Na stiahnutie

Navigácia

4. ročník

Domáce úlohy

Od pondelka budeme pridávať domáce úlohy. Ak by ste mali akýkoľvek problém, môžete učiteľov  konkrétnych predmetov kontaktovať. Triedna učiteľka Mgr. Miroslava Baxová.

POZOR ZMENA!!!!!!!! 

Aby sme nemuseli listovať pokaždé úplne dolu, presunula som ďalší týždeň sem hore. Každý ďalší deň budeme zadávať odvrchu, bude to rýchlejšie :-) .

PIATOK- 29.5.2020

Dobré ránko, máme tu posledný deň v tomto týždni a zároveň je to posledný deň takéhoto vyučovania. Deťúrence moje, chcem sa Vám poďakovať za spoluprácu a veľká pochvala patrí hlavne Vašim rodičom. V tomto období sa museli prispôsobiť novej situácii. Museli Vás ( niektorých ) naháňať do učenia. Ako sa vraví: „ Všetko zlé, je na niečo dobré.“ Myslím si, že táto situácia nás naučila byť zodpovednejšími ku svojim povinnostiam ( museli ste mi posielať zadané úlohy ), naučila nás byť samostatnejšími ( veľa z vás sa učilo bez rodičov ), naučila nás viac čítať s porozumením ( písala som Vám dosť textu ) a veľa ďalších vecí. SPOLU SME TO ZVLÁDLI - zatlieskajme si.

Tak a v pondelok sa vidíme. Už sa na Vás veľmi tešíme - hlavne ja a pani asistentka. Samozrejme budeme musieť dodržiavať prísne pravidlá, ale spolu to do konca roka dobojujeme.

Tu som vybrala to, čo sa nás týka. Prečítať pozorne, je to dôležité!

Pri návrate do školy treba dodržiavať nasledujúce opatrenia a nariadenia:

- prevádzka základnej školy bude od 1.6.2020 do 30.6.2020 od 7.00 hod do 16.00 hod.

- vstup do budovy je možný iba s prekrytím tváre (rúško, šatka, šál...)

- po vstupe do budovy je povinná dezinfekcia rúk

- deti základnej školy vstupujú do školy samostatne, rodičia odprevadia žiakov pred budovu školy

- deti ZŠ vstupujú do budovy hlavným vchodom

- každej osobe, ktorá vstúpi do budovy, bude zmeraná telesná teplota (každý deň ráno)

- v prvý deň nástupu odovzdá každý žiak ZŠ pri vstupe do budovy vyhlásenie o zdravotnom stave – vypísané a podpísané zákonným zástupcom (bez tohto tlačiva nebude žiak pustený do školy)

- tlačivo si môžete stiahnuť na našej stránke → na hornej lište → v sekcii dokumenty na stiahnutie

- každý žiak ZŠ bude mať so sebou 2 ochranné rúška (jedno na tvári, jedno náhradné v igelitovom vrecku v taške)

- v triede ZŠ a v ŠKD bude sedieť každý žiak v lavici samostatne

- v triede počas vyučovania žiaci ZŠ rúško nosiť nemusia

- v ostatných priestoroch školy budú žiaci ZŠ nosiť rúško povinne

- po vyučovaní budú rodičia čakať žiakov pred budovou školy, tiež po skončení ŠKD (okrem žiakov, ktorí chodia zo školy bez sprievodu dospelej osoby)

- v prvý deň nástupu do školy napíše rodič dieťaťu do slovníčka, kedy bude dieťa odchádzať z vyučovania alebo z ŠKD (z dôvodu, aby vyučujúci vedeli žiaka pustiť von)

 

Sedieť nebudete, tak ako ste sedeli naposledy. Do lavíc si sadajte po jednom- menší a s okuliarmi dopredu, Timko na svoje miesto vpredu, vyšší postupne dozadu.

                V pondelok si nezabudnite priniesť prezuvky. Do tašky si dáš desiatu, pitný režim, peračník( aj farbičky, fixky...), prípadne nejaký zošit napr. na kreslenie cez prestávku, antistresové vymaľovávanky, niečo s čím si môžeš cez prestávku oddýchnuť a slovníček, v ktorom bude napísané kedy a s kým budeš odchádzať po vyučovaní/ po obede/ ŠKD domov. Učebnice a zošity na pondelok netreba. Budete chodiť pohodlne oblečení, aby sa dalo ísť v tom aj von. Dievčatá žiadne róby, sandále, šľapky...

Organizačné veci máme za sebou a môžeme sa ísť učiť...

SJ – opakovať ešte budeme v škole. Dnes začneme s neohybnými slovnými druhmi. Z minulého roka vieme, že neohybných slovných druhov je 5: príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia. Keďže sú neohybné- nemenia tvar. Neskloňujeme ich ani nečasujeme. Dnes si povieme niečo o príslovkách- vyjadrujeme nimi Kde? Kedy? Ako? sa niečo stalo.  

Otvor si učebnicu, priprav si zošit a peračník. Opäť si rozdelíme čo bude ústne a čo písomne.

ÚSTNE:

U 120 prečítaj si text: Čo je to smiech? Ústne si odpovedz na červené bodky. V pondelok si budeme rozprávať vtipne príhody, ktoré ste zažili.  

U 121 prečítaj si ďalší text: Prečo sa niekedy nemôžeme prestať smiať? Budeme rozprávať aj o tom, či sa ti to už niekedy stalo...

PÍSOMNE:

Do zošita si napíš dátum, nadpis: Neohybné slovné druhy a pod nadpis U 120 poučku.

Ďalej si opäť do stredu napíš nadpis: Príslovky a ideme na ne. Pokračuj a napíš poučku zo strany 121. Pokračuj ďalej: U 121/ 1 stranu si zlož na tri časti a skús roztriediť podľa otázky dané príslovky.

ÚSTNE:

U 121/ 2 odpovedz príslovkou

U 121/ 3 k slovesám pridaj príslovku a iba si to povedz s otázkou: Hovoriť kde? Napr. vonku, Hovoriť kedy? Zajtra, Hovoriť ako? Pomaly- takto si povedz všetky slovesá

U 121/ 4 povedz si vety

PÍSOMNE:

Posledné cvičenie napíšeš: U 122/ 5 – pýtaj sa otázkami Kde? Kedy? Ako?

Prvú vetu vám dám vzor: Je ______ vysoký. ( máme doplniť príslovku, tak sa ideme pýtať: Môžem sa opýtať: Kde je vysoký? – nie , je to nezmysel. Môžem sa opýtať: Kedy je vysoký? – nie, tiež je to nezmysel. Musím sa opýtať: Ako je vysoký? A odpoviem si napr. veľmi, strašne, hrozne... Vyberieš si jedno slovo, ktoré sa ti páči a vetu napíšeš: Je veľmi vysoký. Takto budeš hľadať vhodné slová aj v ostatných vetách.

ANJ- od dnes až do stredy si budeš opakovať všetky slovíčka z PZ aj zo zošita, dobre si ešte pozri aj prítomný jednoduchý a prítomný priebehový čas. V stredu všetko zhrnieme a budem zisťovať ako ste naučení.

ČÍT – U 115,116,117 dobre si prečítaj text: Zo života zrkadiel. Do čítania s porozumením si napíš nadpis a vymysli z tohto textu jednu otázku, na ktorú sa dá nájsť v texte odpoveď. Napíš si otázku aj odpoveď. V utorok si budete medzi sebou dávať otázky.

Na dnes odo mňa všetko.

Želám Vám pekný víkend. Dobre si oddýchnite. V pondelok Vás čakáme ( ja aj pani asistentka IKA ) s rúškom, ale v triede už bez rúška a s úsmevom na tvári. Tešíme sa na Vás.

MATEMATIKA

- pracovný zošit str. 35/ vypracovať všetky cvičenia

PRÍRODOVEDA

Živočíchy spoločenstva lúk

Koník lúčny

- patrí medzi bezstavovce, je to hmyz

- žije v tráve na vlhkých lúkach a močaristých miestach

- má dlhé tykadlá, 2 páry krídel a 3 páry nôh

- zadné nohy dlhé a silné, prispôsobené na skákanie

- vydáva vŕzgavý zvuk

- larvy sa podobajú na dospelého, ale nemajú krídla

- je to bylinožravec, živí sa bylinami, listami tráv

Križiak obyčajný

- je to bezstavovec, pavúk

- telo tvorí hlava spojená s hruďou a bruško

- na vrchu bruška ma 5 svetlých škvŕn do tvaru kríža

- na hlavohrudi má 8 očí a klepietka so žľazou, ktorá obsahuje jed

- má 4 páry nôh, 1 pár hmatadiel

- na konci bruška má snovacie bradavice, z ktorých vytláča tekutinu, ktorá tuhne na vduchu a z nej pavúk spriada vlákna na pavučinu

- je to hmyzožravec, živí sa lietajúcim hmyzom (muchy, motýle...), ktoré loví do sietí

nakresliť obrázok koníka alebo pavúka ( str. 82)

ŠTVRTOK – 28.5.2020

Dobré ránko, máme tu predposledný deň tohto týždňa. Tak poďme pracovať...

SJ- dnes dokončíme slovesá a začneme opakovať ohybné slovné druhy.

ÚSTNE

Otvorte si učebnicu na strane 116/5 dobre si pozrite časovanie slovesa „ BYŤ“ vo všetkých časoch. Naučte sa tabuľku naspamäť.

Pozri si pojmovú mapu o slovesách – toto všetko už musíme vedieť.

U 118/ 3 povedz si vetu s pridaným prídavným menom

U 118/ 5 povedz si zámená a vymysli si na ne vety

U 118/ 7a) povedz namiesto farebne vyznačených slov zámená

U 118/ 8a) ústne si vyhľadaj slovesá

U 118/ 8b) ústne si povedz čas slovesa

PÍSOMNE:

Do zošita si napíš dátum a vyčasuj U 116/7 POZOR sú tam dve podobné slová. Jedno sa v budúcom čase bude časovať ako dve slová a druhé ako jedno slovo. Nepomýľ sa, ku ktorému sa hodí slovo budem...Napíš to ako tak ako sú tabuľky U 115/ 3

Ďalej si napíš nadpis: Opakovanie a  pod to: Ohybné slovné druhy.

Píš U 118/1 vyskloňuj podst.meno

U 118/ 2 vypíš iba podstatné mená a urči gramatické kategórie

U 118/6 pozor na základné a radové číslovky

U 118/ 7b) z viet vypíš slovesá

VLA- dnes máme Východoslovenskú nížinu. Ber mapu a sleduj. Samozrejme si môžeš opäť do googla zadať bludárium a pozrieť si niečo z nášho krásneho Slovenska.

Východoslovenská nížina

 - rozprestiera sa na juhu východného Slovenska

- preteká ňou rieka Bodrogprítokmi Ondava, Latorica, Laborec

- je súčasť regiónu, ktorý sa nazýva Zemplín

- ohraničujú ju pohoria Vihorlatské vrchySlanské vrchy

- v severnej časti je vybudovaná vodná nádrž Zemplínska šírava ( nazývaná aj Slovenské more )

- Tokaj je vinohradnícka oblasť v južnej časti nížiny

- významné mestá: Michalovce, Trebišov, Sobrance

Keďže na budúci týždeň už ideme do školy rozdelíme si učivá, ktoré mi pekne od utorka budete referovať. Každému pošlem do správy učivo, ktoré si poriadne pozrie na mape a naučí sa ho pekne, vlastnými slovami povedať spolužiakom. Zopakujeme tak karanténne učivo.

ČÍT –U 113 prečítajte si o našej spisovateľke Márii Ďuríčkovej- Aby porozumenie medzi ľuďmi bolo čisté a krásne

Do zošita Čítanie s porozumením napíš dátum, nadpis a odpovedz na otázky:

1. Kde bol Máriin rodný dom?

2. Koľko pokolení žilo v dome?

3. Kto bola v rodine vychýrená speváčka?

4. Aká bola Máriina prvá prekážka pri čítaní kníh?

5. Ako sa volala druhácka čítanka?

6. Ako sa volala tretiacka čítanka?

7. Ako sa volala štvrtácka čítanka?

8. Kto Márii zháňal knihy?

9. Čo si nosila Mária v batôžku, keď išla pásť kravy alebo husi? 

10. Aký názov mala slohová práca, keď končila povinnú školskú dochádzku?

11.Ako sa volal riaditeľ, ktorý učil aj slovenčinu?

12. Čím sa Mária stala na dlhé roky?

13. Čo je reč?

TSV- zacvič si pre zdravie.

STREDA – 27.5.2020

Dobré ránko, pomaličky pripravujeme všetko na návrat do školy. Veľmi sa na Vás teším. Ešte niekoľko dní budeme pracovať takto a od pondelka sa vidíme v škole. Samozrejme najprv všetko zopakujeme, ale je na vás opakovať si aj doma. Tak poďme na to...

SJ- dnes si prejdeme budúci čas.

ÚSTNE:

Otvor si učebnicu na strane 115 ústne si urob 1. cvičenie, následne si pozri aj 2. cvičenie. Všimni si, že časovanie slovesa v budúcom čase sa opäť skladá z dvoch slov – tvar slovesa „byť“ v budúcom čase ( budem, budeš, bude, budeme, budete, budú) + neurčitok slovesa ( čiže sloveso zakončené na – ť ). Takto sa väčšinou tvorí budúci čas. Niekedy sa môže tvoriť aj jedným slovom- teraz pozoruj tabuľku v 3. cvičení. Je tam vyčasované sloveso spievať- tam sme použili v budúcom čase dve slová. Ďalšie vyčasované sloveso je zaspievať – už je vyčasované iba jedným slovom. Obe tieto slovesá v tejto tabuľke sú vyčasované v budúcom čase. POZOR môže sa vám to pomýliť s prítomným časom. Sloveso zaspievam nebudem hovoriť, že  teraz zaspievam, ale nabudúce. Čiže teraz- spievam( prítomný čas), ale nabudúce- zaspievam ( budúci čas).   

PÍSOMNE:

Pokračujeme v zošite. Napíšte si dnešný dátum a nadpis: Budúci čas.

Pod nadpis si napíš poučku zo strany 115. Napíš si aj tie príklady v krúžku. Poučku sa aj nauč.

Ďalej si povedz cvičenie 4. a) v 1. osobe mn.č. v budúcom čase  takto: utiecť- my utečieme...

Veľký pozor si daj, ku ktorým slovesám pridáš budem. Nedá sa povedať budem utiecť, preto musím napísať v budúcom čase utečiem – jedným slovom. Ďalšie sloveso písať, poviem budem písať, čiže tu sa dá pridať budem....POZOR vysvetlila som to na 1. os.,j.č.- ty budeš písať v množnom čísle.

Ak si si to povedal, tak si prelož stranu na dve polovice a píš podľa 4b) Tvar zložený z dvoch slov, na druhú polovicu Tvar zložený z jedného slova. Pekne všetky slová z a) roztrieď. V tabuľke už píš to čo si si povedal v 1. os. mn.č. v budúcom čase.

ANJ- ešte si precvičíme prítomný priebehový čas- čiže ten druhý papier čo som poslala. Poriadne si ešte raz pozri ako sa tvorí kladná veta, záporná veta a otázka. Pozor nemiešaj to s prítomným jednoduchým časom. POZOR na slovnú zásobu-používaj slovesá, ktoré sme sa učili. Vyberám slová zo slovnej zásoby. Máš to v PZ vzadu alebo v zošite.

 1. Ona dnes púšťa šarkana.

2. Ty sa nejdeš teraz korčuľovať.

3. Nosíte vy ( máte oblečené) kabáty v tomto momente?

GEOMETRIA

- pracovný zošit, časť Geometria - str. 9 / vypracovať všetky cvičenia

UTOROK- 26.5. 2020

Dobré ránko, pokračujeme...

SJ- dnes budeme preberať minulý čas, čiže niečo čo sa už stalo v minulosti.

Opäť budeme potrebovať učebnicu aj zošit.

Otvor si učebnicu a ideme pracovať ústne aj písomne.

ÚSTNE:

U 114/ 1 -pozoruj časovanie slovesa bývať:  červené slová -  pomocné sloveso byť( som, si, sme, ste )+ modré slovo- sloveso v minulom čase... Pozor aj na písanie –li na konci slovies. Čo robili? –bývali... je s mäkkým –i.

U 114/ 4 povedz si vety vo všetkých osobách

U 114/ 6 a) povedz si podľa zadania

PÍSOMNE:

Otvor si zošit, napíš dátum a nadpis: Minulý čas

U 114 napíš pod nadpis poučku aj s príkladmi v krúžku- hľadal som...

U 114/ 2 vyber si jedno z tých dvoch slov a napíš podľa tabuľky v cvičení 1, druhé slovo si povedz ústne

U 114/ 3 doplň v minulom čase, pekne bez chyby napíš

U 114/ 5 napíš takto: chodiť- oni chodili...

VLA – pokračujeme v ďalšej časti Slovenska- celok sa volá Od Hornádu po Dunajec. Dnes to budú Košice s okolím. Opäť si priprav mapu a hľadaj. Poznámky si vytlač a nalep alebo napíš a samozrejme sa to aj nauč. Ak máš chuť pozri si niečo zo Slovenska- do google zadaj: bludárium. Je tam naozaj veľa videí- kus Slovenska.

Košice s okolím

- ležia na východe SlovenskaKošickej kotline

- kotlinu obklopujú pohoria Volovské vrchy, Čierna horaSlanské vrchy

- preteká tu rieka Hornád

- Košice- 2. najväčšie mesto Slovenska – je tu veľa škôl, múzeí, divadiel, kín, knižníc, botanická záhrada, ZOO, Dóm sv. Alžbety

- neďaleko Košíc je Jasovská jaskyňa

- gejzír v Herľanoch- národná prírodná pamiatka

ČÍT- dnes si dočítaj celé Slniečko ( možno niektoré deti už dočítali- Sandra viem, že hej- teším sa z toho )  a samozrejme čítaj aj knižku.

Na dnes je to odo mňa všetko. Pekný deň želám. 

MATEMATIKA

- pracovný zošit - str. 34/ vypracovať všetky cvičenia

PONDELOK- 25.5.2020

Dobré ránko, snáď sme po víkende oddýchnutí. Pokračujeme vo vyučovaní...

SJ – dnes sa budeme venovať prítomnému času- čiže tomu, čo robíme teraz.  

Pripravte si učebnicu aj zošit.

ÚSTNE:

U 113/3

U 113/ 4a) pozoruj, 4b) povedz si ústne tie slová, ktoré si si nevybral / la písomne ( jedno napíšeš )

U 113/ 6 ústne povedz slovesá v 1. os. mn.č., prít. č.

PÍSOMNE:

U 113/ 2- píš podľa vzoru: kráčať- ja kráčam

U 113/ 4b) vyber si jedno sloveso a vyčasuj ho podľa tabuľky 4a)

U 113/ 5 doplň slovesá v prítomnom čase- teraz niečo robím.... Napíš to pekne a bez chyby.

U 113/ 7 urči gramatické kategórie slovies, čiže osobu, číslo, čas

ANJ- v piatok som poslala opakovanie prítomného priebehového času. Dnes pošlem na tréning vety.

Pozor na niektoré slová, keď pripojím –ing( napr. make- making) vypadne–e zo slovesa . Pozor aj na stavbu vety: osoba, pomocné sloveso byť( am, is, are- podľa osoby ), sloveso s –ing ..., kedy sa činnosť vykonáva. A nakoniec pozor, či je veta kladná, záporná alebo otázka.

1. Teraz pečiem koláč.

2. Ideš dnes domov?

3. My v tomto momente nekráčame.

Skontroluj si to s papierom, dobre nad tým rozmýšľaj.

VYV – opäť sa poteším, keď mi niečo pošleš.

Na dnes končíme. Pekný deň želám!

PRÍRODOVEDA

- pracovná učebnica - str. 80/4, 81/5 a dopísať "Moje poznámky" (str.81), prečítať "Múdrosti detektívov"

MATEMATIKA

- pracovný zošit - str. 33/ vypracovať všetky cvičenia

PIATOK – 22.5.2020

Dobré ránko, aj vám sa zdá, že nám čas plynie akosi rýchlo? Opäť tu máme piatok. Takže poďme dokončiť týždeň, aby sme si mohli cez víkend oddýchnuť.

SJ – dnes sa začneme venovať SLOVESNÝM ČASOM. Otvorte si učebnicu na strane 112 prečítajte si najprv : Čo je to poslušnosť? Táto téma vám nie je neznáma. V škole dodržiavame pravidlá. Doma tiež máš pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať. Pravidlá sú na to, aby ste zistili čo je správne a čo nesprávne. Keď sa to naučíte rozlišovať budú z vás dobre vychované deti. Ústne si odpovedzte na červené a modré bodky.

Do zošita si napíš dátum, nadpis: Slovesné časy a pokračuj poučkami na strane 112. Napíš si pekne obe poučky. Ďalej si urob cvičenie 1 ústne.

V písaní pokračuj cvičením 2 – stranu si zlož na tri časti- do prvého stĺpca napíš prítomný čas, do druhého- minulý čas a do tretieho – budúci čas. Roztrieď slová do tých stĺpcov.

ANJ- dnes vám pošlem zopakovať prítomný priebehový čas. Prekopíruj si to, daj do wordu a vytlač. Ak sa ti to nedá vytlačíť, ulož si to v počítači. Dobre si to preštuduj. Uvedom si rozdiel medzi jednoduchým časom a týmto priebehovým. Snažila som sa to zhrnúť tak, aby to bolo pre všetkých zrozumiteľné. Ak by ste niečomu nerozumeli treba sa pýtať.  V pondelok začneme opakovať vety.

PRÍTOMNÝ PRIEBEHOVÝ ČAS

PRESENT CONTINUOUS TENSE ( preznt kontinjús tens )

• ak hovoríme o situáciách, ktoré prebiehajú práve teraz, konajú sa momentálne, napr. Práve sa učím anglickú gramatiku. - "I'm learning English grammar right now."

• ak opisujeme obrázok, fotografiu, napr. Na tejto fotke Lisa pripravuje nejaké jedlo. - "In

this photo Lisa is preparing some food."

• ak vyjadruje blízku budúcnosť, napr. Dnes večer hráme bowling. - "Tonight we are playing bowling."

KLADNÁ VETA:

Napr.     am reading a book.       He is wearing jeans.                  We are going outside.

                /Čítam knihu./                  /On má oblečené rifle./             /Ideme von./

 

- sloveso má 2 zložky:

1. tvar slovesa BYŤ, čo môže byť AM, ARE, IS (podľa osoby)

2. sloveso s príponou ING

 

Ďalšie príklady:

m /I am/ wearing a red shirt.             It´s /It is/ raining.

You´re /You are/ sleeping.                     We´re /We are/ flying a kite.

She´s /She is/ writing an email.            They´re /They are/ playing tennis.

 

Pozor na pravopis!

have – having         (bez e)                      fly – flying                           sit – sitting (zdvojiť)

make – making      (bez e)                      play – playing                     get – getting (zdvojiť)

 

Výrazy používané s prítomným priebehovým časom:

at the moment, now, right now, just, still, today, tonight, tomorrow, in the picture, in the

photo,... Listen! Look!

ZÁPORNÁ VETA:

• v zápornej vete k "am/is/are" pridávame NOT

Napr.:           

am not reading a book now.  Teraz nečítam knihu. ( am not sa nedá skrátiť )

He is not wearing jeans right now.  Práve teraz nemá oblečené rifle. (is not =isn´t )

We are not going outside at the moment. V tomto momente nejdeme von. ( are not= aren´t )

OTÁZKA:

• v otázke sa vymení "am/is/are" s podmetom ( osobou )

Napr.: Is she writing an email today? Píše ( ona ) dnes email?

 

ČÍT – vezmi Slniečko a čítaj. Opäť mi zreprodukuj- prerozprávaj svojimi vlastnými slovami o čom si čítal/la. Napíš to do zošita ako obvykle.

Snažte sa urobiť úlohu dnes, aby ste si cez víkend mohli oddýchnuť. Prajem vám pekný víkend. 

MATEMATIKA

- pracovný zošit - str.31 a 32/ vypracovať všetky cvičenia

PRÍRODOVEDA

poznámky píšte za predchádzajúcim učivom

Zvonček konáristý

bylina, rastie pri cestách, na podhorských lúkach, pasienkoch

- stonka je priama, na vrchole má rozvetvené bočné výhonky

- dorastá do výšky 20-70 cm

- z kvetov zbierajú včely nektár

- v kvetoch nocujú napríklad divé včely , čmele

Lipnica lúčna

- patrí medzi lúčne trávy

- rastie na lúkach, pasienkoch

- má dutú stonku, s dvoma až štyrmi kolienkami

- na konci stonky má drobné kvety, ktoré tvoria klasy

- dorastá do výšky 20-130 cm

- je zdrojom potravy pre niektoré živočíchy

Čakanka obyčajná

- bylina, rastie pri cestách, na suchších lúkach,

- má rozkonárenú stonku, dorastá do výšky 20-120 cm

- má sýtomodré kvety

- zbierame koreň, kvitnúcu stonku aj kvety

- vyrába sa z nej nápoj - cigória, vhodný aj pre deti

nakresliť niektorú z týchto bylín do zošita....

ŠTVRTOK- 21.5.2020

Dobré ránko, ešte tento mesiac dokončíme spolu takto a od júna sa vidíme. Teším sa na vás.

Tak poďme dnes pracovať...

SJ- otvorte si učebnicu na strane 110 / 9 – je tam text. Nepíšeš celý text, vypíšeš iba slovesáurčíš gramatickú kategóriu osoby a čísla. Je tam 10 slovies, ktorým môžeš určiť osobu a číslo a jedno sloveso v neurčitku- v tomto slovese nevieme určiť, keď je samostatný neurčitok. Toto patrí k tomu poslednému slovesu v tej vete: prídeme pozrieť.

Ďalej pokračuj U110/ 10a)-napíš si tabuľku a nauč sa ju naspamäť- to už poznáme aj z angličtiny.

Nakoniec otvor PZ 56 dokonči celú stranu. V cvičení 1 vyčasuj sloveso spievať a kričať. V cvičení 2 doplň chýbajúce slová na vrchu tabuľky ( vrch tabuľky si pomôž z cvičenia 1, keď nebudeš vedieť čo tam chýba ) a chýbajúce časovanie slovesa odpovedať.

Dnes si ešte zopakuj všetko( poučky a pojmové mapy ) o ohybných slovných druhoch- od strany 63 v učebnici.

VLA – dnes o 12:00 ( ak nie sme dohodnutí inak )pošlem pár otázok z vlastivedy. Dovtedy si ešte opakuj.  

ČÍT – U 110,111,112- prečítajte si ľudovú rozprávku Ženích zo studne a odpovedzte na otázky. Do zošita napíšte dátum, nadpis a očíslované odpovede:

1. Kto býval v malej dedinke medzi horami?

2. Ako sa volala najmladšia dcéra?

3. Čo plávalo vo vedre vody?

4. Kto kopol do raka, ktorý zastal naprostred izby?

5. Kam chcel ísť rak v čase večere?

6. Kedy nastal strašný hrmot- buchot, tresk a plesk?

7. Kto ležal ráno v posteli?

8. Na čo sa zmenila izba?

9. Koho pozvali na svadbu?

10. Kto chýbal na svadbe?

TEV- nezabudni na pohyb- bicykluj sa, korčuľuj sa, behaj, prechádzaj sa, cvič pri telke...Vyber si čo sa ti páči a hýb sa.

Prajem Vám pekný deň.

STREDA- 20.5.2020

Dobré ránko, veľmi ste ma včera opäť potešili, že som vás mohla počuť. Chválim čítanie a veru mi už chýbajú tie vaše hlásky, váš džavot, proste vy mi chýbate. Snáď sa teda v júni ešte uvidíme. Doriešia sa ešte nejaké veci a dám vám potom vedieť.

Teraz môžeme pokračovať v učení...

SJ- myslím, že s osobami a číslom slovies nemá nikto problém. Je to celkom ľahké, tak ideme ďalej trénovať.

ÚSTNE:

Otvorte si učebnicu na strane 109 pozri sa na cvičenie 5 a urob ho ústne. Vždy celý riadok je rovnaká osoba. Povedz si to takto: varím, pečiem, vykrajujem, miešam- povedz si: ja-  je to 1.os., jednotného čísla alebo môžeš používať aj slovo singulár. Takto urob všetko v tom cvičení.

Ďalej pokračujeme PÍSOMNE:

Otvor si zošit, napíš dátum a rob U 109/6 takto: VZOR:  nafukuje- v hlave si povedz on, ona, ono  a napíš 3. os., j. č. – môžeš používať aj sg. namiesto j.č. ( v zošite budeš mať všetko z toho cvičenia ako je vzor hrubo vytlačený a podčiarknutý, čo som teraz napísala). Píš aj vzor.

Ďalšie cvičenie je opačne: Máš tam neurčitok slovesa a treba ho dať do danej osoby a čísla: U 109/7 píš to opäť podľa tohto vzoru: pozorovať- v hlave si povedz 1.os.,j.č. je JA, čiže napíšem pozorujem. Píš tak ako je hrubo vytlačené a podčiarknuté a napíš aj vzor.

Nakoniec napíš U 109/8 – pekne a bez chyby prepíš celý text, ale POZOR namiesto slovesa v jednotnom čísle napíšeš sloveso v množnom čísle. Číže v prvej vete nenapíšeš vo vete rozprávam, ale rozprávame. Takto meníš všetky slovesá v každej vete do množného čísla. Píšeš celý text zmeníš do množného čísla len slovesá.

Ak máš chuť trénuj slovné druhy, prípadné í-čka...aj na gramar.in – je na tebe, aby si to dobre vedel/la. Si zodpovedný/ ná sám/ sama za svoje vedomosti.

ANJ- ešte aj dnes potrénujeme vety- prítomný jednoduchý čas. Ak ešte váhaš- študuj papier, ktorý som poslala. POZOR na osoby!  Tak pekne píš po slovensky a pod to po anglicky:

1. My kreslíme každý štvrtok.

2. On nepíše každý deň.

3. Behávaš každý víkend?

4. Ona pláva každé ráno.

5. Ja neumývam auto každý týždeň.

6. Kefuje si ona jej vlasy každý deň?

Na dnes odo mňa všetko. Choď sa zahrať von, ak je to možné. 

GEOMETRIA

- pracovný zošit, časť Geometria - str.8/ vypracovať všetky cvičenia

UTOROK- 19.5.2020

Dobré ránko, aj dnes pokračujeme...

SJ- budeme sa venovať gramatickým kategóriám- osobe a číslu slovies. Vieme, že máme tri osoby v jednotnom čísle- singulári- sg. a tri osoby v množnom čísle- pluráli- pl. : 1. os. sg- ja,2. os.sg- ty,3. os. sg- on( mužský rod), ona( ženský rod), ono ( stredný rod). 1. os .pl – my,2. os. pl- vy, 3. os. pl. oni, ony. Podľa osôb a čísla vieme určiť, ktorá osoba, zviera či vec dej vykonáva.  

Prečítaj si U 108 Prečo si ľudia skáču do reči? Skús si odpovedať na červené a modré bodky.  

Do zošita si napíšte dátum nadpis:  Osoba a číslo slovies. Pod nadpis napíšte poučku U 108. Samozrejme sa poučku aj nauč, aby si to vedel /la povedať vlastnými slovami.

Ďalej si ústne pozrite U 108/ 1 – všimni si, že v tabuľke je pri každej osobe iný tvar slovesa.

Ešte pozoruj tabuľku na strane 109 /2 pri každej osobe v jednotnom alebo množnom čísle sa mení tvar slovesa.

Posledné ústne cvičenie urob U 109/ 3. Potom si vyber jedno sloveso z tej úlohy 3napíš ho do zošita tak ako si pozoroval/la tie tabuľky.

Nakoniec napíš U 109/ 4- snaž sa písať pekne a bez chyby.

VLA – vezmi si zošit, pero a samozrejme mapu. Kto má možnosť vytlačí si a nalepí. Bude mať viac času na hľadanie v mape. Povedz si učivo vlastnými slovami podľa mapy. Zopakuj si aj učivo: Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Poľana, Lučenec, Rimavská Sobota, aj toto nové: Rožňava  - vo štvrtok 21.5. o 12:00( komu nevyhovuje čas, napíše kedy môže) si dáme opäť pár otázok.

Rožňava s okolím

- leží na juhu SlovenskaRožňavskej kotline

- na severe sa rozprestiera Národný park Slovenský raj

- v Slovenskom raji pramení rieka Hornád

- kotlinu ohraničujú: zo severozápadu- Stolické vrchy

                                        zo severovýchodu- Volovské vrchy

                                       z južnej strany – pohorie Slovenský kras

- na území Slovenského krasu sú jaskyne: Domica- väčšia časť sa nachádza v Maďarsku

                                                                                  Ochtinská aragonitová jaskyňa

- na severe od Rožňavy je Dobšinská ľadová jaskyňa

- jaskyne sú zapísané do zoznamu UNESCO

- kaštieľ: Betliar

- hrad: Krásna Hôrka

ČÍT- otvorte si učebnicu na strane 104 a nahráte mi vaše čítanie. Prečítate mi krátku bájku: Kôň a osol. Verím, že doma každý deň čítate a čítanie bude pekné ako sa na štvrtákov patrí. Teším sa na vaše nahrávky.

TEV- zajtra má byť pekne. Ak sa dá choďte si von zabehať, ak nie kľudne cvičte s Telesnou na doma. 

MATEMATIKA

- pracovný zošit - str. 30/ vypracovať všetky cvičenia

Zmenila som čas vlastivedy vo štvrtok. V pondelky a štvrtky o 11:00 sa môžete pripojit na skype-pán učiteľ máva online hodiny. Bližšie informácie Vám dá pán učiteľ. V prípade záujmu sa ho pýtajte. 

PONDELOK- 18.5.2020

Dobré ránko, máme tu opäť nový týždeň. Verím, že ste si cez víkend oddýchli a od dnes sa môžeme znova sústrediť na učenie. Stále platí, ak más problém píš- vyriešime. Všetko sa dá, keď sa chce. Tak poďme na to.

SJ – aj dnes ešte budeme pracovať v PZ. Otvor si PZ na strane 55- urob celú stranu. V 1. cvičení hore vyfarbi rovnako slovesá s podobným významom. V 2. cvičení hore napíš ďalšie sloveso s podobným významom. V 1.cvičení dole doplň chýbajúce tvary slovies. V 2. cvičení dole píš 5 slovies v neurčitku, čiže zakončené na –ť.  Ďalej otoč na ďalšiu stranu PZ 56 a urob 1. cvičenie hore- pozor nad tabuľkou máš osoby, ktoré činnosť vykonávajú 1. dievča,2. deti, 3. chlapec. Daj ešte pozor kedy tú činnosť vykonávajú -včera, dnes zajtra. Ešte si zopakuj niečo z gramar.in- nechám na teba čo si vyberieš- to mi posielať nemusíš- verím, že si niečo zopakuješ. Opakovanie je matka múdrosti.

ANJ – aj dnes budeme trénovať vety – prítomný jednoduchý čas. Píš si aj po slovensky a hneď pod to po anglicky. Tak poďme prekladať:

1. Ty si robíš tvoju domácu úlohu každý deň.

2. My nepíšeme e-mail každý večer.

3. Tancujú oni každú nedeľu?

4. On hovorí každú noc.

5. Ona sa nešplhá každý deň.

6. Lieta to každý piatok?

VYV- opäť dobrovoľne niečo vyrob, nakresli alebo namaľuj... Teším sa na kreatívne výtvory.

MATEMATIKA

- pracovný zošit - str. 29/ vypracovať všetky cvičenia

PRÍRODOVEDA

- poznámky si píšte za predchádzajúce učivo..

Nevädza poľná

- liečivá bylina, má vetvenú, ochlpenú stonku

- rastie pri cestách, na medziach, lúkach, pasienkoch

- kvety sú modré, v strede modrofialové

- dorastá do výšky 20 až 80 cm

- zbierame z nej kvety v čase kvitnutia za slnečného počasia (čaje, odvary)

Rumanček roľný

- liečivá bylina, rastie na poliach, lúkach

- má priamu, rozvetvenú stonku, málo olistenú

- má biele kvety so žltým stredom

- dorastá do výšky 15-20 cm

- zbierame kvety v čase kvitnutia (čaje, odvary)

 

nakresliť rastliny do zošita .....

PIATOK- 15.5.2020

Dobré ránko, máme tu posledný deň týždňa. Určite sa tešíte. Tak poďme na to, nech máme rýchlo víkend...

SJ- dnes som si uvedomila, že som trošku pozabudla na pracovný zošit. Tak budeme pracovať v ňom.

Otvorte si PZ:

 PZ 53/ 1 – zopakujeme si číslovky. Rozdeľte ich na základné ( bez bodky ) a radové ( s bodkou- pozor bodka sa píše iba za číslicou, nie za slovom  )-dajte si pozor, aby ste ich správne napísali.

PZ 53/ 2 –ja si  vymyslím  číslo: ty vyrátaš koľko má rokov Ľubica, Ján aj Július a takto napíšeš: dvadsaťosem rokov, na druhú čiaru dvadsiate deviate narodeniny ( radové číslovky väčšie ako 20 zapisujeme ako 2 samostatné slová- POZOR!).  

PZ 53/3 – tu si zopakujete aj matematiku. Pokračuj podľa vzoru.

PZ 54/ 4 vynecháme, nerobíme.

PZ 54/ 5 – doplníš chýbajúce písmená a prečítaš

PZ 54/ 6 – opäť daj veľký pozor - radové číslovky väčšie ako 20 zapisujeme ako 2 samostatné slová

Nakoniec doplň aj VETNÝ ROZBOR.

Na dnes všetko...

ANJ- ešte budeme opakovať vety. Ak máš s tým ešte problém pozeraj do papiera. Ak si už myslíš, že to vieš, skús bez papiera.  Najprv napíšem vzor.

Napíšete si aj tento vzor:  Ty varíš každý deň. ( túto istú vetu dáš aj do záporu aj do otázky ):

KLADNÁ VETA: Ty varíš každý deň.

                                  You cook every day.                               

ZÁPORNÁ VETA: Ty nevaríš každý deň.

                                   You don´t cook every day.                              

OTÁZKA: Varíš ty každý deň?

                    Do you cook every day?               

Tak isto urob aj nasledujúce vety. Daj si pozor na 3. os. sloveso má na konci –s alebo –es.

On beháva každý utorok. Oni spievajú každú stredu.

ČÍT- dnes si vyberte niečo zo Slniečka. Opäť napíšte, o čom ste čítali. Samozrejme okrem čítania čo máme na úlohu, čítajte každý deň aj knižku.

Pekný víkend Vám želám.

MATEMATIKA

- pracovný zošit - str.28/ vypracovať všetky cvičenia

PRÍRODOVEDA

Rastliny spoločenstva lúk

- lúky tvoria rastliny - byliny

- bylina je rastlina s dužinatou stonkou

- byliny poskytujú úkryt a potravu živým organizmom

- byliny dýchajú, prijímajú vodu, rozmnožujú sa, rastú

- príklady: zvonček konáristý, rumanček roľný, nevädza poľná, lipnica lúčna, čakanka obyčajná

nakresliť do zošita nejakú lúčnu bylinu.....

Ak by niekto mal záujem, môže sa dnes o 11:00 pripojiť na skype(skupina: štvrtáci), kde budem s Adamom H. preberať Matematiku.......pekný víkend

ŠTVRTOK- 14.5.2020

Dobré ránko, týždeň sa nám pomaly kráti. Už tu máme štvrtok. Spolu pekne dokončíme začaté...

Sj- dnes sa budeme venovať: Časovaniu slovies.

Tak si otvorte učebnicu na strane 107 a ideme na to.

ÚSTNE:

U 107 Kto je skutočný priateľ? – prečítajte si. Zamyslite sa nad slovami, ktoré ste prečítali. Ústne si odpovedzte na červené a modré bodky pod textom.

U 107/2 iba si povedz- číslo: jednotné ( jeden ), množné ( viacerí )

U 107/3 opäť si povedz: prítomnosť: teraz, minulosť: čo bolo, budúcnosť: čo bude

PÍSOMNE:

Otvorte si zošit, napíšte dátum a nadpis: Časovanie slovies. Pokračujte poučkou na strane 107. Z poučky sme zistili, že slovesá majú gramatické kategórie: osobu, číslo a čas.

U 107/1 stačí písať takto: kreslíme,...

U 107 OPAKUJME SI – snaž sa písať pekne a bez chyby. Zopakujeme si i,í,y,ý.

VLA- pokračujeme s naším krásnym Slovenskom...zober mapu, zošit, pero a ideme na to.

Rimavská Sobota s okolím

- leží v úrodnej Rimavskej kotline

- kotlinu ohraničuje zo severu Revúcka vrchovina

- severne od vrchoviny sa rozprestiera pohorie Stolické vrchy a Národný park Muránska planina- súčasť nášho najrozsiahlejšieho pohoria Slovenského rudohoria

- významné mesto Revúca – prvé slovenské gymnázium v histórii Slovákov v Uhorsku

- obec Drienčany- je tam fara, kde pôsobil Pavol Dobšinský- dnes je tu Múzeum slovenskej rozprávky

Našla som na internete výlety po Slovensku. Ak chcete ísť virtuálne na výlet zadajte si do google: Bludárium – Revúcka vrchovina- je tam veľa častí. Vyberte si...

ČÍT – dnes vám posielam pokračovanie príbehu. Opäť odpoviete na otázky.

 Príbeh zachráneného lesa: Ako Matej bojoval s lesným škriatkom a ľudskou hlúposťou

Matej zastal uprostred dvora a pozeral na starý dub, ktorý rástol neďaleko jeho chalupy. Mal pocit, akoby sa mu svojimi listami prihováral, akoby ho priťahoval k svojmu kmeňu. Nebránil sa. Podišiel bližšie, zaprel sa chrbtom do kmeňa a zvrel oči. Najskôr počul len šum listov a keď do nich dýchol vietor, halúzky sa mu obtreli o tvár. Ale čím dlhšie stál, tým viac sa mu zdalo, že strom ho svojimi konármi objíma a tlačí k sebe. Tlak konárov bol odrazu tak silný, že sa nevládal pohnúť. Napínal všetky svaly, chcel sa vyslobodiť, ale ľudská sila proti sile stromu je ako dotyk motýľa.

A potom nastala tma. Matej si pomyslel, že toto je jeho koniec, lenže nevediac ako, ocitol sa odrazu v tmavej chodbe, ktorá ho zaviedla k veľkému trónu, pospletanému z konárov a kmeňov najrozmanitejších stromov.

„Si prekvapený?“ usmial sa kráľ stromov.
„Vitaj v mojom kráľovskom sídle. Lesná víla mi povedala, ako si sa rozhodol.“
„Čo sa stalo, ako som sa sem dostal? Mal som pocit, akoby mi môj dub chcel rozdrviť všetky kosti.“
„Neublíži ti, ale podstúpil si prvú skúšku. Ak by si čo len raz vykríkol, nikdy by sme sa už nestretli. Do nášho kráľovstva si sa dostal vlastnou odvahou.“
„Prvú skúšku? Takže teraz sa asi dozviem o tej druhej,“ mračil sa Matej a trochu sa na kráľa stromov hneval, že ho vopred neupozornil, čo ho čaká.
„Čakajú ťa dve úlohy, ale tie budú oveľa ťažšie. Musíš poraziť lesného škriatka a ver mi, ten je poriadne prefíkaný a silný, hoci siaha len po koniec pňa na javorovom rúbanisku. Tam ho aj nájdeš.“
„Javorové rúbanisko? Ale veď to dobre poznám a nikdy som tam žiadnych škriatkov nevidel.“
„Ani ho neuvidíš, pokiaľ sa ti sám nebude chcieť ukázať. Musíš ho vylákať zo svojej skrýše. „
„Ako?“
„Videl si čo dokáže urobiť s odpadom v lese. Premieňa ho na obrovské zapáchajúce červy požierajúce korene všetkého čo rastie. A strážia škriatka. Ak  budeš bojovať s červami, škriatok im príde na pomoc. Nikdy červov nepremôžeš, pokiaľ nezvíťazíš nad škriatkom…a nikdy nezachrániš les, pokiaľ nezvíťazíš nad ľuďmi,“ dodal kráľ smutno.
„To je tá druhá úloha.“
Čo mám urobiť?“
„Dám ti meč. Je vyrobený z najtvrdšieho tisového dreva, spevnený žiarou bleskov a silou mrazivých metelíc. Škriatok sa ho bojí, ale nesmierne po ňom túži. V meči je ukrytá sila stromov, vetrov aj búrok. Ale daj si pozor. Meč nesmieš pustiť z ruky. Ak oň prídeš, temné zlo pohltí náš les aj celú krajinu a škriatka už nik neporazí.“
„Urobím, čo urobiť musím.“
„Dobre, o chvíľu nastane deň. Vráť sa domov a večer s východom prvej hviezdy čakaj pri javorovom rúbanisku.“
„A lesná víla? Kde sa stratila?“
„Nestratila,“ usmial sa kráľ. „Ja, moja dcéra aj všetky stromy budeme stáť pri tebe a keď nás budeš potrebovať, pomôžeme ti.“

Keď to dopovedal, Matej odrazu pocítil, ako ho niečo silno zovrelo, až sa mu zakrútila hlava a odrazu stál na dvore chrbtom opretý o starý dub. Najskôr si pomyslel, že na chvíľku zdriemol a všetko sa mu len prisnilo, ale keď sa rozhliadol, uvidel pri svojich nohách ležať na zemi nádherný meč z tmavého tisového dreva, zdobený jemnou rezbou na čepeli aj rukoväti. S posvätnou úctou ho vzal a priložil k srdcu.

Slnko ešte poriadne nezapadlo a Matej už stál pri rúbanisku a čakal, kedy na oblohe uvidí prvú hviezdu večernicu. Rozhliadol sa. Rúbanisko poznal od nepamäti, ale odrazu mal pocit, že ho nepoznáva. Všade sa povaľovali hŕby odpadu, akoby ho sem niekto z celého lesa navozil. Fľaše, kolesá od voza, staré hrnce, matrace, veľký zhrdzavený stroj, papiere, handry. Nemohol uveriť vlastným očiam, čo všetko dokážu ľudia navláčiť do lesa a odrazu porozumel kráľovi stromov. Zvíťaziť nad ľudskou hlúposťou bude veľmi ťažké.

Navôkol zavládlo hrozivé ticho, akoby sa vánok aj steblá trávy v predtuche niečoho zlého celkom zastavili, ale s príchodom noci začal okolitý les aj rúbanisko ožívať. Najskôr sa ozval slabý šelest, keď červy vyliezali zo svojich dier spod zeme, potom Matej začul praskot, lomoz až mu naskočili zimomriavky. Pevne zovrel drevený meč a čakal.

Červy zbadal okamžite, lebo ich sprevádzal neznesiteľný smrad. Odviazal si z hrdla šatku a natiahol ju cez tvár, aby sa tým zápachom neudusil, ale to už začali červy na neho dorážať. Boli obrovské, čierne, ich telá sa leskli v svite mesiaca. Matej sekal okolo seba mečom, ale červov stále pribúdalo. Dorážali mu na nohy, liezli po tele, cítil ich hryzenie na koži, ale v boji neustával. Všimol si, že bojujú aj okolité stromy, švihali konármi na všetky strany, lenže červov bolo priveľa. Odrazu si uvedomil, že odpadky zmizli. To znamená, že v noci sa odpad mení na červy. Matej sa preľakol. Také množstvo nemôže premôcť. Len čo si to pomyslel, uvidel v svetle mesiaca stáť na pníku drobného človiečika. Na škaredej tvári mu visel vyškerený úsmev a oči mu blýskali zlobou. Matej len pevnejšie zovrel meč a priskočil k škriatkovi, lenže škriatok bol rýchli ako blesk. Držal v ruke veľkú sekeru a šermoval s ňou ako mečom. Ak sa ňou dotkol zabitého červa, ten opäť ožil a znovu sa pustil do Mateja. Matej nemohol uveriť, že v tak drobnom škriatkovom tele drieme toľko sily a zloby. Bol to urputný boj a keď sa nôcka chcela vystriedať s dňom, Matej cítil, ako mu síl ubúda. Zrazu pocítil na ruke strašný úder palicou a meč mu vyletel z ruky. Matej padol na zem a okamžite sa po ňom rozliezli odporné červy. Nad sebou začul víťazný smiech, až sa stromy navôkol zachveli. V tej chvíli pocítil na tvári jemný vánok, začul pri uchu šepot.

„Matej, preber sa, boj ešte neskončil, ešte škriatok nezvíťazil. Natiahni ruku.“

A vo chvíli, keď sa škriatok rozohnal, aby Mateja udrel sekerou, zovrel Matej v dlani rukoväť meča, ktorý mu lesná víla rýchlo pristrčila k ruke. Meč švihol a sekera odletela do krovia. Škriatok sa chcel za ňou rozbehnúť, ale Matej vyskočil a zlomil ju na dvoje. Vtedy škriatok zreval strašným hlasom až sa zachvelo lístie na konároch a stratil sa. Matej si unavene sadol na pník a pozeral navôkol. Začalo vychádzať slnko. Červy sa stratili, na rúbanisku sa zase váľali kopy odpadu.

„Takto ich nikdy neporazím“, pomyslel si smutne Matej.
„Nie“ povedala lesná víla.

Stála pri ňom a v ruke držala lístky skorocelu.

„Lesného škriatka si premohol. Tým, že si zničil jeho sekeru, stratil svoju moc a už nikdy lesu neublíži. Teraz musíš vymyslieť, ako premôcť ľudskú hlúposť. Ošetrím ti rany skorocelom, ale inak ti pomôcť nedokážem. Nerozumiem ľudským bytostiam.“

Matej zvrel oči. Bol unavený a chcelo sa mu spať. Najradšej by si ľahol do trávy a oči viac neotvoril. Rozmýšľal čo spraviť. Mal by naložiť všetok odpad na voz a odviezol ho niekam, ale kam? A odrazu vedel čo urobí. Vstal a rozlúčil sa s lesnou vílou.

„Musím ísť. Už viem čo spravím. Neboj sa krásna víla, lesu už nik neublíži.“

Vrátil sa domov, vyviedol zo stajne kone a zapriahol do voza. Celý deň nakladal odpadky na voz a vozil do dediny k ľuďom. Sypal ich na námestie, rozvážal do ulíc, dvorov aj záhrad a les ešte stále nebol čistý. Veľa krát sa musel vrátiť do lesa, kým odviezol posledný odpad. Potom zastal uprostred dediny a takto ľuďom povedal:

„Takmer ste zničili les. Odpad patrí na smetisko a nie do lesa. Les je domovom všetkého živého, dáva nám potravu, drevo na príbytky, chráni vodu, ktorú denne pijete. Ak zničíte les, zničíte sami seba. Priviezol som vám ho späť. Je to len to, čo vám patrí.“

Pošibal kone a odišiel z dediny. Na oblohu práve vychádzala večernica a ako hustla tma, odpad sa začal meniť na odporné červy. Ľudia chceli v panike ujsť, kričali o ratu, ale pred červami sa újesť nedalo. Celú noc sa bránili armáde červov. Niektorí sa zavreli v domoch, lenže červy sa k nim dostali cez komín, iní vyliezli na stromy, ale stromy ich v hneve zhodili nazad na zem. Keď svitlo ráno, červy sa znovu premenili na hŕby odpadu a unavení ľudia si konečne vydýchli. Lenže vedeli, že ak niečo nespravia, nasledujúcu noc ich čaká ďalší boj. A tak navozili odpad na veľkú hŕbu, niečo podpálili a niečo zahrabali hlboko do zeme, aby už nikdy ani kúsok odpadu nešpatil dedinu. Od tých čias sa v lese neodvážili odhodiť ani papierik.

Les bol čistý, zdravý, prežiarený slnkom, veselý vtáčím štebotaním. A Matej? Ten sa dedinčanom vyhýbal, ľudia ho nemali radi, ale sa ho báli a tak ho nechali na pokoji. Ale medzi sebou si povrávali, že ho občas vídať sedieť pri rúbanisku ako sa rozpráva s lesnou vílou. Ale kto by veril rečiam starých klebetníc. Len jedno bolo isté. V Matejovej izbe visel na stene nádherný, drevený meč s jemne vyrezanou čepeľou a rukoväťou.

OTÁZKY:

1. Kde sa ocitol Matej, keď nastala tma a on si pomyslel, že je to jeho koniec?

2. Čo čakalo Mateja u kráľa stromov?

3. Čo dokáže urobiť lesný škriatok s odpadom?

4. Nad kým má Matej zvíťaziť v 1. úlohe?

5. Nad kým má Matej zvíťaziť v 2. úlohe?

6. Kam má ísť Matej hľadať škriatka?

7. Čoho sa škriatok bál, ale túžil po tom?

8. Ako Matej premohol škriatka?

9. Ako zvíťazil nad ľudskou hlúposťou?

10. Čo viselo v Matejovej izbe na stene?

TEV- pre pohyb je dobrá aj prechádzka alebo si opäť zacvičte s TELESNOU NA DOMA.

STREDA- 13.5.2020

SJ – dobré ránko, dnes sa opäť budeme venovať slovesám.

Na začiatku si napíšete text a podčiarknete slovesá U 105/ B. Pokračujeme na ďalšej strane U 106 za cvičením na predchádzajúcej strane si napíšeš nadpis Neurčitok a ďalej píšeš poučku na tej strane. S neurčitkom sme sa stretli už minulý rok. Snáď si to pamätáme. Je to základný tvar, zakončený na – ť. Ešte si napíš U 106/ 1 – vety napíš so slovesom v správnom tvare, nie v neurčitku.

ÚSTNE:

Prečítaj si hore: Čo môžeme urobiť, aby nás ľudia počúvali? Ústne si odpovedz na červené a modré bodky. Ešte si prejdi ústne U 106/ 2.

Kto má ešte chuť- sám pre seba si zopakuje na gramar.in niečo o slovných druhoch...

Na dnes všetko...

ANJ – minule som vám poslala papier, ktorý ste si mali preštudovať. Dnes pošlem vety na preklad. Všetky vety sú v prítomnom jednoduchom čase- pomôž si papierom, ak si si to dobre nepreštudoval. Slovnú zásobu musíš poznať- nič nové to nie je. Možno menej a dávnejšie sme používali slovo každý- every – nájdeš ho napr. U 43 Let´s learn...Snáď nebude s prekladom problém.  Píš do zošita po slovensky aj po anglicky:

1. Navštevujem moju tetu každú sobotu.

2. Ona sa hráva s kamarátmi každý víkend.

3. On nechodieva plávať.

4. Ja nepozerávam televíziu každý večer.

5. Čítavaš knihu?

6. Počúva ( ona ) hudbu každý pondelok?

GEOMETRIA

- pracovný zošit, časť Geometria - str. 7/ vypracovať všetky cvičenia

 

UTOROK – 12.5.2020

Dobré ránko, najprv chcem veeeeľmi pochváliť Matúška a Macku za anglické slovíčka. Obaja ich napísali bez chyby a za 5 minút. Myslela som, že bezchybných písomiek bude oveľa viac ako minule, ale stále verím, že nabudúce bude. Už len maličké chybičky urobili: Miriam, Sofi, Riško, Natálka, Klárka. Aj im patrí pochvala- trošku menšia ako najlepším. Takže poďme stále opakovať, aby nabudúce aspoň polovica triedy mala nula chýb. Deti, ktoré majú ešte dosť chýb- vedia o sebe- poprosím makajte na sebe. Všetko je na vás- do hlavy vám to nikto nevleje. Dúfam, že sme pochopili, že sa učíme pre seba a nie pre iných. Tak poďme sa opäť niečo naučiť...

SJ – otvor si učebnicu opäť budeme robiť písomne aj ústne. Znova to rozdelím, aby všetko bolo dostatočne jasné.

ÚSTNE:

U – 105/viac hláv- viac rozumu: a) iba ústne: dnes sa budeš spoliehať na svoju hlávku. Začneš si čítať vybrané slová od strany 16 po stranu 39 a budeš vyhľadávať slovesá. b) nerob

U 105/ 5 podľa zadania

PÍSOMNE:  

U 105/ 4 píš aj tie zámená v zátvorke

U 105/6 a) iba ústne, b) napíš pekne a bez chýb

VLA – pokračujeme v spoznávaní nášho krásneho Slovenska...

Lučenec s okolím

- leží v Juhoslovenskej kotline na brehoch rieky Ipeľ

- rieka Ipeľ tvorí hranicu s Maďarskom

- je tu teplé podnebie a úrodná pôda – pestujú sa: obilniny, cukrová repa, ovocie, vinič

- väčšie mestá v okolí: Veľký Krtíš, Krupina, Poltár

- zrúcaniny hradov: Šomoška- na hranici s Maďarskom- na území národnej prírodnej rezervácie, Fiľakovo, Divín

 - hrad Modrý Kameň- Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

- priehrada: Ružiná

ČÍT – prečítate si časť príbehu a na konci odpoviete na dané otázky- odpovede píšte do zošita ako minule:

 Príbeh zachráneného lesa: O kráľovi stromov, ľuďoch a lesnej víle

Od pradávnych čias ľudia poznali tajomstvá lesa, mali v úcte každučký strom, kvietok, zviera, hmyz aj vtákov. Žili vedľa seba v priateľstve a porozumení. Ľudia, tajuplné lesné bytosti aj všetko živé a neživé, čo les v sebe ukrýva. Ak ľudia potrebovali drevo, vzali si len toľko, koľko potrebovali na svoje obydlia a oheň, ak boli hladní, ulovili len toľko zvierat, aby zahnali hlad.

Ale človek je tvor premenlivý a ako plynul čas, začali ľudia zabúdať, že les je ochrancom všetkého živého, dokonca aj človeka. Zabudli, že z lesa nesmú brať viac ako potrebujú. Zabudli na kráľa stromov. Práve o kráľovi stromov je tento príbeh a nie je to až tak starý príbeh. Stal sa …, ale to zistíte sami.

Neďaleko jednej hustej hory stál domček, okolo neho lúka plná kvetov a na dvore starý dub, ktorý širokou korunou v letných horúčavách svojím tieňom poskytoval úľavu unaveným ľuďom. V chalupe žil chlapec, Matej, čo len nedávno vyrástol z detských nohavíc. Žil sám, nemal nikoho. Ľudia sa mu vyhýbali, tvrdili, že je čudák, ale asi sa ho hlavne báli. Ľudia sa často boja toho, čomu nerozumejú.  Staré klebetnice o ňom tvrdili, že rozumie zvieracej reči, že sa po nociach túla lesom a rozpráva sa so stromami a kríkmi. Z veľkej časti to boli len klebety, ale na každej klebete je zrniečko pravdy. Matej miloval svoj les, poznal v ňom každý strom aj krík, vedel vyčítať zo stôp zvierat celé príbehy, ale predovšetkým videl, ako bezohľadne sa ľudia dokážu správať k prírode.

Raz, keď sa tak túlal lesom, začul v diaľke plač. Najskôr si myslel, že sa tam stratilo nejaké dieťa a tak sa vybral za tým čudným zvukom. Bolo to zvláštne. Nikde nikoho nenašiel, ale plač sa ozýval zo všetkých možných strán. Zastal na malej čistinke, rozhliadol sa,  a vtom to uvidel. Lesom sa mihol akýsi tieň a hneď zmizol medzi stromami. A v tej chvíli ustal aj plač. Vrátil sa teda domov, ale tej noci nedokázal zaspať. Otvoril okno do dvora, pozeral na mesiac, ktorý sa z časti ukrýval za konármi košatého duba, keď tu zrazu začul jemný hlások.

„Prečo si ušiel z lesa, Matej? Dostal si strach?“
„Kto si?“ zahľadel sa chlapec do tmy, ale nikoho nevidel.
„Môže ma vidieť len ten, komu to dovolím.“
„Kto tak úpenlivo nariekal v lese túto noc?“
„Bál si sa?“
„Nie, les je môj priateľ. Neubližujem mu a on neublíži mne.“
„Ako to môžeš vedieť?“
„Viem to. Cítim to tak vo svojom srdci.“
„Nie každú ľudské srdce dokáže ešte takto cítiť.“
„Kto si?
„Som lesná víla, a prišla som ťa prosiť o pomoc.“
„Nevidím ťa.“
„V pravý čas sa ti ukážem. Chceš pomôcť  lesu?“
„Kto to nariekal v lese?“

Lesná víla dlho mlčala, nakoniec smutno odvetila:

„Plakali lesné víly a plakal celý les.“
„Prečo?“
„Poď so mnou! Sám to uvidíš.“

Šli dlho lesom. Matej sa na všeličo vypytoval, ale lesná víla mlčala. Predierali sa hustým krovím, preskakovali horské potoky a rokliny až zastali na čistinke, kde sa večer ozval plač. Rozhliadol sa okolo seba a odrazu uvidel lesnú vílu v celej nádhere. Mala na sebe zelené šaty z bukového lístia, vo vlasoch korunku z konárikov brezy, náhrdelník z kvetov horských stokrások. Matejovi až zrak prechádzal od toľkej krásy.

„Som dcéra kráľa stromov a toto je naše kráľovstvo“

Matej sa neveriacky rozhliadol, ale žiadneho kráľa ani kráľovstvo nevidel. Len uprostred čistinky sa k nebu vypínal mohutný buk, akoby chcel konármi dosiahnuť mesiac. Odrazu sa strom zachvel, lístie zašumelo a Matej pred sebou uvidel starca so zvráskavenou tvárou a hrčovitými rukami.

„Teda si prišiel.“ Povedal a nespúšťal z Mateja prenikavý zrak.
„Tvoja dcéra prišla za mnou s prosbou o pomoc. Ešte nikdy som pomoc nikomu neodriekol.“
„Vy ľudia ste zvláštni. Buď všetko zničíte, alebo sa sami dokážete zničiť, len aby ste niekomu pomohli.“
„Ľudia sú rôzni. Tak ako stromy. Len rozdiely medzi ľuďmi sú ukryté v ich srdciach.“
„Viem. To tvoje je čisté a spravodlivé. Preto som pre teba poslal. Ak sa rozhodneš pomôcť lesu, čaká ťa ťažká skúška.“
„Nevedel som, že lesu hrozí nebezpečie.“
„Les pomaly umiera.“

Matejovi až dych zarazilo, ako sa preľakol.

„Kto mu chce ublížiť?“ spýtal sa.
„Ľudia.“

Matej chcel pokrútiť hlavou, že to nie je pravda, ale kráľ lesa pokračoval:

„Náš les postihla strašná pohroma. Vy ľudia ste nenásytní a bezohľadní. Stínate stromy v mojom kráľovstve, ničíte lúky a zostávajú po vás hŕby odpadkov. Plní sa tak  hrozba starého lesného škriatka.“
„ Aká hrozba? O čom to hovoríš?“
„Pre mnohými rokmi, keď som bol ešte mladý stromček, lesný škriatok mal veľký spor s mojím otcom. Lesné zvieratá a stromy ho vyhnali z lesa, ale škriatok prisahal lesu pomstu. Povedal, že príde čas, keď ľudia, ktorí majú les v úcte ho zavrhnú a budú ho pomaly ničiť, až sa les nedokáže brániť. A vtedy sa škriatok vráti, aby skazu dokonal. Ten čas nastal práve teraz“

Matej sa neveriacky rozhliadol.

„Moja dcéra ťa zavedie na miesto, ktoré musíš vidieť. Potom sa rozhodni, či nám chceš pomôcť.“

Lesná víla sa ako vánok prešmykla okolo Mateja a chlapec sa rozbehol za ňou. Ničomu nerozumel, ale pocítil strach. Nie o seba, ale strach o les a všetko čo má rád. Zastali na skale vysokej len toľko ako siahajú koruny stromov. Prvé čo si Matej uvedomil bol silný zápach, vzápätí začul čudné zvuky, až mu telom prebehli zimomriavky a les akoby odrazu ožil. Počul zvuky podobné plaču, výkriky a lomoz.

„Čo je to za hrôza?“ vydýchol a neveriacky sa rozhliadal.
„To je pomsta lesného škriatka a bezohľadnosť ľudí.“

Ale Matej stále ničomu nerozumel, len čoraz väčší strach zvieral jeho srdce.

„Lesný škriatok čakal, 500 rokov až bude les slabý. Len tak mohol využiť svoju tajomnú silu. Premenil všetok odpad, ktorí sem za dlhé stáročia ľudia navozili na odporných smradľavých červov, ktorí teraz požierajú korene stromov. To čo počuješ je nárek lesa. Stromy sú slabé už sa nedokážu červom ubrániť. Už im nedokáže pomôcť ani môj otec.“
„Čo mám urobiť? Neviem ako bojovať proti červom?“
„Proti červom sa bojovať dá. Ťažšie bude bojovať proti ľudskej hlúposti a nenásytnosti. Chceš to skúsiť?“
„Musím. Milujem les. Je to tak isto môj domov ako tvoj. Kto ničí les, akoby ničil vlastný život.“
„Dobre. Teraz počúvaj! Vrátiš sa domov, ale nie do domu. Zbytok noci budeš stáť pod starým dubom na tvojom dvore a chrbtom sa zaprieš do kmeňa. On ti už povie čo máš urobiť.“
„Čo ak mu neporozumiem?“
„O to sa neboj. Rozumel si plaču stromov a videl môjho otca. To sa nepodarilo dosiaľ žiadnemu človeku. Kráľ stromov sa s tebou dokáže rozprávať aj keď je od teba ďaleko. Len sa musíš dotýkať správneho stromu. Tvojho stromu,“ dodala po chvíli.
„A ty? Uvidím ťa ešte?“
„Keď bude najhoršie, prídem ti na pomoc.“
„Neviem čo ma čaká, neviem ako zachránim les, ale neustanem, kým svoju úlohu nesplním.“
„Viem, Matej. Ak existuje nejaký človek, ktorý dokáže pomôcť lesu, tak si to ty. Ak to nedokážeš, náš les je navždy stratený.“
„Dokážem to, prisahám! Aj keby ma to malo stáť život.“

Len čo to dopovedal, lesná víla sa začala pomaly strácať, až skala, na ktorej stáli ostala prázdna.

OTÁZKY:

1. Kto bol pre ľudí čudákom?

2. Čo začul chlapec v diaľke, keď sa túlal lesom?

3. Kto bola víla?

4. Kto prisahal lesu pomstu?

5. Kto príde chlapcovi na pomoc, keď bude najhoršie?

TEV- cvičte, hýbte sa, napr. aj s TELESNÁ NA DOMA

MATEMATIKA

- pracovný zošit - str. 26 a 27/ vypracovať všetky cvičenia, stačí do štvrtku.....

PONDELOK- 11.5.2020

Dobré ránko. Verím, že darčeky, básničky... mamičky potešili. Poslali mi: Matúško, Bibika, Sofi, Anet, Riško. Ich mamičky môžu byť spokojné- deti na nich myslia a obdarovali ich krásnymi výtvormi.  Snáď ostatní len zabudli odfotiť a vyrobili niečo krásne.

Začíname nový týždeň. Opäť chcem všetkých poprosiť: každý deň mi posielajte všetky zadané úlohy z daného dňa. Už ma nebaví vypytovať úlohy, ktoré mi  zabudnete poslať. Myslím, že tých úloh nie je až toľko, aby ste to zabudli odfotiť. Ešte stále máme medzi sebou deti, ktoré si myslia, že máme prázdniny a môžu posielať kedy sa im zachce. Ja musím opravovať 14 vašich úloh a ešte tretiacku angličtinu- tam je 18 detí. Vy mi pošlete len to, čo zadám. Máte to jednoduchšie. Verte mi, časovo je náročné, keď musím ešte hľadať, ktoré cvičenie ste mi neposlali...Snáď už budú všetky deti pracovať ako treba. Poďme na to.

SJ- Keďže ohybné slovné druhy sme mali už minulý rok- dnes prejdeme už na slovesá. Po dokončení si ich všetky opäť zhrnieme.

ÚSTNE:

Otvorte si učebnicu na strane 104 prečítajte si : Prečo je dôležité rozprávať sa? Odpovedzte si na červené a modré bodky pod textom. Ešte si ústne urobte cvičenie 1 a 2. Pokračujeme v zošite.

PÍSOMNE:

Napíšte si dnešný dátum, farebne nadpis: Slovesá, ďalej si napíšte poučku U 104poučku U 105. Po vynechaní riadku si ešte napíšte U 105/3- pozor už musíš dopĺňať sloveso v správnom tvare. Niektoré slovesá netreba meniť, iné treba. DAJ POZOR. Nemôžeme napísať: Mobilné telefóny MAŤ veľa funkcií. Musíme napísať MAJÚ.

Dnes si trošku precvič slovné druhy, ktoré sme už robili na gramar.in ( slovné druhy nájdete v 3. ročníku, určovanie pádu vo 4. ročníku )– nemusíš mi obrazovku fotiť. Vyber si čo chceš opakovať. Je to tréning pre teba.

Ak sa chceme zlepšovať, musíme trénovať. Je to na vás ako múdri chcete byť. Vedomosti, čo máš v hlave Ti nikto nevezme.

ANJ – dnes o 11- tej ( ak nie sme dohodnutí inak ) pošlem opäť slovíčka ako minule. Po písomke si ešte dobre pozrite papier, ktorý som každému poslala. Ak niečomu nerozumieš, pýtaj sa cez správu. Od stredy budeme trošku tvoriť vety.

VYV – opäť dobrovoľná úloha. Som rada, že niektoré deti každú hodinu niečo pekné vytvoria. Teším sa na krásne výtvory aj dnes.

MATEMATIKA

- pracovný zošit - str.25/ vypracovať všetky cvičenia

PRÍRODOVEDA

- pracovná učebnica - str.77 / vypracovať celú stranu

ŠTVRTOK – 7.5.2020

Dobré ránko, určite vás poteším hneď na začiatku. Dnes máme posledný vyučovací deň tohto týždňa. Zajtra je štátny sviatok- Deň víťazstva nad fašizmom, čiže voľno.  Aj my to už dnes rýchlo dobojujeme...

SJ- dokončíme číslovky. Verím, že ich máme všetci dobre zvládnuté. Takže posledné cvičenia na číslovky urobíme do zošita- opäť napíš dátum a píš pekne a bez chýb: U 103/ A,B,C- pracuj podľa zadaní. Pozor cvičenie A sú základné číslovky, cvičenie B –radové. V cvičení C- daj pozor kde sú bodky.

VLA – dnes si napíšeme o pohorí Poľana. Pracuj s mapou, poriadne v nej čítaj...Opäť si na google popozeraj aj obrázky...

Poľana

- je sopečné pohorie

- nachádza sa v južnej časti stredného Slovenska

- je ohraničená Zvolenskou kotlinou Veporskými vrchmi

- rieka Hron, ktorá tečie popri severnom a západnom okraji Poľany oddeľuje Poľanu od Nízkych Tatier

- v súčasnosti – chránené územie svetového významu

- vrch Hrb je geografickým stredom Slovenska

-  oblasť v okolí sa nazýva Podpoľanie- odtiaľto pochádza hudobný nástroj fujara- zapísaný do zoznamu UNESCO

- významné mestá : Detva – je známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou, Hriňová

- Vydrovo- lesnícky skanzen

- vodopád Bystré – 23 m vysoký

ČÍT – dnes si dáme špeciálnu tajnú úlohu,  o ktorej mamičke ( babičke- Timejka, krstnej- Nicolas) poviete až v nedeľu a mne ju tiež pošlete až v nedeľu. Takže máte na ňu dosť času. Určite viete, že už túto nedeľu je DEŃ MATIEK. Keďže nie sme v škole a nemôžeme spolu vyrábať darček, nacvičovať program...urobíte to sami. Zahráte sa na malých spisovateľov, básnikov. Vymyslíte peknú báseň, príbeh alebo poďakovanie pre mamičku( babičku, krstnú ). Môžete si k tomu aj niečo nakresliť. Taktiež vyrobíte darček. Mamičku ( babičku, krstnú ) si treba vážiť.  Vždy bude pri nás stáť, vždy nám bude pomáhať, vždy sa bude o nás zaujímať...Takouto maličkosťou sa jej s láskou odvďačíte. Ak nemôžeme z hocijakého dôvodu byť s mamou je tu pre nás babka či krstná, ktoré sa starajú ako mama. 

TEV – nezabúdajme na pohyb. Zacvičte si napr. aj s Telesná na doma.

MATEMATIKA

nakoľko nám odpadne opäť Matematika, tak si zadáme úlohu do konca týždňa:

pracovný zošit - str. 23 a 24/ vypracovať všetky cvičenia

 

STREDA - 6.5.2020

Dobré ránko, pokračujeme aj dnes...

SJ- dobre si zopakujte pravopis základných čísloviek U 100 a pravopis radových čísloviek U 102. Dnes ich aj pomiešame. Daj si veľký pozor.

Písomne:

Otvor si zošit  napíš dnešný dátum a vypracuj cvičenie z U 102/ 15- pozor za číslicou je bodka- snáď sme nezabudli čo to znamená. Píš takto: 29. dvadsiaty deviaty- píš aj číslicu aj slovo.

Ďalej urob písomne U 103/ 18-píš takto: dvadsaťosem – 28 -opäť napíš aj slovom aj číslicou- tu si už daj  veľký pozor.

Nakoniec napíš U 103/19- píš takto: 1 pieseň – 1. pieseň

                                                                  jedna pieseň – prvá pieseň                                            

Aby si to mal/a úhľadné píš si to takto pod seba a za každým ďalším vynechaj riadok. Nech sa v tom viem pekne orientovať.

Ústne:

Ešte si ústne urob U 102/16 a pozri si – zopakuj si pojmovú mapu U 103 ČÍSLOVKY

ANJ- dnes vám dám zopakovať opäť slovíčka a v pondelok 11.5.2020 o 11-tej si napíšeme písomečku. Kto v danom čase nemôže, napíše mi čas, kedy mám poslať. Teraz sa dobre zamerajte na 6. – 10. lekciu. Snáď budeme mať bez chyby viacerí ako tretiaci-skoro trištvrte triedy bez chyby.

OPAKUJTE PORIADNE!

Do správy vám ešte pošle opakovanie prítomného jednoduchého času. Nedá sa mi to sem vložiť. Najlepšie by bolo keby ste si to vytlačili a nalepili do zošita. Samozrejme to bude treba preštudovať a aj vedieť. 

GEOMETRIA

- pracovný zošit 2, časť Geometria - str. 6 / vypracovať všetky cvičenia

UTOROK – 5.5.2020

Dobré ránko, máme tu ďalší vyučovací deň. Chcem pochváliť deti, ktoré všetko dôsledne robia a pekne na čas mi to posielajú. Som smutná, že nie všetci to tak robia. Dúfam, že sa polepšia- vedia o sebe...

Pokračujeme v učení a snáď dnes mi prídu všetky úlohy od všetkých detí...

SJ- dnes sa budeme viac venovať radovým číslovkám. Povedali sme si, že pri zapisovaní číslicami nesmieme zabudnúť bodku za číslicou (1.). Ak zapisujeme radovú číslicu slovom bodka sa už nepíše- prvý, prvá, prvé- vieme, že číslovky patria medzi ohybné slovné druhy, čiže môžu byť aj v rôznych rodoch. Prvý- mužský rod, prvá- ženský rod, prvé- stredný rod. Viac o číslovkách sa budete učiť vo vyšších ročníkoch.

Pre nás je dôležité rozlíšiť a vedieť správne napísať základné a radové číslovky. Snáď si dáme pozor ako píšeme základné číslovky. Poučíme sa na chybách, ktoré boli v úlohách minule.

ÚSTNE:

Otvorte si učebnicu na strane 102 a sledujme cvičenie 12-sú tam dátumy. Za niektorými číslicami sa bodka píše a za niektorými nie. Prečo asi? Preto, lebo sú tam základné číslovky, ale aj radové. 26.4.2010- dvadsiaty šiesty deň (poradie dňa v danom mesiaci),  štvrtý mesiac ( poradie mesiaca v roku )- poradie - to sú radové číslovky a dvetisícdesať je počet rokov- počet nám vyjadruje základné číslovky. Takto si ústne povedzte aj ten druhý dátum. Uvedomte si, ktoré sú základné číslovky a ktoré radové.

Ešte si očami prezrite PRAVOPIS RADOVÝCH ČÍSLOVIEK- to nám priniesli dve deti na tej strane. V poučke, ktorú sme si písali sme mali, že radové číslovky označujúce celé desiatky zapisujeme ako jedno slovo a ostatné radové číslovky väčšie ako 20 zapisujeme ako dve samostatné slová. Teraz si to vyskúšame aj napísať. Pokračujeme už v zošite.

PÍSOMNE: do zošita napíš dnešný dátum a pokračuj:

U 102/ 13- píš takto: 1. prvý, 2. druhý, ....až po 30. tridsiaty ( píš si aj číslicu s bodkou, aj slovo- budeme ich písať v mužskom rode ). Daj si pozor opäť na –ds, dĺžne, mäkčene, i,y, písanie jedno slovo alebo dve slová. Rozmýšľaj nad tým poriadne. Nevynechaj nič.

U 102/ 14 – prepíš text ( pekne a bez chyby- daj si pozor na rod ) a číslovky zapíš slovom. Nakoniec podčiarkni číslovku, ktorá nie je radová.

VLA – dnes budeme preberať ďalšie krásne mesto a jeho okolie. Samozrejme pracuj s mapou a pozri si aj na google - obrázky týchto krásnych miest, ktoré budeme spomínať.

 

Banská Bystrica s okolím

- leží v údolí horného toku rieky Hron

- územie sa nazýva Horehronie

- Horehronie ohraničujú: na severe Nízke Tatry

                                         na juhu Poľana

- Banská Bystrica:      - mesto pod Urpínom

                                     - sídlo viacerých stredných a vysokých škôl

                                     - počas 2.sv.vojny-centrum Slovenského národného povstania ( SNP ) – je tu Múzeum SNP

- Brezno, Podbrezová- priemyselné obce

- turistika v okolí: Ľupčiansky hrad,  Tajov, Tále, Donovaly

ČÍT – keďže včera mal meniny Florián a toto meno je patrónom hasičov, tak dnes si niečo o Floriánovi prečítate. Na konci odpoviete na pripravené otázky.

                                                              Sv. Florián, mučeník (4. máj)

Na konci 3. storočia panoval v Ríme cisár Dioklecián. Osemnásť rokov žili kresťania v pokoji. Cisár si ich vážil ako verných a spoľahlivých poddaných a zveroval im najmä v odľahlých územiach aj vysoké úrady. Mnohí vojaci a vysokí dôstojníci sa hlásili ku Kristovmu učeniu a verejne vykonávali náboženské povinnosti. Takýmto dôstojníkom bol aj Florián.

Cisár Dioklecián, rozhnevaný správami o šírení kresťanstva namrzený aj na svoju starobu a najmä huckaný úhlavným nepriateľom kresťanstva - spolucisárom Galériom, vydal rozkaz, aby všetkých úradníkov a vojakov, ktorí sa nebudú chcieť obetovať úradným bohom, prepustia zo služby. Bolo to v roku 303. O rok prišiel od cisára prísnejší rozkaz: ak sa nebudú chcieť obetovať bohom, budú donútení mučením, a ak to aj tak neurobia, budú usmrtení.

Florián už vtedy žil vo výslužbe. Keď sa dozvedel o mučení, išiel za nimi. Vojaci ho však zaviedli k miestodržiteľovi Akviliánovi, ktorý navádzal Floriána, aby sa obetoval bohom. Keďže sa mu to nepodarilo, dal ho zbičovať a napokon aj odsúdiť na smrť utopením so stuhou na krku v rieke Enns. Rozsudok vykonali 4. mája 304. Legenda hovorí, že jeho vyplavené telo strážil orol, aby nebolo zhanobené. Iná legenda, na základe ktorej sa uctieva ako ochranca pred ohňom, hovorí, ako istý maliar, ctiteľ sv. Floriána, pri pálení dreveného uhlia spadol do horiacej vatry. Vtedy vzýval sv. Floriána a na jeho príhovor sa z ohňa zachránil.

Úcta ku sv. Floriánovi sa k nám rozšírila z Rakúska. Neskoršie, keď sa zriaďovali hasičské zbory si sv. Floriána zvolili za svojho nebeského patróna.

 

- Do zošita čítanie s porozumením si napíšte nadpis: Svätý Florián- 4. máj.

Odpovedzte na tieto otázky:

1. Na konci, ktorého storočia panoval v Ríme cisár Dioklecián?

2. Kto navádzal Floriána, aby sa obetoval bohom?

3. Odkiaľ sa k nám rozšírila úcta ku svätému Floriánovi?

4. V ktorej rieke Floriána odsúdili na smrť utopením so stuhou na krku?

5. Čo sa stalo s maliarom, ktorý spadol do horiacej vatry?

 

 

TSV- aj dnes si zacvičte napr. s Telesná na doma.

 

MATEMATIKA

- pracovný zošit 2 - str. 22/ vypracovať všetky cvičenia

 

Pondelok – 4.5.2020

Dobrá ránko, po predĺženom víkende pokračujeme. Snáď ste oddýchnutí.

SJ- dnes budeme opäť pracovať ústne aj písomne.

ÚSTNE:

U 100 pozrite si PRAVOPIS ZÁKLADNÝCH ČÍSLOVIEK- mali sme to už aj minulý rok. Dobre si to ešte raz pozrite.

U 101/6- odpovedz si na otázky,8-povedz si, čo môžeš v tom obchode nakúpiť, 9a)-povedz koľko končatín majú zvieratá b)-zisti a ústne si povedz koľko končatín má slimák a stonožka,11- spočítaj a povedz si koľko je na obrázku daných predmetov

PÍSOMNE: napíš si do zošita dnešný dátum a snaž sa písať pekne a bez chýb:

U 101/5- najprv napíš číslo a vedľa slovom

vety písať nemusíš- iba si povedz U 101/ 10-pokračuj tak isto ako v cvičení 5,

ANJ – dnes mi prečítate U 102/3- dobre si to napočúvajte na CD.

Nové je was(vos), were(vér)- boli, wasn´t( voznt), weren´t( vérnt)- neboli. Was, wasn´t ( was not ) sa používa pri týchto osobách: I, he,she,it. Were, weren´t ( were not ) sa používa pri týchto osobách: you, we, they. Tomu sa budeme ešte venovať. Ak by ste niečomu nerozumeli- napíšte mi.

Vyv- opäť dobrovoľná práca. Poteším sa vašim výtvorom. Macka mi posiela pravidelne v pondelok- veľká pochvala.

MATEMATIKA

- pracovný zošit 2 - str. 21/ vypracovať všetky cvičenia

PRÍRODOVEDA

Spoločenstvo lúk

je to prírodné spoločenstvo rastlín, húb, živočíchov žijúcich vo vzájomných vzťahoch,

- lúky vznikli na miestach, kde nerastú stromy,

- každý člen spoločenstva lúk je dôležitý a má význam pre ostatných( najmä z hľadiska potravy)

nakresliť do zošita rozkvitnutú lúku (str.76)

ŠTVRTOK – 30.4.2020

Dobré ránko, s našou anglickou písomečkou som veľmi spokojná. Veľká pochvala všetkým. Tie deti, ktoré mali nejaké chybičky sa snažte odstraňovať ich. Na chybách sa učíme. Veľa chýb už nebolo a to ma teší. Stále opakujte, ešte si niekedy spolu takto napíšeme. Špeciálna rýchlostná pochvala patrí Sofinke – zvládla to za 4 minútky, úplne super. A okrem Sofinky ešte aj špeciálna bezchybová pochvala patrí Macke a Klárke. Nabudúce verím, že 0 chýb budeme mať viacerí. Je to na vás- slovíčka už máme vedieť všetky+ tie zo zošita. Do hlávok vám to nikto nevleje, tak treba opakovať.

Pokračujeme posledným dňom výučby tento týždeň....

SJ- včera ste si napísali poučky o číslovkách. Snáď ste sa ich aj naučili- zopakovali. Vieme, že číslovky sú ohybný slovný druh, že sa môžu skloňovať. Tento rok sa so skloňovaním nestretneme, budete sa o tom učiť vo vyšších ročníkoch. My budeme hlavne rozdeľovať číslovky na základné a radové. Najviac viditeľný rozdiel medzi nimi je v písaní číslicami- základné sa píšu bez bodky a radové s bodkou.

Dnes si vypracujeme nejaké cvičenia ústne a nejaké písomne.

ÚSTNE:

Otvorte si učebnicu na strane 99/ 1a)b) si odpovedzte ústne. U 100/ 2a) ústne, b) nerobte, nepíšte.

PÍSOMNE:

Otvorte si zošit, napíšte si dátum píšte krasopisne a bez chyby do zošita:

U 100/3

základné číslovky 1-30: jeden, dva, tri......., dvadsaťjeden,.........až po tridsať.

Dávajte si pozor na –ds, i, y, ä, mäkčene, od dvadsaťjeden- píšeme ako jedno slovo nie dve!!!

U 100/ 4 – píš podľa pokynov v učebnici. Pozor sú tam už aj číslice s bodkou ( radové ) - 2. druhom.....

VLA- aj dnes si napíšeme, príp. nalepíme a naučíme sa nové učivo. Samozrejme si ho popozeráš aj v mape. Kto sa vie orientovať v mape- veľa vecí z nej vyčíta.

Zvolen s okolím

- leží v Zvolenskej kotline medzi pohoriami Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, PoľanaJavorie

- kotlinou preteká rieka Hron

- Zvolen – drevospracujúci a potravinársky priemysel

- nad Zvolenom – Zvolenský zámok

- výhľad na Zvolenskú kotlinu a okolie ponúka Pustý hrad

- Sliač- kúpeľná obec, letisko

- Kováčová – kúpeľná obec

ČÍT – minule sme čítali komiks Malý princ. Dnes máme v PZ 58 ďalšiu kapitolu. Doplníte si: názov, spisovateľ. Prečítate si 1. cvičenie a do bublín dopíšte komiks- pokračuje to aj na strane 59.

TSV – opäť sa opatrne, pomaly rozcvičte a jednoducho si zacvičte. Môžete sa pridŕžať internetu: Telesná na doma alebo si zaskáčte na švihadle, hádžte loptu, keď máte s kým, drepujte, .... trošku sa hýbte, aby nám nestuhli všetky svaly.  

MATEMATIKA

Matematika dnes nie je a zajtra nám odpadne, tak aspoň niečo si vypracujte

- pracovný zošit 2 - str.20/ všetky cvičenia vypracovať

STREDA- 29.4.2020

Dobré ránko, snáď ste sa dobre vyspali a môžeme sa učiť.

SJ- dnes začneme opakovať číslovky. Minulý rok sme sa už s nimi stretli, tak niektoré veci nám budú známe. Otvorte si učebnicu na str. 99 prečítajte si Čo je to vojna a čo je mier? Skúste si ústne odpovedať na červené a modré bodky.

  Otvorte si zošit a dnes si napíšeme všetky poučky k tejto téme. Napíš si dnešný dátum, nadpis Číslovky a krasopisne a bez chyby píš najprv poučku U99, ďalej U100 a nakoniec U102. Tie poučky sa aj naučte, respektíve si ich zopakujte- už sme si minulý rok o tom hovorili.

ANJ- dnes o 11-tej ( ak nie sme dohodnutí inak ) pošlem slovíčka. Môžete ich už písať do zošita ANJ- písomky( päťminútovky)-rozdávala som ho s vecami.

GEOMETRIA

- pracovný zošit 2, časť Geometria - str.5/vypracovať všetky cvičenia

 

UTOROK - 28.4.2020

Dobré ránko, pokračujeme vo vyučovaní...

SJ- posielam pomôcku- SKLOŇOVANIE. Kto môže skopírujte a vytlačte si. Komu sa nedá- odpíšte si to. Naučiť sa skloňovať.

OSOBNÉ  ZÁMENÁ - ZÁKLADNÉ

Jednotné číslo

Množné číslo

1. osoba   -   JA

N: ja

G: mňa, ma

D: mne, mi   (Mne nepomôžeš?

                       Podaj mi pero!)

A: mňa, ma  (Mňa tam neuvidíš.

                       Stretol ma v kine.)

L: (o) mne

I:  (so) mnou

 

1. osoba   -   MY

N: my

G: nás

D: nám

A: nás

L: (o) nás

I:  (s) nami

 

2. osoba   -   TY

N: ty

G: teba, ťa

D: tebe, ti        (Tebe na tom záleží?

                         Už som ti to povedal.)

A: teba, ťa      (Teba neoklamem.                 

                         Uvidím ťa ešte?)

L: (o) tebe

I:  (s) tebou

 

2. osoba   - VY

N: vy

G: vás

D: vám

A: vás

L: (o) vás

I:  (s) vami

3. osoba   -   ON

N: on

G: jeho, neho

D: jemu, nemu, mu

A: jeho, ho, neho

L: (o) ňom

I:  (s) ním

3. osoba   -   ONI

N: on

G: nich, ich

D: im, nim

A: ich, nich

L: (o) nich

I:  (s) nimi

 

ONI - mužský rod osobné - žiaci, cestári, kuchári, otcovia, kamaráti,...

3. osoba   -   ONA

N: ona

G: nej

D: jej

A: ju, ňu     (Nepodvádzaj ju. Stará sa o ňu.)

L: (o) nej

I:  (s) ňou

3. osoba   -   ONY

N: ony

G: ich, nich

D: im, nim

A: ich, ne   

L: (o) nich

I:  (s) nimi

 

ONY - ostatné rody - mužský neosobné, ženský, stredný: stromy, dcéry, deti,  

3. osoba   -   ONO

N: ono

G: jeho, neho

D: jemu, nemu, mu

A: ho

L: (o) ňom

I:  (s) ním

 

 

Ďalej si otvorte učebnicu na strane 98. Do zošita si napíš dátum a vypracuj cvičenie A úplne dolu- neodlišuj farebne,ale zohni si stranu na dve polovice a zaraď do dvoch stĺpcov.  Skontroluj sa tabuľkou, ktorú som poslala vyššie. 

VLA - Dnes pokračujeme poznámkami. Samozrejme učiť sa ich a pracovať s mapou. 

Žiar nad Hronom s okolím

- leží v úzkej dlhej kotline obklopenej Štiavnickymi vrchmi, Kremnickými vrchmi a pohorím Vtáčnik

- kotlinou preteká rieka Hron

- hrady: Revište, Šášov, Breznica

-v  Žiari nad Hronom je závod na výrobu hliníka

- v Novej Bani je Pohronské múzeum

-  Žarnovica je známa spracovávaním dreva, motocyklovými pretekmi

- ďalšie obce: Hliník nad Hronom, Hodruša-Hámre

- Sklená Teplice - kúpelné mesto  

ČÍT- U 97 prečítajte si Čitateľ komixov aj Malý princ- komiks až po stranu 102. Do zošita z čítania si napíšte sovičku na strane 97 Komiks- treba sa ju aj naučiť. 

TSV- opäť si nájdite na počítači TELESNÁ NA DOMA a zacvičte si. Pozor, aby ste boli rozcvičení a cvičte podľa pokynov. 

MATEMATIKA

- pracovný zošit 2 - str. 18 a 19 / vypracovať všetky cvičenia, stačí do štvrtku

- ak bude niekto potrebovať pomôcť, môžete ma kontaktovať kedykoľvek....

Pondelok - 27.4.2020

Dobré ránko, začíname posledný aprílový týždeň. Keďže v piatok je 1. máj bude o jeden deň kratší. Tak určite nám to rýchlo prebehne. Dajme sa do práce...

SJ-  Otvor si zošit, napíš dnešný dátum a z učebnice U 98 /15, 16 krasopisne a bez chyby napíš podľa zadania obe cvičenia.

ANJ- v stredu 29.4.2020 o 11-tej si dáme opäť písomečku. Zameriame sa na lekcie 11,12,13,14,15- dobre si zopakujte slovíčka PZ 141-143. Pošlem vám tentokrát 10+10 slov. Do 15 min. mi to odošlete späť. Ak by nevyhovoval čas- napíšte mi kedy mám poslať.

VYV- ak máš chuť a čas veľmi rada si pozriem tvoje výtvory. Určite mi spríjemnia deň.

MATEMATIKA

- budeme počítať so zátvorkami,

- treba si uvedomiť, že "časť príkladu v zátvorkách sa počíta ako prvá"

-uvediem príklad: 300 + (220 - 8) = ..., prvé číslo opíšeme a vypočítame zátvorku: 300 + 212 = ...a potom iba vypočítame: 300+212 = 512

- aj pri násobení napríklad: 6 + (5.4) =..., opäť opíšeme prvé číslo a najskôr vypočítame príklad v zátvorke: 6 + 20 a vypočítame: 6 + 20 = 26

- pracovný zošit 2 - str. 17/ vypracovať celú stranu,

PRÍRODOVEDA

- vypracovať 74/3 a  75/ celú stranu vypracovať, prečítať "Múdrosti detektívov", 

PIATOK – 24.4.2020

Dobré ránko, najprv vás chcem pochváliť za vlastivedu. Super sme to zvládli. Padol aj časový rekord – 3 minúty- Riško s jedným upozornením- veľká verejná pochvala. Za 4 minútky a úplne bez chyby Sandra a Maca- taktiež veľká verejná pochvala. Mapy, ktoré ste mi poslali boli tiež krásne. Škoda, že si nemôžeme urobiť z nich výstavu v triede. Aspoň si ich vystavte doma. Buďte pyšní na svoju prácu.

Dnes je už piatok pekne dokončíme týždeň...

SJ- ešte budeme pokračovať zámenami. Otvorte si zošit a učebnicu na strane 97/14- napíšte si do zošita dnešný dátum a preložte si stranu napoly- roztrieď osobné zámená na ZÁKLADNÉ a PRIVLASTŇOVACIE- opäť daj pozor na tvary základných zámen ( skloňovanie ) – patrí to do základných. Ďalej budeme pokračovať v PZ 51/ 3- vyskloňuj moja učebnica. Otoč na stranu PZ 52 a vypracuj podľa zadania celú.

ANJ- dnes si napočúvajte text U 96/ 3 podľa CD. Trošku si opäť potrénujeme čítanie. Pozor na THE ANIMALS- THE sa bude čítať dí( šušlavé d – jazyk medzi zuby ), pretože animals sa začína na samohlásku. Nové pre nás bude bigger than - bigr( zhltnuté r ) den ( d-jazyk medzi zuby )- väčší ako...alebo smaller than - smólr (zhltnuté r ) den ( d-jazyk medzi zuby )-  menší ako... big- veľký, bigger-väčší, small- malý, smaller- menší. Ostatné by ste mali zvládnuť. Teším sa na vaše nahrávky.

ČÍT- dnes si opäť vyberiete a prečítate niečo zo Slniečka. Do zošita Čítanie s porozumením napíšete- názov textu, meno spisovateľa, ak tam je aj ilustrátora a zreprodukujete( prerozprávate- napíšete ) mi o čom ste čítali.

To je na dnes odo mňa všetko. Pekný víkend želám. Oddýchnite si. 

MATEMATIKA

-pracovný zošit 2 - str.16/ všetky cvičenia vypracovať

- učebnica - str. 40/2, vypracovať do zošita

PRÍRODOVEDA

pracovná učebnica - str.74

Sova lesná

- vták, patrí medzi stavovce,

- má veľkú oblú hlavu s veľkými tmavými očami,

- sfarbenie je hrdzavohnedé až sivé s podlhovastými škvrnami,

- mláďatá sa liahnu z vajec,

- hniezdi v dutinách stromov, je to mäsožravec,

- živí sa drobnými živočíchmi: hrabošmi, myšami, hmyzom, vtákmi či žabami,

- korisť hľadá pomocou sluchu najmä v noci,

 

Veverica stromová

- cicavec, patrí medzi stavovce,

- brucho má biele, huňatý chvost, na ušniciach dlhé štetinky,

-  sfarbenie tela prispôsobuje prostrediu, v ktorom žije,

- hniezdo si stavia v dutinách stromov, rodí živé mláďatá, živia sa materským mliekom,

- výborne šplhá, skáče, pomáhajú jej pri pohybe ostré pazúriky a huňatý chvost,

- je to všežravec,

- živí sa: semenami ihličnatých stromov, výhonkami, plodmi, kôrou mladých drevín,

hubami, hmyzom, húsenicami či vajcami vtákov,

- zásoby si ukladá v dutine stromov alebo v pôde,

nakresliť sovu alebo vevericu do zošita.....pekný víkend

 

 

 

ŠTVRTOK – 23.4.2020

Dobré ránko, dnes chcem najprv napraviť moju veľkú chybu. V pondelok som pochválila Matúška za čas z päťminútovky z ANJ, ale Matúško nebol sám. Rovnaký čas 3 minútky mal aj Riško. PREPÁČ    Riško, že som na teba v tom zhone zabudla. Veľká verejná pochvala patrí aj Riškovi. Veľmi sa teším, keď vidím, že sa snažíte. Snáď som svoju chybu takto napravila a budem si dávať pozor, aby sa mi to už nestalo.

 A môžeme pokračujeme vo vyučovaní.

SJ- trošku som mala obavy ako zvládneme včerajšiu úlohu z pracovného zošita. Ukázalo sa, že zámená nie sú až také ľahké ako sa zdajú. Hlavne, keď už ich chceme rozdeliť na základné a privlastňovacie. Tu je celkom dobrá pomôcka.

________________________

ROZDELENIE ZÁMEN

1. osobné

a. základné

-pýtame sa na ne pádovými otázkami
ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
tebe (ti), mňa (ma), nás, vám, im, jemu (mu), jej (a ostatné vyskloňované podoby)

b. privlastňovacie

-pýtame sa na ne (čí, čia, čie?)
môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich

POZOR NA CHYBY!
Jeho som si nevšimol. (Koho, čo som si nevšimol? Jeho. -osobné základné zámeno)
Toto je jeho žuvačka. (Čia je to žuvačka? Jeho. -osobné privlastňovacie zámeno)

_____________________________

Dávajte si pozor hlavne na tvary zámen pri skloňovaní. Nie sú to privlastňovacie zámená, ale tvary základných zámen. Na privlastňovacie zámená sa vieme opýtať (čí, čia, čie?) ako to je v tej pomôcke. Niekedy je zámeno rovnaké, len sa musíme vedieť správne opýtať.

Otvorte si zošit, napíšte dnešný dátum a skúste dnes vyskloňovať zámená on, oni- tak ako už včera ty, vy a predvčerom ja, my.

 Ďalej si otvor učebnicu na strane 97 cvičenie 12a) je skloňovanie privlastňovacieho zámena s podstatným menom. Dobre si to pozri. Keď to máš prečítané, snáď si porozumel/la. Stále si musíš uvedomovať pády. Teraz si to krasopisne a bez chyby prepíš do zošita. A nakoniec si urob 12b) – vyskloňuj tvoj zošit.

VLA- dnes o 11:00 ( ak nie sme dohodnutí inak ) vám pošlem niekoľko otázok. Do vlastivedného zošita si napíšete dátum a pod to píšte číslo otázky a odpoveď. Znenie otázok nepíšte. Chcem, aby ste mi to do 10 minút odoslali ako to bolo pri angličtine. Snáď sa nám to podarí všetkým včas.

ČÍT- v utorok ste mali čítať z čítanky text Ako sa maľuje na stenu. Dnes si k tomu urobíme stranu v PZ. Otvorte PZ 56 urobte celú stranu. V cvičení 1 stručne- čiže napr. 1. Prichádza maliar. 2. ...V cvičení 2 napíš iba svoj návrh. Keďže sme doma bez spolužiakov, ich návrhy si písať nebudeme. V cvičení 3 nakresli. Ďalej máme v učebnici 96 kratučký text – múroobrazy. Prečítaj si ho a urob aj PZ 57-v 1. cvičení som zvedavá aké obrazy sa vám podarí nájsť na fotografiách. V 2. cvičení skús napísať čím by mohlo počasie v danom ročnom období maľovať- čiže čo je pre ten mesiac typické. Napr. január- mráz, sneh, vietor...Som zvedavá, či sa vám táto úloha podarí.

TEV- zacvičte si s Matejom Tóthom - do google si dajte TELESNÁ NA DOMA a vyberte si video hodinu, ktorá sa vám páči. Dajte si pri cvičení pozor. Cvičte pomaly a presne podľa pokynov. Športu zdar. :-)

STREDA - 22.4. 2020

Dobré ránko, dnes je 22.4.2020. Viete, aký je to deň? Kto odpovedal, že DEŇ ZEME- má pravdu.

Keby sme boli v škole určite urobíme dobrú vec pre našu planétu. Tak ako každý rok zobrali by sme vrecia, nasadili si rukavice a išli by sme zbierať odpadky po dedine. Aspoň takto by sme si pripomenuli aké je dôležité chrániť si prírodu. V tejto situácii to nie je možné. Dúfam, že ani v tejto situácii nezabudneme ako sa máme správať k našej planéte. Ak budeš mať čas a chuť- nasaď si rúško, rukavice, vezmi si vrece a prejdi sa kúsok po dedine ( sám alebo iba so svojou rodinou ) a pozbieraj odpadky vo svojom okolí. My si tento deň pripomenieme dnes krátkymi videami- do google si napíš RECYKLÁCIA PRE DETI a daj si videá- prvé video ti ponúkne obrázok rozprávky Peppa pig-klikni naň. Otvorí sa ti stránka- kúsok nižšie sú dve videá –jedno sa volá Recyklonia a druhé je už spomínaná rozprávka- obe si pozri. Takto si trošku zopakujeme čo je dôležité.  Trošku budeme pokračovať aj vo vyučovaní.

SJ- pokračujeme zámenami. Včera ste si už napísali tabuľku, v ktorej skloňujeme zámená ja, my- snáď ste si to dobre pozreli a samozrejme naučili sa skloňovať tieto zámená. Dnes budete opäť skloňovať- tak ako včera vyskloňuj zámená ty, vy.  Samozrejme si napíš dátum a píš to do zošita. Ešte si urobíme dve cvičenia IBA ústne- U 96/9, U 97/11a). Pokračuj v PZ 51/2- roztrieď zámená, daj pozor na tvary zámen. Nakoniec si zopakuj čo vieme o slovných druhoch a to je na dnes zo SJ všetko.

ANJ- pozreli ste si rozprávku Peppa pig, čo som písala už vyššie. Táto istá rozprávka je aj v angličtine. Do google si napíš Peppa pig recycling a pozri si ju. Napíšete mi, či ste lepšie porozumeli, keď ste ju už videli v slovenčine. A dnes budete opakovať slovnú zásobu- už by sme mali vedieť všetky slovíčka zo všetkých lekcií+ zo zošita opakovanie z minulého roka. Tak šup- šup zopakovať a čo robí problém doučiť. Have a nice day. 

GEOMETRIA

pracovný zošit 2, časť Geometria - str. 4/vypracovať všetky cvičenia, opäť si zopakujete a precvičíte prácu s kružidlom,

UTOROK - 21.4.2020

Dobré ránko, aj dnes pokračujeme v domácom vyučovaní.

SJ- dnes budeme zasa bojovať so zámenami. Otvorte si učebnicu na strane 95/5. Prečítajte si všetky vety o Viktorovi. Tieto vety nepíš.  Ak sme dočítali otvorte si zošit, napíšte si dnešný dátum-21.4.2020 a píšte tie vety, kde namiesto mena Viktor bude zámeno. Takto to píš do zošita -  prvá veta: Aj jeho som pozval na oslavu.  Nenapíšem vo vete.... Viktora...., ale namiesto toho nahradím zámenom ...jeho... Tak ako je podčiarknutá veta budete pokračovať aj ostatné vety. Čiže napíšeš 6 viet so zámenom namiesto mena.  Otoč na ďalšiu stranu 96/ 7- napíš si to a dobre si to pozri je to už skloňovanie.

Ďalej si otvoríš PZ 51/1( daj si pozor, ktoré zámeno môže ktoré podstatné meno nahradiť)

Vla- Niektoré deti mi už mapy poslali-veľmi pekne sa im podarili. Tie deti, ktoré dorábajú- poprosím poslať- máte čas do štvrtka. Dnes si začnete opakovať poznámky zo zošita od začiatku karantény- čiže od: Zlaté Moravce s okolím až po posledné čo máte v zošite:  Kremnické vrchy. Vo štvrtok 23.4. o 11:00 pošlem niekoľko otázok ako z ANJ- päťminútovku. Opäť ak vám nevyhovuje čas, poprosím napísať mi kedy chcete poslať. Netreba sa opäť ničoho báť ( známky dávať nebudem )- ide o to, aby ste trošku rozmýšľali nad tým, čo ste sa zo zošita naučili. Chcem, aby ste na sebe zistili, či vieš odpovedať na jednoduché otázky.  Chcem, aby ste sa učili, to čo si píšeme. Tohtoročná vlastiveda je o našej krásnej krajine- niečo by sme o nej mali vedieť- VEĎ SME SLOVÁCI / SLOVENKY.

ČÍT- U 93,94,95- prečítaj si a do zošita Čítanie s porozumením- dnes som ich rozdávala s vecami si napíš dátum a nadpis Ako sa maľuje na stenu a odpovedz na moje otázky: stačí písať iba odpovede:

1. Odkiaľ vybral maliar plátenné vrecúško?

2. Kto nevidel vtáčika, aj keď si kládli na nos okuliare?

3. Ako vyzeral vtáčik, ktorý práve vyletel z koruny  stromu?

4. Kto zvolal, že vtáčik je drozd?

5. Ako sa volali deti, ktoré boli v našom texte?  

TSV- dnes sa rozcvičte a zaskáčte si na švihadle.

Všetko. Prajem pekný deň.

MATEMATIKA

pracovný zošit 2 - str.15/ vypracovať všetky cvičenia

učebnica - str.37/1 vypracovať do zošita

PONDELOK – 20.4.2020

Dobré ránko, máme tu opäť ďalší týždeň domáceho vyučovania.

Ešte pripomínam, že dnes od 13:00 do 14:00 budem v altánku rozdávať vrecúška z telesnej výchovy, kufríky z výtvarnej výchovy, prezuvky... Dodržujte odstup a majte rúška.

Ďakujem deťom, ktoré si robia úlohy poctivo a posielajú mi to v deň kedy ich zadám. Samozrejme vďaka patrí aj rodičom.

Niektoré deti nám trošku zleniveli alebo nečítajú zadania s porozumením. Poprosím o zlepšenie.

Ak máte problém- napr. necítite sa dobre, bolí vás hlava, nevládzete urobiť úlohy z nejakého dôvodu...poprosím dať mi vedieť, že sa s vami niečo deje. Je to akoby sme boli v škole a nedáte mi ospravedlnenku. Potrebujem vedieť čo je s vami. Keď mi úlohy bez ospravedlnenia do večera nepošlete, môžem to hodnotiť ako neospravedlnené hodiny. K tomu by som nechcela pristúpiť. Ja pracujem z domu, pracujte aj vy. Nemáme prázdniny.

Pri tejto našej komunikácii sa zlepšíte v čítaní s porozumením. Musíte si to poriadne prečítať a samozrejme aj porozumieť tomu, čo od vás chcem. Môžeme teda pokračovať...

SJ- dnes sa budeme opäť venovať zámenám. Minule sme si písali poučky, ktoré ste sa samozrejme mali aj naučiť a porozumieť im. Snáď tomu všetci rozumieme. Otvorte si učebnice na strane 94 pozrite sa cvičenie 1- urobte si ho ústne. Musíme pochopiť, keď som ja, tak je niečo moje. Keď sme my, je niečo naše a keď ste vy je niečo vaše. Môže to byť v rôznych tvaroch ako máme v cvičení 1. Pokračujeme na strane 95/ 3 a) b) opäť si pozri očami a ústne povedz.

Teraz si otvor zošit- napíš dnešný dátum -20.4. a písomne urob cvičenie 4.

Takto to budeš písať- dám príklad – aj tento príklad si napíš:     Karin má nové topánky.

                                                                                                              Dostala ich od strýka.

                                                                                                              ich- topánky

Zistili sme, že zámeno ich nahradilo podstatné meno topánky. Tak ako máš tmavo zvýraznené budeš mať urobené všetky dvojice viet z cvičenia 4.

ANJ- v piatok sme mali našu prvú päťminútovku. Trošku som sklamaná- niektoré deti neboli včas pripojené, neurobili ako bolo treba alebo mi vôbec neposlali. Takto som písala aj s tretiakmi a tam žiaden problém nebol. Všetci to zvládli ako bolo treba v dohodnutý čas. Neviem kde je u nás problém L. Ak máte problém s časom, treba mi napísať iný čas. Opäť musím pochváliť deti, ktoré boli na dohodnutý čas pripojené a zvládli to do 10 minút. Najrýchlejšie to napísal Matúško- stačili mu 3 minútky. Veľká verejná pochvala. Poprosím vás, stále si opakujte slovíčka, kde ste mali chyby doučiť. Niekedy si opäť zadáme takúto päťminútovku. Poprosím jednu žiačku- vie o sebe, písať do zošita a nie na zdrap papiera na dvakrát- nečítame s porozumením L. Ďalšia žiačka takisto nečíta s porozumením-písala do počítača. A ešte jedna žiačka, ktorá mi neposlala písomku- tiež som ju informovala, nabudúce mi poslať.

A ideme sa učiť- dnes budeme čítať. Keďže sme dlhšie nečítali nacvičíte si čítanie pomocou CD. Nahráte sa do telefónu a pošlete mi. S tretiakmi sme to už tak robili- zvládli to všetci. Takže snáď u nás nebude problém. Otvorte si učebnicu na strane 86 cvičenie 3. poriadne si to natrénujte pomocou CD, nahrajte sa a teším sa na vaše nahrávky čítania textu. Do večera si to prosím poslať. Ďakujem.

VYV- ak budeš mať chuť opäť môžeš niečo nakresliť, vyrobiť...a poslať mi. Ďakujem šikovníčkom, ktorí aj tvoria. Veľmi ma teší pozerať na vaše výtvory. Vždy mi spríjemníte deň.

Na dnes odo mňa všetko. Želám pekný deň.

MATEMATIKA

- pracovný zošit 2: str. 14/ vypracovať všetky cvičenia

PRÍRODOVEDA

Živočíchy lesného spoločenstva (str.73)

- Medveď hnedý

- cicavec, patrí medzi stavovce, môže vážiť až 350kg,

- má hustú hnedú srsť,  samce žijú oddelene od samíc,

- samica rodí živé mláďatá, živia sa materským mliekom,

- je to všežravec - žerie hmyz, drobné živočíchy, vie chytať ryby, požiera plody ovocných drevín, žalude, korienky, uhynuté živočíchy,

- ukladá sa na zimný spánok v upravenom brlohu, pred ktorým sa vykŕmi,

Jeleň lesný

- cicavec, patrí medzi stavovce,

- samec má veľké parohy, samica ich nemá ( laň),

- cez leto má srsť hnedú farbu s červeným nádychom, v zime sivohnedú,

- laň rodí živé mláďatá, ktoré sa živia  materským mliekom,

- je to bylinožravec, živí sa bylinami, požiera lesné plody (bukvice, gaštany, žalude), obhrýza kôru stromov a mladé výhonky,

nakresliť medveďa alebo jeleňa do zošita

 

PIATOK- 17.4.2020

Dobré ránko, máme tu posledný deň domáceho vyučovania v tomto krátkom týždni. Už to dnes spolu zvládneme. Myslím na vás a ďakujem, že pekne pracujete. Môžeme začať...

SJ- opakovanie je matka múdrosti. Opäť začneme opakovaním. Zadáme si do google: gramar.in 3. ročník-Nájdi podstatné mená- urob 5 úloh a pokračuj Nájdi prídavné mená – 5 úloh, POZOR nie 4. ročník-ideme opakovať. Opäť si prosím odfotiť obrazovku a poslať.

Pokračujeme v učebnici. Otvor si na strane 94 začíname ďalší slovný druh: zámená. Prečítaj si: Prečo musíme chodiť do školy? Zamysli sa nad tým, čo tam je napísané. Posledná otázka je v tejto karanténnej situácii ťažká. Keďže teraz nemôžeme chodiť do školy, musíme sa učiť z domu, možno lepšie porozumieme tomu, že niektoré deti sa učiť nemôžu aj keby chceli. Povedzte si, či je pre vás ľahšie učiť sa doma- sám/sama alebo v škole.  Myslím si, že väčšina z vás si odpovie, že ľahšie sa donútite v škole ako doma. Doma mám na všetko čas- robím to kedy sa mi zachce alebo niekedy aj neurobím, lebo sa mi nechce. Našťastie väčšina z vás pristupuje k tomuto domácemu učeniu veľmi zodpovedne, snažíte sa naozaj pekne písať a aj bez chýb. Ja sa z toho teším a verím, že sa k zodpovedným pripojíme nakoniec všetci z našej triedy.

Teraz si otvorte zošit- dnes to bude trošku o teórii ( o poučkách )-  napíšte dátum 17.4., nadpis Zámená a krasopisne, bez chyby napíšte poučku na strane 94- zopakujeme, čo už vieme z 3.ročníka. Keď hovorím o poučkách napíšeš si ďalšiu na strane 96 a poslednú na strane 97. Od pondelka budeme robiť prakticky- cvičenia.

ANJ- dnes skúsime našu päťminútovku. 9:30 ( ak nie sme dohodnutí inak ) vám každému pošlem slovíčka ako som už vysvetľovala minule. Vy do zošita napíšete vypracovanie a do 10 minút pošlete späť. Poprosím vás, pracovať samostatne, bez pomoci. Robíte to pre seba. Známky za to dávať nebudem. Chcem, aby ste zistili, či všetko viete. Ak náhodou niečo nebudeš vedieť, nevadí- doučíš sa potom.

ČÍT- U 92 – Dve sestry. Ilustrácia, ktorá tam je nakreslená je obraz. Kým začneš čítať text skús vymyslieť príbeh k tomu obrazu- nemusíš ho písať, iba si ho nahlas povedz. Potom si prečítaj text. Keď dočítaš zamysli sa v čom sa odlišoval text od tvojho vymysleného príbehu, možno bol v niečom aj podobný. Potom si prečítaj úlohu 3. pod textom a vyhľadaj v texte. Nakoniec sa zamysli nad úlohami 4. a 5. Nič nemusíš písať do zošita. Iba čítaj a premýšľaj. Prajem pekné premýšľanie.

Dnes končíme, takže prajem aj pekný víkend.

MATEMATIKA

pracovný zošit 2 - str.13/všetky cvičenia vypracovať

učebnica - str.35/2 vypracovať do zošita 

PRÍRODOVEDA

- vypracovať str. 72, prečítať "Múdrosti detektívov", 

 

ŠTVRTOK- 16.4. 2020

Dobré ránko, aj dnes pokračujeme s úlohami. Ste šikovní, spolu to dokážeme.

SJ- do zošita si napíš dnešný dátum a píš U 92/ 8 a)- môžeš si pomôcť aj googlom- zadaj mesto Zámky- určite ti nájde k nemu aj prídavné meno, b) nerobíme. Ďalej si pozri pojmovú mapu a zopakuj si, čo všetko už vieme o prídavných menách. Nakoniec odpíš krasopisne a bez chyby Diktát v U 92.

Vla- dnes si dáme takú tvorivú úlohu. Ak máš možnosť vytlač si slepú mapu Slovenska- čiže čistú. Ak nie nakresli si, obkresli si.... Zahráme sa na kartografov- na niekoho kto sa vyzná v mapách - nakreslíš mapu Slovenska s názvami miest, obci, pohorí, nížin...ktoré sme už doteraz spomínali. Nechám to na vás ako to bude vyzerať- veľkosť a to čo bude na mape bude na tebe- čas budete mať až do budúceho týždňa. Vo štvrtok 23.4. mi pošlete vaše krásne mapy. Budú farebné podľa toho čo vieme o nížinách, pohoriach, riekach, môžu tam byť značky z legendy... Som zvedavá kto bude najšikovnejší a najtvorivejší kartograf z našej triedy.

Čít- vraj vám prišiel časopis Slniečko do schránky. Vyber si z neho jeden článok, prečítaj ho a do čítankového zošita napíš reprodukciu – čiže napíš vlastnými slovami čo si čítal/ la.

TSV- Ak môžeš vybehnúť na dvor pobehaj si na záhrade, pomôž ockovi v záhrade...Ak sa nedá ponaťahuj sa trošku doma, ako keď cvičíme na žinenke v škole. Môžeš si do google zadať:  telesná na doma a tam ti ponúkne videá- cviky, ktoré môžeš robiť aj doma. Prosím vás, hýbte sa, aby ste nemali zdravotné problémy, kvôli tomu, že sa nehýbete.

Na dnes odo mňa všetko. Prajem pekný deň.

 Informatika

- vytvoriť v počítači (Word) plagát k aktuálnej téme - Koronavírus, použiť rôzny typ, veľkosť a farbu písma, vložiť nejaký obrázok, (plagát môže napríklad informovať o pravidlách, ktoré treba dodržiavať a podobne)

- stačí mi potom poslať odfotenú obrazovku s vašou prácou

- pokiaľ niekto nemá možnosť to vytvoriť, tak môže nakresliť takýto plagát.....Ďakujem

STREDA - 15.4. 2020

Dobré ránko, snáď ste si oddýchli cez veľkonočné prázdniny a môžeme začať opäť pracovať.  

Najprv vás chcem opäť poprosiť - úlohy mi posielajte naraz - nie jedno cvičenie ráno, druhé o hodinu, tretie večer, ďalšie na druhý deň..., ale všetko zo všetkých predmetov naraz v ten deň kedy ich zadám – kľudne poobede, večer... Značím si kto mi čo poslal a potom sa musím k niektorých vrátiť viackrát. Sú deti, ktoré  to robia už teraz tak- ďakujem im za to- uľahčuje mi to prácu. Sú, ale deti, ktoré mi neposielajú úplné úlohy a potom ich musím vyzvať k tomu, aby tak urobili. Naučme sa čítať s porozumením a všetko čo napíšem si prečítajte a poriadne pozrite, aby ste na niečo nezabudli. Väčšinou to kontrolujem poobede až večer, pretože tiež sa musím doobeda učiť s mojou dcérou. Niekedy sa mi podarí pozrieť si niektoré úlohy počas dcérinej prestávky... Tak a dlhší úvod máme za sebou a môžeme začať s vyučovaním...

SJ- najprv si zopakujeme písanie i,í,y,ý- zapnite si gramar.in 4. ročník Doplň i,í,y,ý – vypracuj 5 úloh- každú ohodnotenú počítačom odfoť a pošli mi, aby som videla aké ste robili chyby. Niektoré slová sú tam ťažké pozor na ne. Počítač vám chyby opraví, poprosím vás,  hneď ich napísať do zošita opravené. Pokračuj na gramar.in 4.ročník Určovanie pádu- opäť iba tých 5 úloh odfoť a pošli mi. Čiže mi pošleš spolu 10 fotiek z počítača a ak budeš mať nejaké chyby v í-čkach aj opravené v zošite.  Pokračujeme v PZ 50/ 2 doplň a) aj b) – odfoť a pošli.

ANJ – prešli sme všetky slovíčka- dobre si ich zopakuj a v piatok 17.4. o 9:30 si napíšeme z nich päťminútovku. Každému to pošlem do správy a vy mi to pošlete do 10 minút vyplnené späť. Komu nevyhovuje čas, napíšte mi,  ja vám to pošlem v takom čase, v ktorom chcete. Napríklad Matúško mi napíše, pošlite mi to o 17:00- ja mu pošlem 17:00 a on mi späť pošle najneskôr do 17:10. Ak mi nenapíšete iný čas beriem to, že idete písať  9:30. Písala som tak pred Veľkou nocou s tretiakmi a zvládli to všetci. Dokonca padol aj časový rekord – za 2 minúty bolo po päťminútovke. Vaša úloha je poriadne si pozrieť všetky slovíčka, písať to bez pomoci, aby ste zistili čo sa musíte ešte doučiť- nebudem to známkovať, len chcem, aby sme nevyšli z cviku a učili sa slovíčka pravidelne. Kto neporozumel napíše mi, vysvetlím ešte raz.

Vyzeralo to takto:

ja pošlem:

PRELOŽ do ANJ                                                               PRELOŽ do SJ                                                                  

1. jablko                                                                             1. folder

2. 11                                                                                     2. ice cream

3. ventilátor                                                                      3. garden

4. klobúk                                                                            4. straight

5. piatok                                                                             5. meat

Vy napíšete do ANJ zošita vypracovanie( to červené ), NEODPISUJETE TO ČO SOM PÍSALA JA:

1. apple                                                                              1.  zakladač

2. eleven                                                                           2. zmrzlina

3. fan                                                                                   3. záhrada

4. hat                                                                                   4. rovný

5. Friday                                                                             5. mäso

GEOMETRIA

pracovný zošit 2, časť Geometria - str. 3/vypracovať všetky cvičenia

- ak budete mať nejaký problém, môžete ma kontaktovať hocikedy..ďakujem

STREDA- 8.4.2020

Dobré ránko, máme tu posledný deň PRED VEĽKONOČNÝMI PRÁZDNINAMI.

Dnes to už s učením v tomto týždni dobojujeme... Pokračovať budeme až 15.4.2020 v stredu...

SJ – píš do zošita pekne a bez chyby:

U 91/ 4 vyskloňuj  v jednotnom aj v množnom čísle ako sme mali v PZ 50/ 1 nižšie

U 91/ 6 urči pád- takto to  budeš písať do zošita: s malou sestrou – I ( v hlave si povieš, toto nepíšeš: S kým? s malou sestrou – je to inštrumentál )

 

ANJ- najprv sa trošku poučíme: PZ 143/ Unit 15 doučte sa posledné slovíčka a potom už budeme len opakovať slovnú zásobu. PZ 132/ 15 vyfarbiť, dopísať: dieťa, deti, žena, ženy, muž, muži.  Keby sme boli v škole zahrali by sme sa bingo- môžete aj doma, ak sa dá....

Dnes by sme v škole hľadali vonku kinder vajíčka ako anglické deti čokoládky, no žiaľ korona nám to nedovolí.

 Ak máte záhradu a máte čas, poproste rodičov, nech poschovávajú čokoládky alebo niečo iné po záhrade a zahrajte sa. Potom si pozrite Peppa pig, o ktorom budem písať nižšie.

Ak nemôžete hľadať a takto sa zabaviť pozrite si Peppa pig – Easter, Peppa pig – chocolate egg hunt, Peppa pig- Easter bunny ...skúste porozmýšľať aké slovíčka sú spojené s Veľkom nocou. Skúste nájsť na nete, v anglických slovníkoch – slová spojené s veľkou nocou- minulý rok sme mali niektoré... môžete to pozerať aj viackrát a kedykoľvek cez veľkonočné prázdniny máte chuť. Čím viac budete venovať čas počúvaniu angličtiny, tým rýchlejšie sa vám dostane do krvi. Nemusíte byť smutní, že všetkému nerozumiete. Určite tam zachytíte niečo čo sme sa učili a niečo nové sa aj naučíte. Len buďte trpezliví a hlavne naučte sa započúvať do cudzieho jazyka. Nesmie vás odradiť to, že tomu všetkému nerozumiem. Pozerajte Peppa pig bude to zábava.  Happy Easter !

Prajem Vám krásnu Veľkú noc v kruhu svojej rodiny, s ktorou bývate v jednom dome/byte. Nechoďte nikam, zostaňte doma. Namiesto šibania a polievania zavolajte babičke, tete, krstnej... tomu koho by ste išli šibať. TENTO ROK BUĎTE DOMA!

Geometria

pracovný zošit 2 - časť Geometria - str.2/vypracovať všetky cvičenia,

- úloha je na dnes, na prázdniny nedostanete žiadnu úlohu, hlavne si ich užite a dodržiavajte pokyny a nech Vám to pekne šibe, ale iba doma.......PEKNÉ SVIATKY A PRÁZDNINY

UTOROK - 7.4. 2020

Dobré ránko všetkým!!!

Určite ste včera v TV postrehli rozhodnutie ministerstva školstva, že v tomto školskom roku sa už nebude známkovať. 

Chcela by som Vám len povedať, že to neznamená, že sa začneme vyučovaniu venovať menej. Stále treba venovať učeniu rovnakú dôležitosť ako doteraz. 

Keďže skoro 7 mesiacov prebiehalo riadne vyučovanie, pri záverečnom hodnotení budeme mať z čoho čerpať. Pri koncoročnom hodnotení budeme brať do úvahy samozrejme aj známky, ktoré žiaci doteraz nazbierali a tiež doterajšie vedomosti žiakov. Okrem iného budú dôležitú úlohu pri záverečnom hodnotení zohrávať i výsledky Vašej momentálnej práce. To znamená, že vyučovaniu sa treba stále naplno venovať a nepoľavovať vo svojich povinnostiach.  

O spôsobe hodnotenia na konci roka (slovné hodnotenie, hodnotenie známkou alebo kombinované hodnotenie) sa rozhodneme na pedagogickej rade, ktorá tento rok prebehne online.

Žiaci prvého ročníka budú na konci školského roka hodnotení slovne. 

Pokračujeme vo vyučovaní...

SJ – dnes sa budeme venovať ďalšej gramatickej kategórii prídavného mena a tou je pád. Otvorte si učebnicu na strane 90 prečítajte si:  Prečo sú na svete ľudia s rôznou farbou pleti? Odpovedzte si ústne na červené a modré bodky. Dobre vieme, že ľudia sú si rovní, aj keď sú odlišní. O tom sme si rozprávali veľa, ešte keď sme boli v škole. Dôležité je aký je človek v srdiečku. V momentálnej situácii vidíme, že nie je dôležité byť krásny navonok, ale vo vnútri. Veľa ľudí sa snaží pomáhať ako vie- zdravotné sestry, lekári a iní zdravotnícky personál...pomáha dennodenne, ráno, večer, či noc. Za to im musíme ďakovať. Verme, že čoskoro vírus odíde a my sa vrátime do normálneho života. Života, kde ľudia budú k sebe dobrí aj napriek tomu, že sme odlišní.

Teraz si otvoríme zošit napíšeme si dnešný dátum a nadpis Pád prídavných mien. Pod to si napíšeme poučku U 90 a U 91. Už vieme, že aj pád prídavného mena je rovnaký ako pád podstatného mena. A tiež vieme, že nominatív jednotného čísla je základný tvar.

Ešte si urob U 90/ 1a) do zošita, 1b) nerob písomne, iba ústne

PZ 50/ 1 – urob obidve cvičenia 1

VLA- dnes si opäť napíšeme poznámky: SNAŽ SA PÍSAŤ PEKNE A BEZ CHYBY, zvýrazňuj farebne. Samozrejme pracuj aj s mapou.

Kremnické vrchy

- pohorie leží v strednej časti Slovenska

- vzniklo zo sopiek, ktoré sú už vyhasnuté

- na severe ho ohraničuje Veľká Fatra

- na juhu údolie rieky Hron

- na východe Zvolenská kotlina

- na západnej strane pohorie Vtáčnik

- významné mesto Kremnica- je tu budova najstaršej mincovne na svete- razia sa tu mince a medaily

- Kremnický štós- prírodná rezervácia

ČÍT – mali ste čítať zo Slniečka- Ozdoba pod krkom.

Dnes mi odpoviete na otázky: Odpovede napíšte do čítankového zošita.

1. Ozdoba, ktorou sa skrášľovali najmä muži a zrodila sa pred vyše dvomi tisíckami rokov. Čo je to?

2. Kto prišiel do Francúzska v čase tridsaťročnej vojny?

3. V ktorom roku Angličania prepadli francúzske jednotky?

4. Z čoho boli zhotovované najužšie viazanky, známe ako kovbojské kravaty?

5. Ako sa volá veda, ktorá hľadá pôvod a prvotný význam slov?

Dočítajte si celé Slniečko. A samozrejme čítajte aj vlastnú knižku každý deň.

TSV – rozhýbte si telo, keď sa dá vonku na dvore, v záhrade. Keď sa nedá vonku, buďte opatrní vnútri. Pri cvičení dbaj na správnu techniku. Pozor, aby ste boli dobre rozcvičení a neublížili si.

Prajem pekný deň.

 

MATEMATIKA

pracovný zošit 2 - str. 11 a 12/ všetky cvičenia vypracovať,

- úlohy stačí vypracovať do štvrtku, nakoľko matematika je až v piatok, zajtra je Geometria,

PONDELOK - 6.4.2020 

Matematika

pracovný zošit 2 - str.10/ vypracovať všetky cvičenia

Prírodoveda

Rastliny lesného spoločenstva (str.70/71)

- les tvoria prevažne stromy

- strom - rastlina, ktorá má zdrevnatenú stonku, stonka vytvára kmeň a korunu

- stromy poskytujú - úkryt, potravu živým organizmom žijúcim v lese

stromy v našich lesoch: dub letný, buk lesný, hrab obyčajný, borovica lesná

Dub letný

listnatý strom s rozkonárenou korunou a mohutným kmeňom, na ktorom je rozpukaná kôra

- listy majú krátku stopku, okraj je vykrajovaný

- plody sa volajú žalude, ktoré opadávajú na jeseň spolu s listami

- žalude sú potravou pre lesné živočíchy

Buk lesný 

- listnatý strom s rozloženou korunou a štíhlym kmeňom, na ktorom je hladká svetlosivá kôra

- listy sú lesklé a majú tvar vajca

- plody sa volajú bukvice a sú potravou pre lesné živočíchy

nakresliť jeden z týchto dvoch stromov do zošita, 

Dobré ránko, začíname už štvrtý týždeň karanténneho- domáceho vyučovania. Snáď sme si už zvykli na takéto vyučovanie. Ak by mal niekto problém, stačí mi napísať- vyriešime.

Takže pokračujeme...

SL- Dnes máme celkom ľahké učivo: Číslo prídavných mien.

Prídavné mená môžu byť tiež v jednotnom a v množnom čísle ako podstatné mená. Ako sme hovorili o rode prídavných mien, že je rovnaký ako podstatné meno ku ktorému patria, tak aj číslo prídavného mena je vždy rovnaké ako číslo podstatného mena, ku ktorému patrí.

Otvorte si učebnicu na strane 89 pozrite si obrázok hore a odpovedzte si ústne na červenú a modrú bodku. Zistili sme, že na ľavej strane je jeden strom a na pravej strane je viac stromov. Aký môže byť strom na pravej strane? Odpovedzte si. Napríklad- široký: široký strom je jednotné číslo. Aké môžu byť stromy na ľavej strane? Opäť si odpovedzte. Napríklad: vysoké: vysoké stromy –množné číslo.

Teraz zober zošit napíš si dnešný dátum ( 6.4. ), nadpis farebne Číslo prídavných mien a pod to napíš krasopisne a bez chyby poučku. Snaž sa všetko písať pekne a bez chyby.

Pokračujeme ďalej:

U 89 / 1 si urob ústne,

U 89/ 2 a) si napíš do zošita takto: sychravý deň- sychravé dni... , 2b) netreba robiť

U 89/ 3 vypíš z viet prídavné mená a urči ich číslo podľa vzoru v učebnici

U 89/ 4 napíš podľa vzoru v učebnici

ANJ- ako som písala v piatok do stredy sa doučte a opakujte si všetky slovíčka. Treba zopakovať aj tie zo zošita. Dnes budeme troška pracovať v pracovnom zošite. Otvorte si stranu 102 a 104. Tieto dve strany sú zamerané na slovnú zásobu. Pomôžu vám pri opakovaní. Kto má chuť pozrie si aj Peppa pig- je dobré naučiť sa započúvať do angličtiny cez rozprávky.

Vyv- Blíži sa Veľká noc. Ak máš chuť nakresli, vyrob niečo veľkonočné. Budem sa tešiť na vaše výtvory.

Pekný deň želám.

________________________________________________________________________________________

 PONDELOK- 16.3.2020

Dobrý deň, posielam dnešnú prácu:

SLOVENSKÝ JAZYK:

V zošite sme začali U 78/ 2 opica- ( bez ) opice-( bez ) opíc... do slov si pridaj predložku, ktorá sa najviac hodí, aby Ti pomohla vytvoriť G sg. a G pl.-dokonči toto cvičenie. Pokračuj U 78/4 Trenčín- do Trenčína...zasa si pridaj predložku, ktorá sa najviac hodí.Potom si napíš nadpis Datív -Komu? Čomu? -D ústne si prečítaj U 78/ 1 IBA ÚSTNE, U 79/ 2 IBA ÚSTNE, U 79/ 3 písomne do zošita škrečkovi- škrečkom...DÚ: PZ 46/ Datív 1,2 hore

+každý deň písať DOMÁCI DIKTÁT 

ANGLICKÝ JAZYK:

Opakovať slovíčka PZ 136- 141/ Unit 10, aj slovíčka zo zošita a všetko, čo máme v zošite- Gramatika U 124 - 125.

Začať sa učiť písať slovíčka z UNIT 11 - PZ 141- výslovnosť dotiahneme, keď prídeme do školy, treba to vedieť správne písať. PZ 130 vyfarbiť a správne dopisať.

OSTATNÉ PREDMETY BUDÚ ZADÁVAŤ UČITELIA DANÝCH PREDMETOV. 

Na internete ste už možno postrehli aj stránky: Matika.in, Diktáty online, Gramar.in počas hier na PC si môžu deti zaťukať aj takto. 

Želám pevné zdravie. Snáď sa situácia čoskoro polepší. S pozdravom Baxová 

MATEMATIKA  - 16.3.

učebnica: str. 30 / cvičenia 1, 4, 6, 10, 11 vypracovať do zošita

PRÍRODOVEDA - tento týždeň

str. 62 - prečítať si vývinové obdobia človeka, str.63 - vypracovať zadané úlohy 7 a 8, doplniť dolu  "Moje poznámky"

UTOROK - 17.3.2020

SJ: U str. 79/ 4,5 Ústne ,Do zošita si napíš Akuzatív Koho? Čo? -A a pokračuj U str.79/ 1 ústne, 2 písomne do zošita, U 80/ 3a do zošita písomne. PZ 46/ Akuzatív 1,2 dole

Čítanie: OPRAVA: U 82, PZ 50,51 čítať. Samozrejme každý deň čítať z knižky. 

Vlastiveda: do zošita si napíšte poznámky, naučiť sa a vedieť hľadať na mape:

Zlaté Moravce s okolím

- mesto a okolie leží na severe , v hornatejšej časti Podunajskej nížiny 

- zo severnej strany ho ohraničuje pohorie Tribeč a z východnej strany Pohronský Inovec

- oblasťou preteká rieka Žitava

známe miesta: Topoľčianky-kaštieľ, žrebčín,

                            Zubria zvernica- severozápadne od Topoľčianok v lesoch pohoria Tribeč

                           Tesárske Mlyňany- arborétum ( špeciálna záhrada alebo park s vysadenými domácimi i cudzokrajnými drevinami)

                            Vráble- farský kostol je kultúrnou pamiatkou - jeho pôdorys má tvar kríža  

MATEMATIKA -17.3. 

Pracovný zošit 2 - str.1 vypracovať všetky cvičenia

STREDA - 18.3.2020

GEOMETRIA - narysovať 5 ľubovoľných kružníc, zapísať ku každej aký má polomer a priemer...

MATEMATIKA -    720+50=            608 + 40=            340 -30=                    724 - 60=

                                   250+70=            365 +50=              588 -50=                    570 - 90=

                                   85 + 430=          40 + 960=            499 -60=                     222 - 20=

                                   567 + 80=           765 + 70=            666 - 70=                    855 - 80=

SLOVENSKÝ JAZYK - U 80 /4 písomne, 5,6 ústne, potom si naoíš nadpis Lokál O kom? O čom? - L a pokračuj do zošita U 81/ 3- písomne

ANGLICKÝ JAZYK - slovná zásoba PZ 136- 141 vedieť všetky hrubo vytlačené slová+ všetko zo zošita, opakovať GRAMATIKU U 124- 125

 ŠTVRTOK- 19.3.2020

SJ- U 81/ 4a)b) ústne, do zošita si napísať nadpis Inštrumentál S kým? S čím? - I pokračovať v písaní U 81/ 1 napísať názvy jedál a podčiarknuť podstatné mená v inštrumentáli, U 81/ 2 písomne,81/ 4a)b) ústne, PZ 47 celá strana

ČÍT- U 83,84 Spevokol, PZ 52

VLA- do zošita si napíšte poznámky, naučiť sa a vedieť hľadať na mape:

Topoľčany s okolím

- oblasť leží v údolí rieky Nitra v severnej časti Podunajskej nížiny

- územie je obklopené pohoriami Tribeč a Považský Inovec

- neďaleko Topoľčian je vodná nádrž Duchonka

-Topoľčany s Partizánskym sú významné priemyselné mestá oblasti 

- Partizánske je preslávené výrobou obuvi

- v okolí obce Bojná sú vzácne archeologické náleziská slovanských hradísk

Prosím Vás, úlohy si robte postupne každý deň-rozdeľte si to na časti. To čo sa treba naučiť, sa učte hneď, aby ste toho nemali naraz veľa. Verím, že to zvládneme a snáď nemáte problém s učivom. Snáď všetkému rozumieme. Želám pevné nervy a pozdravujem rodičov.  

MATEMATIKA

pracovný zošit 2, str. 2 - všetky cvičenia

300 + ___ = 560                 980 - ___ = 480

500 + ___ = 720                  755 - ___ =  355

700 + ___ = 940                 823 - ___ = 523

520 + ___ = 910                  540 - ___ = 380

690 + ___ = 880                 680 - ___ = 390

360 + ___ = 540                  440 - ___ = 280

PIATOK- 20.3.2020

SL- do zošita si napíšte nadpis Skloňovanie podstatných mien, odpíšte si poučku a vyskloňované slovo pomaranč. U 82/1 vyskloňuj a napíš tak isto ako pomaranč. U 82/2 do zošita. PZ 48 celé

Čít- U 84,85 Zlatá muzika, PZ 53. U 85 nauč sa čo je STROFA

ANJ- Unit 12 nauč sa písať slová PZ 142, doplň a vyfarbi PZ 131/12. počúvaj CD 

Milé deti, rodičia, učiteľská knižnica odomyká pre domáce vyučovanie svoje stránky. Do google si dajte www.bezkriedy.sk. Triedne heslo pre registráciu je V9eJwfi-zadajte do okienka registrovať/registrácia. Nájdete tam veľa zaujímavých materiálov. Buďte zdraví :-) Pozdravujem Vás :-)

Prírodoveda

pracovná učebnica str. 64/vypracovať cvičenia 1,2 na opakovanie, zakresliť dýchaciu a obehovú sústavu do prázdnej postavy na str.64

Matematika

pracovný zošit 2 - str. 3/ vypracovať všetky cvičenia

7.8=                 6.5=                                 30:5=                        81:9=

9.5=                 3.9=                                 40:8=                        36:6=

4.4=                5.7=                                  63:9=                        54:6=

8.6=                9.6=                                  24:6=                        48:8=

 

PONDELOK - 23.3.2020

Prírodoveda

str. 65 - Prírodné spoločenstvá

- životné podmienky pre život rastlín, živočíchov a húb - pôda, voda, svetlo, teplo, vzduch

- rastliny, živočíchy a huby vytvárajú prírodné spoločenstvá, žijú v spoločnom životnom prostredí a sú od seba vzájomne závislé,

- lesné spoločenstvo -životným prostredím je les

- spoločenstvo lúk - životným prostredím sú lúky

- spoločenstvo polí - životným prostredím sú polia

- vodné spoločenstvo - životným prostredím je voda

str. 65/cv.1 a 2 

Matematika

pracovný zošit 2 - str. 4, vypracovať všetky cvičenia

môžete si pomáhať rozkladom, ak je to takto jednoduchšie pre niekoho, 

do zošita vypracovať - učebnica str. 28/1

 

UPOZORNENIE: Ospravedlňujem sa, že úlohy opäť pridávam teraz. Ráno som ich pridala a neuložili sa alebo neviem aký nastal problém. Po upozornení od mamičky - ďakujem za upozornenie, to idem napraviť.  

SL- U 82/ 3 vypísať do zošita podstatné mená ( ak treba aj s predložkou ) a určiť rod, číslo, pád: 

príklad prvé podst. meno: s babičkou - žen.r., sg., I 

U 82/ 5 podľa toho vzoru do zošita

U 83 /6

ANJ - pokračujeme slovíčkami- PZ 142/ UNIT 13+ doplniť a vyfarbiť aj PZ 131/13

Milí žiaci a rodičia, začali sme nový týždeň. Verím, že domáce vyučovanie zvládate. Úlohy zadávať musíme, aby sme aspoň niečo prešli. Ak by mal niekto problém kľudne ma kontaktujte. Vyriešime.  Neteší ma táto situácia, radšej by som bola s vami v škole. Želám všetko dobré. Pozdravujem. Ďakujem za spoluprácu. 

 

UTOROK - 24.3.2020

Dobré ránko, po včerajšom neuložení úlohy zo SL a ANJ, ktorú som večer opäť pridávala, si musím dávať na to pozor. Dnes pokračujeme.

SL- dokončíme podstatné mená U 83/7 hľadaj vo vybraných slovách podstatné mená a daj ich do lokálu sg.-napíš do zošita

U 83/ 8 do zošita

Ďalej si prezri pojmovú mapu a povedz si všetko o podstatných menách- ZHRNUTIE

U 83/A do zošita

VLA- do zošita si napísať poznámky, hľadať na mape a naučiť sa

Prievidza s okolím

- nachádza sa v údolí rieky Nitra medzi Strážovskými vrchmi a pohorím Vtáčnik

- toto územie nazývame aj Horná Nitra- podľa toku rieky Nitra

- Prievidza , Handlová, Nováky - banské mestá- ťažba hnedého uhlia- uhlie sa spaľuje v elektrárni pri výrobe elektrickej energie

- Bojnice - kúpeľné mesto, zámok- koná sa tu Medzinárodný festival duchov a strašidiel, najstaršia ZOO na Slovensku, vyhliadková veža

- ďalšie významné mesto oblasti - Bánovce nad Bebravou

- zrúcanina hradu Uhrovec- neďaleko obce Uhrovské Podhradie- archeologické výskumy dokázali, že tam bola dieľňa na výrobu falošných peňazí

- kaštieľ Čereňany - bol v dávnej minulosti opevnený a obklopený vodnou priekopou

Čít - U 86, 87 prečítať, PZ 54 vypracovať+ samozrejme čítať si svoju knižku

V rámci telesnej výchovy si doma trošku zacvičte ( tak ako sme cvičili na žinenke môžte cvičiť aj na koberci )- prípadne  si zabehajte na dvore, ak je to možné alebo pomôžte rodičom v záhrade. Na internete nájdete veľa jednoduchých cvikov- aj s presným popisom alebo videom ako ich správne urobiť. POZOR - pred cvičením sa rozcvičte a cvičte opatrne- neoplašovať sa, robte to správne, aby ste si neuškodili. Zavolajte rodičov, nech si s vami zacvičia. Ak budú mať čas - trošku sa odreagujú. 

V rámci výtvarnej výchovy si niečo jarné nakreslite, vyrobte ( podľa materiálu aký máte doma )- na internete nájdete množstvo námetov- BUĎTE TVORIVÍ - potom mi vaše výtvory prinesiete ukázať a môžme si z nich spraviť výstavku- veľmi sa na ne teším.

Prajem pekný deň!

 

STREDA - 25.3.2020

SJ - Dnes budeme aj trošku opakovať- dúfam, že podstatným menám rozumieme. Vieme určovať gramatické kategórie:  rod, číslo a pád podstatných mien. Vieme skloňovať podstatné mená- dať si ich do všetkých pádov jednotného aj množného čísla. Snáď to nerobí problémy, ak áno dajte vedieť, vyriešime.

Pokračujeme U 83/B píš do zošita takto-príklad: za stenami - stena, žen.r., pl., I 

U 83/ C spomenieš si na slovo s i, í po obojakej spoluhláske a dáš ho do G, sg. -napríklad ( mihalnica -  bez mihalnice ), samozrejme si môžeš pomáhať aj predložkami, tak ako je príklad v zátvorkách ( )  píš do zošita 10 podstatných mien.

Teraz si odpíš tieto slová:

dobytok, bylinka, mydielko, priemysel, hmyzožravec, pytliak, kopýtko, bryndza, sýkorky, vyžla  a usporiadaj ich podľa abecedy. Môžeš si ich najskôr očíslovať a potom vypísať už zoradené. 

ANJ - kto ešte nevie všetky slovíčka- učiť sa ich!!!- treba vedieť už všetky po Unit 13- PZ 136-142, treba mať vyfarbené a dopísané aj v obrázkovom slovníčku PZ 124-131. Zopakujte si všetko aj zo zošita.

Dnes budeme trošku pracovať aj v pracovnom zošite- PZ 86,96- budeme trošku skákať, nepôjdeme doradu-tieto strany sú zamerané na slovíčka

Na dnes odo mňa všetko. Trošku pomôžte rodičom-aj rodičia pomáhajú vám, zacvičte si, tvorte a samozrejme aj oddychujte. Prajem pekný deň :-)

Geometria

pracovný zošit 2 - časť Geometria str.1/ vypracovať všetky cvičenia

- cvičenia sú zamerané na obvod geometrických útvarov,

- ako sme si hovorili, obvod útvarov je vlastne súčet dĺžok všetkých strán,

- treba dať pozor na jednotky dĺžok, 

 

Dobrý deň, od dnes Vás poprosím odfotiť a poslať vypracovanú domácu úlohu na VIBER ( MimaB ) alebo MESSENGER ( Mima Baxová ). Situácia je taká, že nevieme kedy sa do školy vrátime a kontrolovať spätne toľko úlohy by sa nedalo zvládnuť naraz. S pozdravom Baxová

Ešte jeden oznam na dnes- DRUŽINÁRI- chýbate aj p. vychovávateľkám. Poslali Vám odkaz. Otvorte Školský klub detí v tom istom stĺpci ako sú domáce úlohy-vyššie. Prečítajte si :-)

Štvrtok- 26.3.2020

Dobré ránko, už tu máme štvrtok. Nezdá sa Vám, že ten čas strašne rýchlo letí? Buďte doma, dodržujte hygienu a pripravte sa na domáce vyučovanie. Dúfam, že sa aspoň trošku tešíte, že si hlávky precvičíme. 

Začíname...

SJ- vyskloňuj slovo šťastie - pomôž si a povedz N( jedno ) šťastie, ( dve ) šťastia, G -jedného ...., dvoch...,jednému..., dvom...,...

Dned začneme opakovať príd. mená-z minulého roka už niečo vieme a niečo nové sa naučíme.

Otvorte si učebnicu na str. 85 prečítajte si Sme všetci rovnakí? porozprávajte sa o tom a prejdite si červené a modré bodky pod tým.

Potom si pozri U 85/1a,b to si urob ústne.

Ďalej si vezmi zošit a napíš si krasopisne a bez chyby poučku U 85 ZOPAKUJ SI, pod tým si napíš novú poučku U 86 oranžový rámik.

Na chvíľu si od písania oddýchni a urob si ústne ešte cvičenie U 86/2.

No a posledné cvičenie na dnes v učebnici pokračuj v zošite -U 86/3 vyskúšaš si skloňovanie príd. m. horúci (skloňujú sa tak isto ako podst.m.). - opäť sa snaž písať vety krasopisne a bez chyby. 

Ešte si otvor PZ 49/1

HOTOVO :-)

VLA- dnes sa vyberieme na mape o kúsok ďalej do veľmi úrodného kraja

LEVICE a ŠTÚROVO S OKOLÍM 

- sa nachádzajú na Podunajskej nížine

- je to veľmi úrodný kraj

- zo severu ho ohraničujú Štiavnické vrchy

- preteká tu rieka Hron, Hron sa pri Štúrove vlieva do Dunaja

- rieky Dunaj a Ipeľ tvoria štátnu hranicu s Maďarskom

- Mochovce - jadrová elektráreň

- ďalšie významné mestá: Šahy, Želiezovce

- neďaleko Levíc sú domy vytesané do skál- skalné obydlia v Brhlovciach

Ak máš chuť a čas vždy si niečo aj nakresli k tomu. Prípadne si vyhľadaj niečo o tom na internete - ako v škole- do google si daj kľúčové slová- čo chceš hľadať. A samozrejme pracuj s mapou. 

Čít- dnes mi do správy napíš akú knižku čítaš- názov, meno autora,prípadne ilustrátora

U 87,88- nahlas si prečítaj a urob si k tomu aj tie zelené rámiky dolu -ústne

Na dnes všetko. Prajem peký deň. Dnes má byť teplejšie, ak môžeš choď na dvor, do záhrady. Trošku si aj zacvič.  

Prosím aj pána učiteľa, nech napíše kam mu treba posielať vypracovanú úlohu.

Piatok- 27.3.2020

Dobrý deň, včera som sem zadal úlohu z informatiky a rovnako som aj napísal, kam máte posielať úlohy a zrazu to tu nie je, hoci to bolo uložené a pozerám, že aj úlohy z Matematiky z utorka zmizli.

Úlohy môžete posielať na viber: Stanislav Rampák (0948208303)

Prírodoveda

vypracovať úlohy str. 66 a 67 k učivu: Prírodné spoločenstvá

Matematika

pracovný zošit 2 - str. 6/ všetky cvičenia, pokračujeme v sčítaní pod sebou,

do zošita vypracovať - učebnica str.33/2

Dobrý deň, pokračujeme aj dnes.

SL- dnes si najprv otvorte na počítači stránku https://www.gramar.in/sk/ . Najdite si tam 3. ročník ( zopakujeme z minulého roku hľadanie podstatných a prídavných mien ), ďalej hľadaj NÁJDI PODST.M. a potom aj NÁJDI PRÍD.M.- urob si to. Ak robíš chyby skús to robiť dovtedy, kým to bude bez chyby. Nie je to ťažké. 

Pokračujeme v učebnici:

U 86/4,6 si urob ústne

U 86/5a) písomne do zošita. Napíš si dnešný dátum a vypíš príd.m.

ANJ- dnes si otvor U 124-125 a vymysli na každú lekciu aspoň jednu vetu-podľa tej gramatiky, ktorá sa tam nachádza. POZOR v Unit 1, ak by ste chceli použiť napr.orange-treba použiť člen an, lebo slovo sa začína na o -je to samohláska a v mn. č. bez člena.

Čít- U 89,91 prečítajte si a odpoviete mi na otázky- píšte do zočita čítanie, ak ho nemáte v škole. Ak zostal v škole-nevadí, napíšte do slovenčiny: 1. Čo sa blížilo stredom Dunaja? 2. Ako nazval otec naozajstné ticho? 3. Prečo sa otec s mamou vadili? 4. Prečo sú nepríjemné veci potrebné? 

Na dnes všetko. Prajem pekný víkend. Trošku si oddýchnite. 

Pondelok - 30.3.2020

Dobré ránko, začíname už tretí týždeň domáceho vyučovania. Chcem Vás poprosiť,aby ste mi domácu úlohu zasielali do večera v deň zadania. Piatkovú úlohu možete do nedele. Neodkladajte si to na ďalší deň, aby ste toho nemali veľa. Mne sa to tiež zle opravuje, keď sa musím vracať k tomu, čo bolo deň predtým. Už som skoro so všetkými v spojení, tak by sa to dalo pekne zvládnuť. Viem, že je to náročné, ale určite to spolu zvládneme. Niektoré deti to už teraz tak robia- ďakujem. Ďakujem aj rodičom za spoluprácu. 

Tak a dnes môžeme začať....

SL - dnes začneme opäť s opakovaním- kto má ešte problém vyhľadávať v texte podstatné a prídavné mená najprv si zapne na počítači https://www.gramar.in/sk/ . Otvorí si 3. ročník NÁJDI PODST.M. a NÁJDI PRÍD.M. - trénujte si to. Kto toto už zvládol otvorí si https://www.gramar.in/sk/ 4. ročník určovanie pádu. POZOR nie sú tam názvy pádov,ale poradie pádov: 1. pád je N, 2. pád je G, 3. pád je D, 4. pád je A, 6. pád je L, 7. pád je I. 5. pád tam chýba-to sme si hovorili ešte v škole, že jeden pád je vyradený-nepoužíva sa. Toto cvičenie robte dovtedy, dokým to nebudete mať bez chyby. Na všetko treba tréning.

Keď to máte zvládnuté, otvorte si zošit a učebnicu- U87 pozrite si hore 3 obrázky. Pod každým obrázkom sú štyri prídavné mená. Všimnite si ako sú zakončené. Sú zakončené v rôznych rodoch. Rod prídavného mena sa určuje vždy podľa podstatného mena. V akom rode je podstatné meno, v takom istom je aj prídavné meno. Napr. tá kolobežka- tá detská- ženský rod. Opýtam sa AKÁ je tá kolobežka? odpoviem si prídavným menom DETSKÁ. Nemôžem povedať- detský kolobežka.

Do zošita si napíšeme dnešný dátum a nadpis Rod prídavných mien. Pod nadpis si napíšte poučku na strane 87- opäť sa snažte písať pekne a bez chyby, ako v škole na posun.  Samozrejme sa tú poučku aj naučte. Ďalej si do zošita urob U 87/1.

ANJ- opakujte si stále všetky slovíčka+ všetko zo zošita.

Dnes si nájdi na google rozprávku: Peppa pig, samozrejme po anglicky. Pozri si niektorý diel a snaž sa porozumieť čo hovoria. Možno sa ti nepodarí rozumieť všetkým slovám, ale určite tam budeš počuť slová, ktoré už poznáme. Napíš mi, či sa ti pozeranie páčilo. 

Vyv- Ak máš chuť a nájdeš si čas niečo pekné nakresli, vyrob- už som dostala krásne výtvory, poteším sa. 

NEZABUDNI, že každý deň máš čítať svoju knižku a píš si aj DOMÁCE DIKTÁTY- hlavne slová s i,í,y,ý, aby sme ich nezabudli používať. 

Na dnes odo mňa všetko. Prajem pekný deň. 

 

Tak opäť zmizli úlohy z matemaiky a prírodovedy

MATEMATIKA 

Pracovný zošit 2 - str. 7, všetky cvičenia

Ucebnica - str.33/6

PRÍRODOVEDA

Lesné spoločenstvo

- je to prírodné spoločenstvo stromov, krov, bylín, húb, živočíchov

- žijú vo vzájomných vzťahoch

- príklad vzájomného vzťahu: ak vyhynie určitý druh rastlín, tak môžu vyhynúť aj živočíchy, ktoré sa živia týmto druhom

nakresliť do zošita obrázok k téme zo str.68,

vypracovať 68/1 z pracovnej učebnice,

Utorok - 31.3.2020

Matematika

pracovný zošit 2 - str.8/ vypracovať všetky cvičenia, 

učebnica - str.34/2

ak majú deti s niečim problém, môžete ma kontaktovať  a vyriešime, 

SJ- dnes začneme opakovať na PC. Otvorte si https://www.gramar.in/sk/ 4. ročník- Určovanie pádu podstatných mien. Už ste to včera skúšali. Je tam 5 úloh. Dnes chcem, aby ste vyhodnotenie každej úlohy odfotili a poslali mi to. Takže mi pošlete 5 vyhodnotení. Potrebujem zistiť, či rozumiete pádom, prípadne aké chyby ešte robíme.  Ak sú tam chybičky ( tie tam chcem mať odfotené)- nevadí, pozrieme sa na to. Vysvetlíme si. 

Potom si otvor PZ a dokonči stranu 49 celú.

VLA - napíš si poznámky, pracuj s mapou a nauč sa:

Štiavnické vrchy

- pohorie leží v strednej časti južného Slovenska- je to chránená krajinná oblasť

- najvyšší vrch je Sitno

- uprostred Štiavnických vrchov leží Banská Štiavnica- významné banícke  mesto, ktoré je-

 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mária Terézia tu založila banícku akadémiu.

- v baniach sa ťažilo najmä striebro, preto sa Banská Štiavnica nazýva strieborné mesto

- tajchy – vodné nádrže boli vybudované na pomoc baníkom pri ťažbe rudy

- obec Svätý Anton- poľovnícky kaštieľ

ČÍT - na internete si nájdi POVESŤ o niektorom meste, ktoré sme už mali teraz vo vlastivede. Prečítaj si ju a do zošita napíš o čom tá povesť bola. Prerozprávaj ju vlastnými slovami. Daj si pozor na chyby pri písani. 

TSV - rozcvič sa a urob niečo pre svoje zdravie. Napíš mi čo si urobil/la pre svoje zdravie. 

Úlohy si rozlož ( rob si prestávky ako v škole ) neodflakni ich, snaž sa písať pekne a bez chýbPrajem pekný deň.

STREDA – 1.4.2020

Dobré ráno, posielam dôležité informácie. Čítajte pozorne a úplne dokonca.

Milí žiaci a rodičia, je nariadené karanténne ústne preskúšanie každé dva týždne. Ten čas nastal. Napíšte/ zavolajte mi presný čas kedy môžete prísť- samozrejme v rúšku a v rukaviciach. Treba chodiť po jednom, preto musím vedieť  presný čas kedy sa chystáte. Ten čas vám musím schváliť. Takže si rozmyslite kedy chcete prísť. Dovtedy si zopakujte- skúšam: všetky karanténne poznámky z vlastivedy, všetky slovíčka z angličtiny a pády zo slovenčiny. Ďakujem za porozumenie. 

Teraz naozaj- 1. APRÍÍÍÍÍL 

NIKAM NECHOĎTE, ZOSTAŇTE DOMA a celý deň sa smejte, zabávajte. Môžete mi nahrať nejaký zábavný tanec v rúšku alebo mi zaspievajte zábavnú pieseň v rúšku alebo mi nakreslite / vyrobte niečo veselé alebo sa nejako vtipne oblečte- odfoťte sa a pošlite mi. Teším sa na vaše zábavné videá alebo fotky. Dnes sa chcem aj ja celý deň smiať a zabávať. Dnes sa neučííííme!!!

PRAJEM KRÁSNY A ZÁBAVNÝ DEŇ.

ŠTVRTOK - 2.4.2020

Dobré ránko, snáď ste si včerajší deň všetci užili a trošku si oddýchli. Dnes opäť budeme pracovať.

SL- Keďže pády nám robia trošku problém, budeme ich trénovať. Otvorte si už známu stránku- https://www.gramar.in/sk/ 4. ročník- Určovanie pádu podstatných mien.Opať mi pošlite vaše vyhodnotenia ako v utorok. Ak tam budú chybičky- nevadí, vysvetlíme si. Opäť opakujem na chybách sa učíme. Stačí prejsť 5 úloh, ale treba nad tým rozmýšľať a nie klikať a tipovať, čo by to mohlo byť. 

Ďalej pokračujeme v učebnici na strane 88/ 4.

Do zošita si napíš dátum a píš podľa môjho vzoru: papierová loďka- Aká loďka? papierová- žen. r. Takto pokračuj aj ostatné slovné spojenia. Píš si to aj farebne. Vieme, že na prídavné mená sa pýtame Aký? Aká? Aké? Zisťujeme touto otázkou vlastnosť podstatného mena, preto sa musíme pýtať aké to podstatrné meno je. Tiež vieme, že rod prídavného mena je rovnaký ako rod podstatného mena.

Ešte si zopakujeme i,í,y,ý v cvičení OPAKUJME SI- píš pekne a bez chyby.

VLA- Dávnejšie sme si nič nepozreli o našom krásnom Slovensku. Keďze sa nám teraz nedá chodiť po výletoch pozriete si dokument o Slovensku. Nie som si istá, či som vám ho už púšťala alebo som ho len ja pozerala, keď som sa pripravovala na hodinu. Je v českom jazyku- všetci by sme mali rozumieť. Do google si zadajte dokumenty Slovensko, potom klikni na dokumenty-slovensko-youtube. Objaví sa ti tam viac dokumentov- otvor si s nazvom Slovensko - trvá to 45:30. A teraz v kľude pozeraj. Ak sme to náhodou pozerali, nevadí, pozri si znova. Naša krajina je krásna a máme byť na čo hrdí. Určite tam bude niečo, kde ste už boli a videli ste naživo. 

ČÍT- Minule ste mali čítať o tichu. Vymyslela som vám otázky, na ktoré ste museli odpovedať,ale máme k tomu aj stranu v PZ. Otvor si PZ 55 a vypracuj. V cv. 1 máš urobit pojmovú mapu- vieme, že to je mapa, podľa ktorej vieme, čo sme sa o niečom naučili. Takú mapu sme nedávno mali aj v slovenčine U 83/panáčik. Pokús sa vytvoriť pojmová mapu na slovo TICHO poďla toho, čo ste čítali. Kto si to nepamätá-prečíta si ešte raz U 89-91.

Na dnes odo mňa všetko. Želám pekný deň.

Geometria

Včera nám odpadla geometria, no nezaškodí nám, keď si precvičíme prácu s kružidlom - každý narysuje s kružidlom jednu peknú kvetinku ako sme už niekoľkokrát robili na hodine,

OZNAM

P.učiteľ vedie vyučovanie s druhákmi cez skype. V dohodnutý čas sa všetci pripojíte a budete sa učiť spolu. Budete sa vidieť aj počuť. Napíšte p. učiteľovi, či máte záujem o takéto vyučovanie. Poskytne vám bližšie informácie. 

PIATOK - 3.4.2020 

Dobré ránko, máme tu posledný deň v týždni. Už to zvládneme dobojovať. Ste šikovní žiaci. 

SJ- Otvorte si už známu stránku- https://www.gramar.in/sk/ 4. ročník- Určovanie pádu podstatných mien.Opať mi pošlite vaše vyhodnotenia. Dnes ešte chvílu na tej stránke zostaneme. Nájdi si VYBRANÉ SLOVÁ SÚHRN a klikaj správne i,í,y,ý- tiež mi odfoť vyhodnotenie,aby som aj ja vedela ako sa ti darilo. Takže dnes mi pošleš 10 fotiek zo stránky. Ešte si urobíme jedno cvičenie z učebnice. Otvor si ju na strane 88 a do zošita krasopisne napíš cvičenie 8. napíš ho takto: zubný lekár- muž. r. V hlave si povedz: AKÝ? zubný, TEN lekár- už to nemusíš písať. 

ČÍT - trošku sme zabudli na SLNIEČKO- marec. Prečítajte si z neho strany 16,17.

ANJ- dnes si dáme trošku slovíčka. PZ 143/ UNIT 14 rozdeľ si ich tak, aby si ich vedel do stredy. Máš dosť času. Počúvaj si CD- slovná zásoba - všetky UNIT, ktoré sme sa už učili.Dopíš a vyfarbi si PZ 132/ 14- takto idú obrázky doradu: suchý, chladnička, milý, neposlušný, fotka, mokrý. Aby som vedela, že sa učíte slovíčka na budúci piatok si vás trošku preskúšam, tak sa naozaj učte. Učíte sa to pre seba, pre nikoho iného. Máte dosť času- rozdeľte si to.

HAVE A NICE WEEKEND. 

Prajem pekný víkend, oddýchnite si! :-)

Prírodoveda

pracovná učebnica  - vypracovať celú stranu 69,

Matematika

pracovný zošit 2 - str.9 / všetky cvičenia vypracovať,

učebnica - str. 34/5

POZOR ZMENA!!!!!!!! 

Aby sme nemuseli listovať pokaždé úplne dolu, presunula som ďalší týždeň hore. Každý ďalší deň budeme zadávať odvrchu, bude to rýchlejšie :-) .

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    919 29 Malženice č.203
  • +421 033/7434126
    0911 190 373

Fotogaléria