Na stiahnutie

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Informatická výchova INV
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Rozvíjanie komunikačných schopností a grafomotorických zručností RKSaGZ
Rrozvíjanie pohybových zručností RPZ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2020.0.1201 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.02.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    919 29 Malženice č.203
  • +421 033/7434126
    0911 190 373

Fotogaléria