to rýchlejšie :-).

PIATOK- 29.5.2020

Dobré ránko!

Dnes nás čaká posledný deň učenia na diaľku. Zvládli ste to super, aj keď to nebolo vždy ľahké. Stretneme sa v pondelok a veľmi sa na Vás teším. Všetky pokyny sme si s rodičmi napísali, nezabudnite prísť v pondelok s prezúvkami, vyplneným tlačivom a školskou taškou s učebnicami podľa rozvrhu, ktorý som poslala. 
 

Sloveský jazyk: včera ste mali napísať slová na slovné druhy. Dnes na tie slová vymyslíte 5 viet. Použite každý slovný druh. Napr. Moja mama chodí do jednej peknej záhradky. 

Matematika: PZ str. 3

Čítanie: pokračujte v Maxíku strana 3-4. Tento časopis si prineste aj do školy. 


ANJ- dobré ránko, dnes poslednýkrát takýmto štýlom.

Milé deti, chcem sa Vám poďakovať za spoluprácu. Veľká pochvala patrí aj Vašim rodičom. Rodičia, ďakujem Vám za perfektne zvládnuté domáce vyučovanie anglického jazyka. Spolu sme to dokázali.

Pokračujeme...

Otvorte si PZ 109 a urobte celú stranu. Sú to vety, ktoré sme si vysvetlili minulú hodinu. Určite to ľahko zvládnete.

Ďalej si zopakujte všetky slovíčka, gramatiku aj abecedu. Ak budeš mať chuť, pozri si ďalšiu časť Peppa pig.

Have a nice weekend.

Štvrtok, 28.5.2020

Slovenský jazyk: napíš 10 podstatných mien, 10 prídavných mien, 10 slovies, 10 zámen, 10 čísloviek. 
 

Matematika: strana  2 celé. 
 

Čítanie:  dnes si prečítaj z časopisu Maxík prvé dve strany. 


PRÍRODOVEDA

- pracovná učebnica, str. 69/1, Látky a ich skupenstvá, Voda, Vzduch a vietor, Počasie.......tieto 4 témy si zopakovať...

Streda, 27.5.2020

Slovenský jazyk: pracovný list posielam na Viber. 

 

ANJ- dnes si preberieme poslednú gramatiku v učebnici. V júni sa bude všetko opakovať.

Najprv si to prejdeme ústne:

- otvorte si učebnicu na strane 109 Let´s learn! Naučme sa !

Zvolanie vyzývajúce k činnosti sa v angličtine tvorí pomocou spojenia  LET´S ( to je skrátený tvar- plný tvar je LET US, ale často sa používa hlavne ten skrátený tvar, čiže let´s) + plnovýznamové sloveso.

Prvý obrázok:  Let´s make a sandcastle. Urobme si hrad z piesku.

Druhý obrázok: Let´s play ball. Zahrajme sa s loptou.

Ďalej si napíšeme a  precvičíme:

- otvorte si zošit, napíšte si dátum a píšeme toto do zošita:

Let´s je zvolanie, ktoré nás vyzýva k činnosti. Doslovne ho neprekladáme. Toto zvolanie sa tvorí pomocou Let´s + plnovýznamové sloveso.

Let´s make...-  Urobme...

Let´s play... – Zahrajme...

Let ´s swim...- Zaplávajme si...

Let´s find... – Nájdime...

Let´s go... – Poďme...

Teraz vynechajte riadok a napíšte si cvičenie 3 zo strany 109. Do vety doplňte správne slovo. Píšte si aj slovenské vety podľa tohto príkladu:

1. Urobme si hrad z piesku.

1. Let´s make a sandcastle.

Napíšte si aj tento príklad. Za každou vetou si vynechajte riadok, aby ste to mali prehľadné. Kto píše menšie písmená, môže si slovenskú aj anglickú vetu napísať do jedného riadku. Keď sa nezmestí, radšej píšte pod seba ako je napísané. Používajte zelené pero na všetky vety, ktoré sú napísané po anglicky.

VLASTIVEDA

Pohoria a nížiny na mape Slovenska

- nížiny sú rovinaté plochy s veľmi úrodnou pôdou

- pretekajú cez ne veľké rieky, ktoré ich zásobujú vodou

- známe nížiny: Podunajská nížina, Záhorská nížina, Východoslovenská nížina

- pohoria delíme: vrchoviny - nie príliš vysoké kopce (Malé Karpaty..), bledšia hnedá farba

                                hornatiny - (hory) pospájané do pohorí (Veľká Fatra..), tmavšia hnedá farba

                                veľhornatiny - mimoriadne vysoké hory (Tatry..), tmavohnedá až čierna farba

nakresliť obrázok zo strany 50 dolu (stačí jeden)......
 

Utorok, 26.5.2020

 

Slovenský jazyk: opakovanie slovných druhov. Pracovný list najdete na Viber. 
 

Matemstika: PZ čiernobiele strany v strede pracovného zošita. Strana 1 celé. 
 

Čítanie: mimočítankové čítanie posielam na Viber.  Prečítať s vypracovať. Môžete aj do zošita. 
 

PONDELOK- 25.5.2020

ANJ – dobré ránko, aj dnes budeme opakovať abecedu. Otvorte si PZ 137 a všetky hrubo vytlačené slová z Unit 1 a Unit 2 napíšte ako v piatok.  Každé slovo napíšte najprv po anglicky a za pomlčkou píšte po písmenkách takto: apple- ej  pí  pí  el  í. Kto píše malé písmenka môže aj do dvoch stĺpcov. Myslím, že väčšine to bude vyhovovať každé slovo do nového riadka.

PRÍRODOVEDA

- pracovná učebnica - str.67/4, 68/7  a   dopísať "Moje poznámky"

 

Slovenský jazyk: učebnica 107/ 4 a 5 prstov 

Matematika: PZ 61/ celé


PIATOK - 22.5.2020

ANJ - Dobré ránko! Verím, že ste si abecedu dobre zopakovali. Dnes sa na to pozriem aj ja. Otvorte si pracovný zošit na strane 136 všetky slová, ktoré máme vedieť mi napíšete po písmenkách-čiže ich vyhláskujete ( vyspelujete ). Otvorte si zošit, napíšte dátum a ideme na to: Billy - bí ai el el vai- takto napíšete hrubo vytlačené slová z tej strany. Kľudne píšte do dvoch stĺpcov- nech to je pekne, úhľadne napísané. Skontrolujte si to pomocou nalepenej abecedy v zošite. 

Have a nice weekend! 

Slovenský jazyk: 107/ opakovanie s Opkom hopkom. Prepíš text písaným písmom a vyznač slovesá. Plus jeden a dva prsty. 
 

Matematika: PZ 60/celé

Čítsnie: 124 Žirafa. Prečítaj si text a do malého zošita napíš názov, spisivateľa a z knihy a odpovedz na otázky 1 a 2  pod textom. Môžeš nakresliť obrázok. 

Štvrtok, 21.5.2020

Slovesnký jazyk: učebnica 106/14a - slová vypíšte podľa skupín a napíšte o ský slovný druh ide. Plus  15a,b. 
 
 

Matematika: 59/celé

 

Čítanie: učebnica strana 122,123 prečítaj si text a vypracuj v PZ 61 celé 

PRÍRODOVEDA

- pracovná učebnica - str. 66/ cvičenie 2, pozrieť si, ktoré huby sú jedlé a ktoré nie,

- str.67/ cvičenie 3, nakresliť do zošita hríb dubový (hríb satanský) a popísať časti, nakresliť bedľu vysokú (muchotrávku červenú) a popísať časti..

STREDA- 20.5.2020

ANJ- dnes si zopakujeme abecedu. Na internete nájdeš veľa piesní. Do google si zadaj alphabet alebo alphabet song a pusti si pieseň, ktorá sa ti páči. Kľudne si môžeš pustiť aj pieseň z nášho CD – je v UNIT 7- v učebnici na strane 55. Potom si otvor PZ 136- 144 a hláskuj si slová, ktoré chceš- z každej strany štyri slová. Rob to takto: napr. zo strany 136 som si vybrala slovo blue, tak si poviem: bí, el, jú, í. Ak ešte rozmýšľaš nad niektorým písmenom, otvor zošit- máš tam abecedu nalepenú odo mňa a opakuj si to aj s tým.

 

Slovenský jazyk: učebnica 106/11 vypíš všetky slovesá a ktoré do skupiny nepatrí daj do zátvorky. Plus opíš poučku. Cvičenie 12 a 13 tiež do zošita. 

VLASTIVEDA

- pracovná učebnica - str.49/ vypracovať cvičenia 8,9,10

Utorok: 19.5.2020

Slovenský jazyk: učebnica strana 105/ 8 prečítaj si a do zošita napíš ako by si rastlinu presádzal  ty. Plus cvičenie 9 tiež do zošita. PZ 59/3,4
 

Matematika: PZ 58/celé 

Čítanie: 120,121 prečítaj si text a vypracuj PZ na strane 60, to si môžete nechať na stredu. 

PONDELOK- 18.5.2020

ANJ- zopakujte si všetky slovíčka zo slovnej zásoby a opäť si pozrite nejakú časť Peppa pig- započúvaj sa do angličtiny a skús porozumieť. Pusti si tú časť viackrát- dôležité je naučiť sa započúvať do cudzieho jazyka. Vaša slovná zásoba nie je ešte taká veľká, aby ste porozumeli všetkému, ale naučte sa domýšľať a vnímať slová, ktoré sme už mali. Potom si zasa zopakujte všetky slovíčka zo slovnej zásoby.

PRÍRODOVEDA

HUBY

- sú to živé organizmy, nepatria medzi rastliny

- delíme ich na: jedlé, nejedlé, jedovaté

- medzi huby patria aj plesne a kvasinky

- jedovaté huby môžu po zjedení spôsobiť zdravotné ťažkosti, aj smrť

- príklady húb: hríb dubový, pečiarka ovčia, bedľa vysoká, muchotrávka červená, plávka červená, kuriatko jedlé....

nakresliť 2-3 huby do zošita a pomenovať ich.....

Slovenský jazyk: učebnica 105/6 a - len ústne si prečítaj ako slovesá menia svoj tvar. Cvičenie b urob do zošita. Utvor rôzne vety kde použiješ sloveso písať v rôznych tvaroch. Napr. Dnes píšem list. Ty si už napísal pohľadnicu? Jurko mi napísal  peknú báseň. Viet bude 6. Plus cvičenie 7 tiež do zošita. Pracovný zošit strana 59/2

Matematika: PZ 57 celé

PIATOK- 15.5.2020

ANJ- aj dnes budeme pracovať v PZ.

Otvor si stranu PZ 83 doplň podľa zadaní celú stranu- môžeš si pomôcť učebnicou na strane 83.

Ďalej pokračuj PZ  89 doplň podľa zadaní celú stranu- opäť si pomôž učebnicou  na strane 89.

Nakoniec si opakujte slovnú zásobu.

 Have a nice weekend! 

Slovenský jazyk: učebnica 104/ 4 a,b - napr. Mačka mňauká. Kôň erdží. Slovesá zvýrazni farebne. 105/5 tiež do zošita. Pracovný zošit 59/1 

Matematika: 56 celé 

Čítanie: 118,119 prečítať a pracovný zošit vypracuj na strane 59

 

 

Štvrtok: 14.5.2020

Slovenský jazyk: Dnes ideme na posledný slovný druh a to sú slovesá. My sme sa s nimi v škole oboznámili, niektorí si ich určite  pamätáte. Takže si napíšeme nadpis Slovesá a v učebnici 104/ 1 vypíšeme všetky slovesá do zošita. K tomu opíšeme poučku čo sú slovesá. Plus cv. 2 opíš a slovesá zvýrazni farebne. 
 

Matematika: PZ 55/ celé - preskočili sme učivo o grafe a tabuľkách, ak by sme išli do školy, preberieme až v škole. 
 

Čítanie: Učebnica 117 - Moja mama vidí nebo. Prečítaj si báseň a odpovedz na otázky pod básňou. Vypracuj PZ 58 

PRÍRODOVEDA

- pracovná učebnica - str.65 / vypracovať zvyšné cvičenia (prezentáciu netreba robiť)
 

STREDA- 13.5.2020

ANJ- dobré ránko, dnes budeme ešte trošku opakovať gramatiku.

Otvorte si:          PZ 97 celé- There is ...( jednotné číslo ), There are... ( množné číslo )

                               PZ 103 celé- can - kladná veta, can´t – záporná veta

 

Slovenský jazyk: učebnica 103/3 prsty opíš číslovky . Vymysli do zošita 5 slov na podstatne mená, 5 prídavných mien, 5 zámien a 5 čísloviek a použi ich vo vetách. Napr. Jurko, pekný, náš, tretí. Veta bude-  Náš pekný Jurko dobehol tretí. Môžeš do viet doplniť aj slovesá. 

VLASTIVEDA

- vyhľadajte na mape (str.46-47) a zapíšte do zošita: 3 mestá pod 50000 obyvateľov, 3 hrady, 3 kúpele

 

Utorok, 12.5.2020
 

Slovenský jazyk: učebnica 102/ 15 zošit si predložte na polovicu a vypíšte do jedného stĺpca číslovky označujúce počet s so druhého poradie. Text opisovať nemusíte. Na strane 103 opíšte poučku o číslovkách. plus cvičenie 20 do zošita. 
 

Matematika: PZ 49 celé

Čítanie: str. 114,115,116 Otcovská rada, prečítajte si a do malého zošita vypísať názov, autor, hlavne postavy. Pracovný zošit 
Strana 57. Tento článok aj PZ si môžete rozložiť na dva dni, tak dnes napr. Prečítajte a zajtra vypracujete PZ. 

 

PONDELOK- 11.5.2020

ANJ – dobré ránko, dnes si napíšeme do zošita spomínanú gramatiku. Nie je to ťažké, len treba rozmýšľať nad tým.

ÚSTNE:

Otvorte si učebnicu na strane 103. Najprv si očami pozrieme tabuľku Let´s learn. Ako som už minule písala 1. a 2. obrázok má vo vete: can- kän -môcť, vedieť, cannot= can´t- kánt- nemôcť, nevedieť. He can fly. ( On ) vie lietať. He can´t talk. ( On ) nevie hovoriť. Ďalší obrázok je otázka a kladná odpoveď. Vie ( on ) hrať futbal? Odpoveď: Áno, ( on ) vie. Posledný obrázok je opäť otázka, ale odpoveď je záporná. Vie ( on ) rozprávať? Odpoveď: Nie, ( on ) nevie. Všimli sme si, že rozdiel v kladnej vete a otázke je ten, že prvé dve slová sú vymenené. KLADNÁ VETA: He can... . OTÁZKA: Can he...? V zápore sme pridali NOT. V odpovediach treba dať pozor: kladná odpoveď má vo vete CAN, záporná veta má CAN´T. Slovo on som dala do zátvorky, lebo v slovenčine ho tam netreba povedať, napísať- v angličtine vždy vo vete musí byť nejaká osoba.

PÍSOMNE:

Teraz si otvorte zošit a napíšte dátum a nadpis:

 CAN- môcť, vedieť

KLADNÁ VETA: He can fly. ( On ) vie lietať.

ZÁPORNÁ VETA: He can´t fly. ( On ) nevie lietať.

                            can´t= cannot= nevedieť, nemôcť

OTÁZKA: Can he fly? Vie ( on ) lietať?

KLADNÁ ODPOVEĎ: Yes, he can. Áno, ( on ) vie.

ZÁPORNÁ ODPOVEĎ: No, he can´t. Nie, ( on ) nevie.

Ďalej vynechaj riadok a urob U 103/ 3. Na obrázku je krížik ( nevie ) alebo fajka ( vie ).

Napíš si všetkých 6 viet. Verím, že všetci tomu porozumeli.

PRÍRODOVEDA

- vypracovať cvičenie 64/2  z pracovnej učebnice...

 

Slovenský jazyk: Učebnica strana 102/ 10 plus opíš si poučku a cvičenie 12 do zošita všetko. Pracovný zošit 58/3,4

Mstematika: učebnica strana 57/ 4,5,6,7

Štvrtok: 7.5.2020 

Slovenský jazyk: Dnes si precvičím písanie čísloviek, pretože v slovenskom jazyku sa číslovky píšu väčšinou slovom, nie číslom, takze si opíšeme cvičenie na strane 101/ 6 a 8 a 102/ 9 tu budete tvoriť dvojice napr. Jeden- prvý, dvadsať-dvadsiaty. 
 

Matematika: PZ 48 celé v prvom cvičení zaokrúhľujeme na tisícky, takže si všímame číslicu na mieste stoviek. Nezabudni na to, a zaokrúhlené číslo bude mať 3 nuly. Napr. 7284= 2 ide nadol, tak to bude 7000 . 
 

Čítanie: strana 112,113 prečítaj si a vypracuj do malého zošita -  Názov, spisovateľka, hlavné postavy, vypíše aj mená mačiek. Plus PZ stránka 56 celé. Máme deň voľna tak si môžete nechať niečo aj na piatok. A nezabudnite na darček pre mamičky. :-) 

PRÍRODOVEDA

Jedovaté rastliny

obsahujú látky, ktoré sú pre človeka nebezpečné,

- tieto látky sa nachádzajú: v koreni, v stonke, v listoch, v kvetoch, v plodoch,

- jed z rastlín sa môže do tela dostať pri zjedení časti rastliny, ak vypijeme odvar či výluh alebo keď sa dotkneme rastliny,

- jed vyvoláva u ľudí zdravotné ťažkosti, niekedy aj smrť,

- Nikdy nejedz ani sa nedotýkaj rastlín, ktoré nepoznáš !

nakresliť do zošita jedovatú rastlinu (str. 64 a 65, cvičenia nerobiť)

STREDA - 6.5.2020

ANJ- dnes si dáme opäť čítanie. Som veľmi rada,že vás môžem počuť a celkom ma baví počúvať vaše čítanie. Verím, že aj vy sa tešíte, že ideme čítať. Otvorte si učebnicu na strane 102 a podľa CD si natrénujte cvičenie 3. Nové pre nás je: can- kän -môcť, vedieť, can not= can´t- kánt- nemôcť, nevedieť. Neskôr si napíšeme do zošita gramatiku. 

VLASTIVEDA

- pracovná učebnica str. 48/ vypracovať cvičenia 6,7

Utorok, 5.5.2020

Slovenský jazyk:  Dnes začneme nový slovný druh s to : Číslovky. Je to veľmi jednoduchý slovný druh, jeden z najľahších. Takže  si napíšeme do zošita nadpis a opíšeme poučku str. 100 hore.  Plus cvičenie 1.B. Odpovedz na otázky celou vetou a použi číslovky. Tie aj zvýrazni farebne. 

Matematika: PZ strana 47 celé

 

Čítanie: Učebnica strana 109 prečítaj báseň Komár a medveď a v pracovnom zošite vypracuj stranu 55. Pozor je to strany kde porovnávaš dve rozprávky, tu minulú a dnešnú veršovanú. 

Pondelok – 4.5.2020

ANJ- dnes vám pošlem na skupinu slovíčka 9:30 ( ak nie sme dohodnutí inak ). 
 

Slovenský jazyk: PZ 57 celé , učebnica 99/ 1 opíš do zošita ak máte knihu receptov, svoje vlastné, môžete napísať aj tam. Ak nie tak do zošita. Šikovní môžu s maminami aj upiecť a poslať foto. Môžeš poslať aj vlastný recept, čo máte radi :-)

Matematika: Učebnica strana 55/ 2, 3, 4 5,6 do zošita. 

PRÍRODOVEDA

- nájdite  na internete, v knihách, v časopisoch 2 liečivé rastliny (iné ako v učebnici), popíšte ich a nakreslite do zošita,

Štvrtok, 30..4.2020

Slovenský jazyk: pošlem Vám na Viber pracovný list, plus učebnica 98/ Opis pracovného postupu. Do zošita nápis nadpis a napíš si cvičenie 3 a 4. Môžeš si vybrať vlastný výtvor ktorý opíše ako sa urobí . Napríklad pohľadnica ku Dňu  matiek. 
 

Matematika: PZ 46/celé

Čítanie: 107, 108 Komár a medveď prečítaj si a odpovedz na otázky ústne. Pracovný list zatiaľ nerobte, lebo súvisí aj s básňou ktorá bude nasledovať, potom sa k tomu dostaneme a spravíme. 
 

PRÍRODOVEDA

- str. 62/2 a 63/dopísať "Moje poznámky", prečítať si na strane 63 cvičenie 3...

 

STREDA- 29.4.2020

ANJ- dnes si dáme trošku gramatiky- veľmi jednoduché.

Otvorte si učebnicu- budeme najprv očami sledovať LET´s learn! Sú tam dva obrázky. Na prvom je jedna bábika na koberčeku. Je tam napísané: THERE´S a doll on the rug. TAM JE bábika na koberčeku. THERE´S je skrátený tvar THERE IS-TAM JE. Na druhom obrázku sú 3 knihy pod posteľou. Je tam veta: THERE ARE three books under the bed. TAM SÚ 3 knihy pod posteľou. THERE ARE sa nedá skrátiť. Čiže pri týchto dvoch vetách si musíte dať pozor na jednotné a množné číslo.

Teraz si otvorte zošit a napíšte: Píšte si to farebne, tak ako je napísané.

Snažte sa písať pekne, čitateľne a bez chyby. 

                            There is...,There are...

                            Tam je..., Tam sú...

there is= there´s =tam je- používa sa v jednotnom čísle

there are= neskracuje sa=tam sú-používa sa v množnom čísle

There´s a doll on the rug.

Tam je bábika na koberčeku.

There are three books under the bed.

Tam sú 3 knihy pod posteľou.

Ďalej si vynechajte riadok a  napíšte U97/3 aj tú prvú vetu aj s prekladom.

Takto to bude v zošite napísané:

1. There´s a blanket. Tam je prikrývka. Pokračuješ ostatnými vetami.

VLASTIVEDA

Poznávam mapu Slovenska (str. 46-47)

- Slovensko je naša vlasť, 

- je to krajina, v ktorej žijeme

- mapa Slovenska - je zmenšený obraz našej krajiny

- farby na mape: zelená - označuje nížiny

                               hnedá - označuje pohoria

                               modrá - označuje rieky, vodné plochy

                               červená - označuje cesty

- pri každej mape nájdeme aj smerovú ružicu a vysvetlivky, ktoré objasňujú jednotlivé mapové značky

 

prezrieť si mapu Slovenska na str. 46-47, pozrieť si vysvetlivky a vypracovať cvičenie 47/5 do zošita

Utorok, 28.4.2020

Slovenský jazyk učebnica str. 96/ 10 opíš do zošita a za vetou do zátvorky napíš ale slovo zámeno nahradilo. Napr. Na ihrisko prišla aj ona. / Zuzka/ Na Viber som Vám poslala papier o zámenách. 
 

Matematika: PZ 45/ celé 

Čítanie: 105  a 106 prečítať a vypracovať v PZ str. 54 - toto si môžete nechať na stredu. Ako budete stíhať. 
 

Pondelok -27.4.2020

ANJ – dnes sa naučíte posledné slovíčka PZ 144/ UNIT 15.  Tiež si vyfarbíte PZ 131/ 15 a precvičíte PZ 110 celá. V pondelok 4.5.2020 o 9:30 si dáme opäť písomečku. Zameriame sa na lekcie 11,12,13,14,15- opakujte. Tentokrát pošlem 10+10 slov. Čas budete mať 15 minút. Komu nevyhovuje čas, napíšte mi.

PRÍRODOVEDA

Liečivé rastliny (str.62-63)

- obsahujú látky, ktoré pomáhajú liečiť zranenia, choroby a posilňujú odolnosť organizmu pred ochorením

- látky sa nachádzajú: v koreni, v stonke, v listoch, v kvetoch, v plodoch

- liečivé rastliny používame čerstvé alebo sušené

- pripravujeme z nich odvary, výluhy, čaje

- príklady liečivých rastlín: lipa malolistá, repík lekársky, skorocel kopijovitý, materina dúška, žihľava dvojdomá

nakresliť liečivú rastlinu do zošita..

 

Slovenský jazyk: učebnica strana 96/ 7 to je cvičenie čo patrí k poučke čo sme si písali v piatok. Stačí ústne. Do zošita si urobíte cvičenie 8 - dopĺňame orivlastnovacie zámená. Plus PZ strana 56/3 a 4. Nezabúdajme že násobenie má prednosť pre sčítaním. 

Matematika: PZ 44/celé 

PIATOK – 24.4.2020

ANJ- dnes mi opäť budete čítať- celkom ma to baví počúvať vás. Otvorte si učebnicu 96/ 3 – TIDY UP- upratovanie. Znova si podľa CD natrénujte, nahrajte sa a pošlite mi. There is- dér( šušlavé d a prehltnuté r ) is – tam je ( jednotné číslo- jedna vec)- skrátený tvar there´s- dérs , There are- dér ár- tam sú( množné číslo- viac vecí )- skrátený tvar sa nedá utvoriť. To je pre nás nové. Ostatné by sme mali zvládnuť.

 

Slovenský jazyk: 95/6 opíš cvičenie do zošita. Zámena daj farebne a vedľa zámena daj do zátvorky aké slovo ním bolo nahradené. Napr. Aj ona / Zuzka/ prišla na ihrisko. Dostal od nej /Zuzky/ list. Meno si môžeš vymyslieť. Potom opíš tú poučku dolu. Na strane 96/7 si urob cvičenie ústne a všimni si zámena farebne vyznačené. Tieto zámená vyjadrujú že niekomu to patrí. Môj, tvoj, jej, naše, vaše, ich....opíš si poučku pod cvičením 7 ktrorá o nich hovorí. 
 

Matematika:PZ 43/ celé 

Čítanie: PZ strana 53/ celé to je k článku zo včera Zelené ríbezle. Dnes čítajte knihu. Kto chce môže mi cez Viber poslať kúsok nahrávky ako mu čítanie ide. Budem sa tešiť. Pekný víkend. 

Štvrtok: 23.4.2020

Slovenský jazyk: učebnica strana 95/ 3 ústne, cvičenie 5 do zošita opísať a zámena zvýrazniť farebne. Pracovný zošit str. 56/1,2

 

Matematika:PZ 42/ celé 

Čítanie: 103 a 104 prečítať text  Zelené ríbezle. Do zošita napíš nadpis Zelené ríbezle, spisovateľku, a napíš o čom  snívaš ty. Pracovný zošit si necháme na zajtra.

 

PRÍRODOVEDA

tak druhý pokus, snáď to nezmizne opäť:

- pracovná učebnica str. 61/ vypracovať celú stranu, v cvičení 4 si vyberte najbližší strom, ktorý máte vo svojom okolí
 

STREDA 22.4. 2020

ANJ- Viete, aký je dnes deň? Kto odpovedal, že DEŇ ZEME- má pravdu.

Keby sme boli v škole určite urobíme dobrú vec pre našu planétu. Tak ako každý rok zobrali by sme vrecia, nasadili si rukavice a išli by sme zbierať odpadky po dedine. Aspoň takto by sme si pripomenuli aké je dôležité chrániť si prírodu. V tejto situácii to nie je možné. Dúfam, že ani v tejto situácii nezabudneme ako sa máme správať k našej planéte. Ak budeš mať čas a chuť- nasaď si rúško, rukavice, vezmi si vrece a prejdi sa kúsok po dedine ( sám alebo iba so svojou rodinou ) a pozbieraj odpadky vo svojom okolí. My si tento deň pripomenieme dnes krátkymi videami- do google si napíš RECYKLÁCIA PRE DETI a daj si videá- prvé video ti ponúkne obrázok rozprávky Peppa pig-klikni naň. Otvorí sa ti stránka- kúsok nižšie sú dve videá –jedno sa volá Recyklonia a druhé je už spomínaná rozprávka- obe si pozri. Takto si trošku zopakujeme čo je dôležité.  Trošku budeme pokračovať aj vo vyučovaní a to tou istou rozprávkou, ktorú ste si pozreli už po slovensky- napíš do google Peppa pig recycling a pozeraj po anglicky. Napíš mi, či si lepšie porozumel/la, keď už si to videl/la po slovensky.

 A dnes budete ešte opakovať slovnú zásobu. Have a nice day.

Slovenský jazyk: Dnes začneme zámená, s tými sme sa stretli aj na angličtine. Takze si napíšeme najprv nadpis Zámená a opíšeme obidve poučky zo strany 94/poučky. Cvičenie 2 stačí urobiť ústne a do zošita ku každému zámenu napíš krátke vety. Napr. Ja som doma. Ty si v škole. On je pekný. Ona je tretiačka. Ono je zelené. My sme v karanténe. Vy ste v kuchyni. Oni upratujú. Ony spievajú. A zámena vyznač farebne. 
 

VLASTIVEDA

Čo už viem o našej obci (str.44-45)

- naša obec sa volá Malženice

- bola založená v roku: ................ (doplniť)

- počet obyvateľov: ...............(doplniť)

- v obci sa nachádza: kostol, obchod, .......................(doplniť aspoň 3 ďalšie zaujímavosti)

- šport v obci: ............... (doplniť aspoň 2 športy)

- historické pamiatky: ..................(doplniť aspoň jednu)

nakresliť do zošita erb obce

učebnica str. 45/3,4  vypracovať....v úlohe 4 stačí aj nakresliť plán obce (nejakú časť)

 

Utorok, 21.4.2020

slovenský jazyk: opis predmetu: učebnica 93/1 prečítaj si a do zošita napíš nadpis Opis a opíš poučku v modrom rámiku. Cvičenie 2 sprav len ústne a do zošita si vyber nejaký predmet ktorý opíšeš podmocou tej osnovy. Pár vetami. Môžeš si pomôcť aj cvičením 1. 
 

matematika: PZ 41/ celé 

Čítanie: učebnica 102 / Jaroslava Blažková prečítaj text plus PZ 52 celá strana v tej jednotke nemusíte robiť krížiky iba ak knihu máte doma dajte krížik. 

 

PONDELOK – 20.4.2020

ANJ- dnes sa vrátime na chvíľu k slovíčkam. Budeme pracovať v pracovnom zošite. Najprv si vypracujte PZ 98 celé- zopakujeme si písanie čísel do 20. Ďalej pokračujeme novými slovíčkami- PZ 143/UNIT 14 – naučiť sa písať hrubé slová. PZ 131/ UNIT 14- vyfarbiť – všetky slová sú slovesá- už zo slovenčiny viete, že sú to slová, ktoré označujú nejakú činnosť- čo robiť.

PRÍRODOVEDA

- Význam lesa (str.60-61)

- lesy tvoria - stromy, kry, byliny, lišajníky, huby, rôzne živočíchy

- stromy vytvárajú veľké množstvo kyslíka

- korene stromov spevňujú pôdu

- lesy zachytávajú prach, pomáhajú pri odtraňovaní škodlivých látok zo vzduchu

- lesy poskytujú úkryt a potravu

- lesy umožňujú ťažbu dreva, zber lesných plodov a húb

 

nakresliť do zošita 2 veci vyrobené z dreva, ktoré máte doma

Práca na dnešný deň 16.3. 

slovenský jazyk - pokračujeme na strane 84/22, 23,25 písať do malých zošitov. Domáca úloha 85/28

matematika- PZ 26 celá strana. Nezabúdajte,  že násobenie má prednosť pred sčítaním a odčítaním!

Opakujte si násobky čísel 7 a 8 plus opakovanie na stránke https://www.matika.in/sk/

Na google  je dobrá stránka na precvičovanie slovenského jazyka aj matematiky https://www.gramar.in/sk/ pozrite sa a dávajte deťom úlohy na slovné druhy - nájdi podstatné mená. 
Ostatné predmety zadajú vyučujúci ktorí učia dané predmety.

 

ANGLICKÝ JAZYK:

opakovať si slovíčka po UNIT 10 a všetko,čo máme v zošite. ( PZ str. 136- 141 , GRAMATIKA U str.  124- 126/ UNIT 10 )

Začať sa učiť písať slovíčka PZ 142 UNIT 11, vyfarbiť si PZ 129/ 11- výslovnosť dotiahneme, keď prídeme do školy- treba vedieť správne písať. 

VLASTIVEDA - práca na tento týždeň

str. 36 a 37 -prečítať povesť a vypracovať úlohy na str. 37

PRÍRODOVEDA - práca na tento týždeň

str. 52 a 53 - Ryby, prečítať si učivo, poznámky k učivu:

Ryby - žijú vo vode, dýchajú žiabrami

povrch tela - pokrytý šupinami, 

pohyb - plávaním pomocou plutiev

liahnu vajíčka - ikry, ktoré samičky vypúšťajú do vody

Kapor obyčajný 

žije v rybníkoch, telo pokryté slizkou kožou so šupinami

hlavu má zrastenú s telom, ústa bezzubé a okolo nich hmatové fúzy

dýcha žiabrami, pohybuje sa plutvami

živí sa vo dnými rastlinami a drobnými živočíchmi žijúcimi na dne

v zime sa zaryje do bahna a nehýbe sa

Šťuka obyčajná 

žije v pomaly tečúcich aj v stojatých vodách

má dlhé a štíhle telo, v ústach má veľa ostrých zahnutých zubov

dýcha žiabrami, pohybuje sa plutvami

živí sa najmä drobnými rybami, ktoré loví z úkrytu

výborne pláva a môžeme ju vidieť aj v zime

 

nakresliť do zošita nejakú peknú rybu

 

 

Utorok, 17.3.2020

Slovenský jazyk:  U 84/26, U85 - opakovanie s Opkom Hopkom. Všetko opísať do zošitov. Deťom nadiktujte  diktát 85/diktát. 

Matematika: Geometria- str.4 celé

Čítanie: U  86,87  už sme čítali v škole ale prečítať ešte raz a vypracovať  PZ 42/celé 

 

Streda, 18.3.2020

Slovenský jazyk: U str. 85/jeden prst - prepíš do zošita, dávaj pozor ako píšeme ulice, námestia....

                                U str. 86/1 do zosita napr. meno Stela, kamarátka Katka....., rieka Dunaj, rieka Váh....., pes Zahraj, kôň Pejko.....

Informatika: Vyrob si buď v ruke alebo na počítači takýto plagát a zaves nad umývadlo :-)

 

ANJ- slovná zásoba PZ 136- 142/Unit 11 vedieť všetky hrubo vytlačené slová + všetko zo zošita opakovať. Gramatika-opakovať U 124- 126/Unit 10

 

 

Štvrtok,19.3.2020

Slovenský jazyk: U str. 86/3 - vypíš do zošita názvy slovenských obcí. 

                               U. str. 86/4 do zošita dolpň ku každému všeobecnému menu vlastné podstatné meno. Napr. obec: Malženice, rieka: Dunaj, spevák: Peter Cmorík.....

Plus stále ostáva opakovanie učiva pomocou stránky https://www.gramar.in/sk/

Matematika: PZ str. 27/ celé. Slovné úlohy aj so zápisom. Rôzne cvičenia si môžu deti precvičiť pomocou stránky https://www.matika.in/sk/

Čítanie: U str. 88,89 prečítať a vypracovať v pracovnom zošite na strane 43/celé / to je úloha z čítania na dnes aj na zajtra :-) /

Ešte by som odporučila jednu stránku na slovenčinu kde okrem rôznych doplňovačiek, diktátov sú  tam super články na čítanie s porozumením, treba sa v tom pohrať a rozklikať.  https://www.viemeposlovensky.sk/?fbclid=IwAR2QfNTWnx1mRZX1jvRBpMyvODIR1bR6HbJjpHOVgWozTi3zoQuA9LUex6k

PRÍRODOVEDA

zopakovať si učivo "Ryby", 

pracovná učebnica str. 53/ cv. 3 a dolu doplniť "Moje poznámky"

 

Piatok, 20.3.2020

Slovenský jazyk: Vizitka-  Vymyslieť a nakresliť alebo vyrobiť na počítači vizitku pomocou učebnice v cvičení 1  a vlepiť do zošita. Napísať do zošita poučku čo je vizitka z učebnice str.87/2 

 

Matematika: PZ str. 28/celá strana

                         Učebnica:38/1,2 stačí písať do učebnice

ANJ- PZ 142 Unit 12 naučiť sa hrubo vytlačené slová, PZ 130/ 12 vyfarbiť. Počúvajte CD+ opakovať si

________________________________________________________________________________________

Dobré ránko,máme tu ďalší týždeň "samovzdelávania".

Len by som chcela pripomenúť, že úlohy ktoré tu zadávame, si budeme v škole spolu ešte raz prechádzať, vrátime sa k tomu. Verím, že je to pre niekoho ťažšie vypracovať niektoré úlohy bez učiteľa, ale situácia je bohužial taká aká je a nevieme ako sa bude vyvíjať. Deti nech naďalej pokračujú aj v opakovaní cez internetové stránky - https://www.matika.in/sk/ ,  https://www.gramar.in/sk/  a https://www.viemeposlovensky.sk/?fbclid=IwAR2QfNTWnx1mRZX1jvRBpMyvODIR1bR6HbJjpHOVgWozTi3zoQuA9LUex6kPozdravujem detičky :-)

 

 

Pondelok, 23.3.2020

Slovenský jazyk: 87/5 navrhni vizitku podľa textu. Plus do zošita napíš 10 vlastných podstatných mien a 10 všeobecných podstatných mien. 

Matematika: PZ 31/celé. Stále opakujeme násobky čísel od 2 - 10 ústne.

 

ANJ - dnes si dáme trošku gramatiky: U str. 81 zelená tabuľka Let´s learn!

Do zošita si napíšte:

LIKE- mať rád, čítaj laik.  Pozeraj do rániku + si napíš do zošita: I like monkeys. Ja mám rád/ rada opice.

DON´T LIKE- nemať rád , čítaj dont laik. Opäť pozeraj do učebnice a napíš do zošita: I don´t like elephants. Ja memám rád/ rada slonov. 

Zopakuj si osobné zámená + sloveso byť:

I am= I´m =ja som      you are= you´re=ty si        he is= he´s=on je        she is = she´s = ona je       it is= it´s = to, ono je

we are= we´re= my sme           you are = you´re= vy ste               they are = they´re = oni, ony sú

V U 81 v rámiku Let´s learn! posledný obrázok: They´re big. Sú veľké. ( Slony sú veľké. They = slony ) I´m little. ( Som malý. ( Billy je malý. I = Billy )

Do zošita si urobte U 81/ 3 keď sa usmievajú LIKE, neusmievajú sa DON´T LIKE

PZ 80, 81 celé+ opakovať slovíčka

Prírodoveda

str. 54 - Živočíchy bez vnútornej kostry

bezstavovce - živočíchy bez vnútornej kostry

patria sem: hmyz, pavúky, obrúčkavce, ulitníky

Babôčka pávooká

- žije v lesoch, na poliach, lúkach

- má 2 páry červenohnedých krídel a na každom je modročierna škvrna v tvare oka

- živia sa nektárom z kvetov, miazgou, zhnitým ovocím

- samička kladie vajíčka, z ktorých sa liahnu húsenice, tie sa zakuklia a z kukly sa vyvinie dospelý motýľ

 

nakresliť Babôčku zo str. 54, vypracovať cvičenie 1, 

 

UTOROK 24.3.2020

Slovenský jazyk: Opakujeme podstatné mená. Ak máte možnosť vytlačiť  bolo by dobré,ak nie môžete deťom nadiktovať. Tieto papiere si zakladajte do zošitov slovenčiny. 

Matematika: Učebnica- 52/1,2,3,5 môžete robiť do učebnice

Čítanie: U 90,91 prečítať a vypracovať v pracovnom zošite

 

Streda 25.3.2020

Slovenský jazyk: Opakujeme podstatné mená, opäť vypracujte papier, ak máte možnosť vytlačiť, ak nie nadiktujte deťom. 

Dnes začneme prídavné mená. V škole sme si už o nich hovorili, aj sme s nimi pracovali, takže to nie je úlplne neznámy pojem pre deti. 

Učerbnica str. 88/poučka.Opíš si ju do zošita a napíš 10 prídavných mien. Pekný,múdry, usilovný, zelená,žltá, biela, listnaté, ihličnaté, staré, nové....môžeš si vymyslieť aj iné. 

 

ANJ - Dúfam, že sme porozumeli like, don´t like.

Dnes budeme pokračovať slovíčkami: naučte sa PZ 143/ Unit 13, vyfarbite si PZ 130/ 13. Sú tam aj čísla od 11-20-myslím, že nie sú neznáme z nižších ročníkov-dnes sa ich naučíš aj správne písať. Samozrejme si zopakuj aj ostatné slovíčka a všetko, čo máme v zošite. Prajem pekný deň :-)

Vlastiveda

str. 38 a 39 -  Prišla jar, prečítať si učivo a zapísať poznámky:

- na jar sa príroda prebúdza zo zimného spánku,

- rastú jarné byliny, kvitnú ovocné stromy, sťahovavé vtáky prilietajú z teplých krajín, 

- dni sa predlžujú, zvyšuje sa denná teplota, 

- ľudia pracujú v záhradách, na poliach, sadia

vypracovať cvičenia 38/4, 5 a 39/9

Štvrtok 26.3.2020

Prírodoveda

poznámky:

Slimák záhradný

- patrí medzi ulitníky

- žije v lesoch, na lúkach, v záhradách

- má žltohnedú guľovitú ulitu s pásikmi,

- na hlave má 2 páry tykadiel, na dlhších má oči, na kratších má čuchové a hmatové orgány,

- živí sa zelenými rastlinami, opadaným ovocím,

- znáša vajíčka do jamky v pôde, 

- zimu prečkáva v pôde alebo sa zahrabáva do napadaného lístia,

 

nakresliť slimáka do zošita,

vypracovať úlohy z pracovnej učebnice na str. 55

 

Štvrtok 26.3.2020

Slovenský jazyk: U str. 88/1 v tomto cvičení sú vlastnosti stoličiek, ty si vyber nejaký predmet a napíš  nemu 10 prídavných mien. Napr. STOLÍK: malý, drevený, plastový, starý, pekný, počarbaný, krivý, zelený, hnedý....... plus cv. 2 npaíš do zošita PERAĆNÍK - a k nemu len tie prídavné mená ktoré ho neoznačujú, aký  nie je. Podľa zadania. Špinavý, páskovaný, zatvorený.....

Matematika: str. 32/ celé .- opakujeme zaokrúhľovanie čísel.  To deti bavilo, tak problém by nemali s tým mať. 

Čítanie.: 92/ Krista Bendová prečítať a do zošita napísať tieto poznámky o Kriste Bendovej

Piatok, 27.3.2020

Slovenský jazyk: U str. 89/3 priraď ku zvieratkám ich vlastnosti. Medveď- nebezpečný, veľký, maškrtný.....môžeš si este vymyslieť viac prídavných mien napr. chlpatý, hnedý, pekný, zlatučký.... Potom somárik: sivý, nesmelý, pekný, milý, pomalý.....A vlk: hladný....

Vypracuj pracovný list

Matematika: u 53/2,3,5 do zošita

Čítanie: dorobiť PZ 46/celé tú jednotku môžete preskočiť. Tak len cvičenie 2 a 3 / pomôž si zo zošita čítania včerajšie poznámky o Kriste Bendovej. / aj keď si ich nečítal napíš ich tam / Plus čítaj knihu. Aspoň 3 strany denne. 

ANJ- dnes si na internete nájdite rozprávku Pappa pig a pozrite si niektorú časť a pozrite si ju samozrejme po anglicky. Zamyslite sa, či tomu aspoň trošku rozumiete. Určite tam zachytíte slová, ktoré sme sa už učili. Môžete mi napísať, či sa vám to páčilo a či ste trošku porozumeli. Pekný vikend prajem. 

Pondelok, 30.3.2020

Prírodoveda

Životný cyklus rastlín (str.56-57)

- začína sa vyklíčením rastlín zo semena

- pokračuje rastom, kvitnutím, opelením, tvorením semien, starnutím a odumretím rastliny

- dĺžka života rastlín:  trváce -  žijú dlhšie (stromy, kry....)

                                       jednoročné - žijú kratšie (paprika, fazuľa, slnečnica....)

                                       dvojročné - (zeler, kapusta, mrkva....)

 

nakresliť nejakú rastlinu, prípadne strom či ker,

str. 56/cvičenie 2 vypracovať

 

Slovenský jazyk: U str. 89/5,6,7 vždy napíš slovo napr. Pipi Dlhá Pančucha- a vypíš k nej prídavné mená z učebnice aká je. Veselá, dobrosrdečná......takto sprav do zošita všetky 3 cvičenia. 

 

Matematika: PZ 33/ celé. V  cv. č. 4 to majú deti napísať ako príklad na násobenie.  napr. 5+6+7= prvé číslo zväčším o 1,a posledné menším o 1, tak dostanem 3 šestky čiže 6+6+6= 3x6=18

alebo   6+7+8= 7+7+7=3x7=21 

ANJ - V piatok sme si pozreli rozprávočku, snaď sa všetkým páčilo pozeranie. Niektoré deti napísali, že sa im páčilo. 

Dnes budeme pokračovať s gramatikou. Otvorte si učebnicu na strane 87. Pozerite sa na Let´s learn! 

Slovo like - mať rád sme mali minule.Dnes budeme s nim trošku pokračovať. Očami sa pozeráme na zelený rámik- Prvý obrázok Máš rád jogurt? Odpoveď na takúto otázku môže byť kladná alebo záporná. Teraz máme kladnú odpoveď :Áno, mám. V druhom obrázku máme- Máš rád mrkvičky? Teraz máme zápornú odpoveď: Nie, nemám. Tretí obrázok si pozrieme o chvíľu.

Teraz zober zošit a napíš si: 

Do you like yogurt?

Máš rada/ rada jogurt?                         

 KLADNÁ ODPOVEĎ: Yes, I do. Áno, ja mám.

 ZÁPORNÁ ODPOVEĎ: No, I don´t. Nie, ja nemám. 

Vieme, že don´t = do not !!! Používajte skrátený tvar don´t. 

 Na trénovanie týchto jednoduchých viet si napíš U 87/ 3. Vždy si najprv napíš otázku a potom podľa obrázka odpoveď kladnú alebo zápornú. 

Zošit na chvíľku odlož a vrátime sa do učebnice - očami do zelenej tabuľky. Zostala nám tam ešte jedna veta. Začína sa slovom WHAT- Čo? Teraz sa pýtame Čo máš rád? Odpoveď:  Ja mám rád jogurt. 

Pokračuj v zošite:

What do you like? 

Čo máš rád/ rada? 

I like yogurt. 

Mám rád/rada yogurt. 

Teraz si otvor PZ 86 a vypracuj celú stranu. 

To je všetko. Pekný deň. 

 

Utorok 31.3.2020

Slovenský jazyk: U 89/8,9 do zošita  plus PZ 53/2,3,4

Matematika: PZ 34/celé v cvičení 3 vyfarbi fialovou ceruzou 1 desiatku, oranžovou ceruzou 4 desiatky a zelenou farbičkou 5 stoviek

Čítanie: 93/ O zelenom vodníkovi prečítaj celé plus do malého zošita napíš   nadpis rozprávky, autora, a vypíš hlavné postavy. Pracovný zošit  str. 47/ celé stačí vypracovať až vo štvrtok.

Krista Bendová

O zelenom vodníkovi

Hlavné postavy: ........................
 

Streda, 1.4.2020

Dnes je 1.apríl a to znamená deň bez úloh. Ale úplne bez učenia to nebude :-) Budete sa učiť spolu tancovať. Keďže 1.apríl je deň zábavy. Na Viber o chvíľu pošlem video a budem sa tešiť kto mi pošle video s vašim tancom späť. Máte na to celý deň.                                   

Štvrtok 2.4.2020

Prírodoveda

pracovná učebnica - vypracovať celú stranu 57,

 

Slovenský jazyk: U 90/ 10,11, 12 do zošita

                               PZ53/1

Matematika: 35/celé My už sme sa s tisíckami v škole oboznámili, takže to nie je pre deti nič nové. 

Čítanie sme si zadali v pondelok, tak dokončiť pracovný zošit. A čítame knihu, nezabúdajme na to!!!!!!

PIATOK 3.4.2020

ANJ- dnes budeme pokračovať v PZ 87,88 celé. Nie je toho veľa doplníš tam pár slov a nejaké vety. Opakujte si slovíčka, na budúci týždeň si vás trošku preskúšam, aby som vedela, či sa naozaj učíte. V škole vám to išlo super, bola by škoda, aby ste poľavili. HAVE A NICE WEEKEND.

Slovenský jazyk: 90/13, 16, do zošita a 17 - len ústne

Matematika: PZ 36/celé

 

 

Pondelok 6.4.2020

slovenký jazyk: slova s opačným významom - učebnica 91/poučka opíš ju do zošita. Plus cvičenie 18  a 19 tiež do zošita. Na str. 90/17  sú slova s opačným významom tak to stačí len prečítať. 
 

Matematika:učebnica 62/1,2,3,4 do zošita 

ANJ- opakujte si slovíčka. V stredu 9: 30 vám na skupinu napíšem slovíčka- v prvom stĺpci budú napísané po slovensky- vy ich napíšete po anglicky a v druhom stĺpci budú napísané po anglicky- vy ich napíšete po slovensky.  Tak ako na päťminútovke, len ich budete mať napísané a nebudem ich diktovať. Písať budete do zošita.  Čas na vypracovanie a odoslanie budete mať 10 minút. Takže 9:40 budem mať vaše vypracovania.  Komu čas nevyhovuje, napíšte mi - pošlem vám potom vo vami vybranom čase individuálne. Nebude to na známky. Nechcem, aby sme vyšli z cviku. Pekne vám slovíčka išli, tak budeme sem-tam aj takto písať. Poprosím rozmýšľať nad slovíčkami bez pomoci. Dnes si pri opakovaní slovíčok pozrite ďalší diel Peppa pig. 
 

 

Utorok 7.4.2020

 

slovenský jazyk: U.91/22 do zošita opísať cely text a prídavné mená nahraď prídavnými menami s opačným významom.  Plus cvičenie 23 tiež do zošita. 
Matematika:PZ 37/ celé 

 

Čítanie:U97/kúzelník. Prečítaj si a vypracuj pracovný zošit 49 celé 

STREDA- 8.4.2020

ANJ- Dobré ránko, dnes o 9:30, ak nie sme dohodnutí inak, pošlem na skupinový viber päťminútovku, aby sme nevyšli z cviku. Nestresujte sa tým, o nič nejde. Chcem, aby vaše deti zistili, či slovíčka, ktoré dávam učiť sa na DÚ vedia dostatočne. Majú už vedieť PZ 136- 143/Unit 13. Poprosím poslať najneskôr do 9: 40. Deti majú 10 minúť na napísanie 10 slov. Môžeme sa zahrať aj tak, že kto  mi to napíše ako prvý. To znamená, keď dieťa dopíše hneď odfoťte a pošlite. Možno budú padať aj časové rekordy.

Takto to bude vyzerať: JE TO PRÍKLAD . SAMOZREJME POŠLEM INÉ SLOVÁ:

ja pošlem:

PRELOŽ do ANJ                                                               PRELOŽ do SJ                                                                  

1. jablko                                                                             1. folder

2. 11                                                                                     2. ice cream

3. ventilátor                                                                      3. garden

4. klobúk                                                                            4. straight

5. piatok                                                                             5. meat

Vaše dieťa napíše do zošita vypracovanie, NEODPISUJE TO ČO SOM PÍSALA JA:

1. apple                                                                              1.  zakladač

2. eleven                                                                           2. zmrzlina

3. fan                                                                                   3. záhrada

4. hat                                                                                   4. rovný

5. Friday                                                                             5. mäso

Ak si nevie spomenúť, nech nehľadá v slovíčkach- nenapíše nič- iba číslo, pod ktorým to malo byť. Prosím, neraďte - chcem vedieť ako sa učia vaše deti a nie rodičia. Ďakujem. Vy- rodičia uvidíte tiež, či má dieťa problém so spomenutím si na dané slovíčko. 

Dúfam, že ste všetci porozumeli. Ak máte otázky, pýtajte sa do 9:00 vám odpoviem.

Po tomto zhrnutí slovíčok sa trošku ešte povenujete angličtine.

Dnes by sme v škole hľadali vonku kinder vajíčka ako anglické deti čokoládky, no žiaľ korona nám to nedovolí.

 Ak máte záhradu a máte čas, poproste rodičov, nech poschovávajú čokoládky alebo niečo iné po záhrade a zahrajte sa. Potom si pozrite Peppa pig, o ktorom budem písať nižšie.

Ak nemôžete hľadať a takto sa zabaviť pozrite si Peppa pig – Easter, Peppa pig – chocolate egg hunt, Peppa pig- Easter bunny ...skúste porozmýšľať aké slovíčka sú spojené s Veľkom nocou. Skúste nájsť na nete, v anglických slovníkoch – slová spojené s veľkou nocou- minulý rok ste určite niektoré mali... môžete to pozerať aj viackrát a kedykoľvek cez veľkonočné prázdniny máte chuť. Čím viac budete venovať čas počúvaniu angličtiny, tým rýchlejšie sa vám dostane do krvi. Nemusíte byť smutní, že všetkému nerozumiete. Určite tam zachytíte niečo čo sme sa učili a niečo nové sa aj naučíte. Len buďte trpezliví a hlavne naučte sa započúvať do cudzieho jazyka. Nesmie vás odradiť to, že tomu všetkému nerozumiem. Pozerajte Peppa pig bude to zábava.  Happy Easter !

Slovenský jazyk: pracovný zošit 54/ celé 

Matematika:pracovný zošit 38/celé 

to je všetko, od zajtra ulohy nebudú keďže idú sviatky, ale čítať každý deň aspoň pár strán na to nezabudnite. :-)

 

Vlastiveda

Veľká noc (str.40-41)

prečítať si učivo, vypracovať cvičenia na str.41,

nakresliť si do zošita obrázok k Veľkej noci,

 

- úloha je na dnes, na prázdniny nedostanete žiadnu úlohu, hlavne si ich užite, dodržiavajte pokyny a nech Vám to pekne šibe, ale iba doma.......PEKNÉ SVIATKY A PRÁZDNINY

 

STREDA 15.4.2020

ANJ – Dobré ránko, snáď sme oddýchnutí a môžeme pokračovať vo vyučovaní. Dnes skúsime čítať článok U 80/3 – naučíte sa to čítať podľa CD, ktoré máte v učebnici. Ak to budete mať nacvičené, nahrajte sa  a pošlite mi- ja si to vypočujem. Uvidíme, či sa všetkým podarí pekne to prečítať.  

Vlastiveda

Starám sa o svoje okolie (42-43)

- neznečisťovanie okolia odpadkami

- separovanie odpadu

- skrášľovanie okolia

- rozmiestňovanie búdok, kŕmidiel

vypracovať 42/5,  43/ celá strana

 

Slovenský jazyk : učebnica strana 92/24,25 do zošita a prídavné mena vyznačovať farebne. Na Viber pošlem ešte prácu na papieri. 
 

Matematika: PZ 39/celé 

ŠTVRTOK 16.4.2020

Prírodoveda

Význam poľných plodín (str.59)

- poľné plodiny - pestujú sa na poliach pre úžitok

- poľné plodiny: cukrová repa, ľuľok zemiakový (zemiak), pšenica ozimná, kukurica, ďatelina lúčna, 

nakresliť do zošita poľnú plodinu, dopísať " Moje poznámky" na str.59

slovenský jazyk 92/27 plus 1 a 2 prsty do zošita 

matematika: ostáva tá úloha zo včera, kto neposlal pošle dnes. 
Čitanie: str 100: Zaľúbená báseň prečítať a urobiť PZ 50 celé 

PIATOK- 17.4.2020

ANJ - Keďze sme tak krásne čítali minule budeme v tom pokračovať. Dúfam, že vás to bavilo, lebo mňa to bavilo počúvať vás. Otvoríte si učebnicu na strane 86 a dnes sa s CD-kom naučíte čítať cvičenie 3. Opäť sa teším na vaše čítanie- pošlite mi. 
 

slovenský jazyk: dnes si dáme písomku. Vytllačte deťom papier z Viberu a dajte im ho vyplniť. Neraďte im, potom mi ho odošlite. Je to opakovanie podstatných mien. Veľmi jednoduché. Čas tak 30 minút. 
 

matematika: PZ 40/celé 

Čítanie: 101/ Prekážka prečítať a opísať do malého zošita správne bez chýb Jožkov list. plus PZ 51/ celé Môžu si nechať niečo aj na sobotu alebo nedeľu. 

POZOR ZMENA!!!!!!!! 

Aby sme nemuseli listovať pokaždé úplne dolu, presunula som ďalší týždeň úplne hore. Každý ďalší deň budeme zadávať odvrchu, bude to rýchlejšie :-) .

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    919 29 Malženice č.203
  • +421 033/7434126
    0911 190 373

Fotogaléria